IT Service Management / ITIL

IT Service Management / ITIL je integrace technologií, procesů a lidských zdrojů. HP vlastní prověřený IT Service Management Reference Model, vycházející ze standardů ITIL®. Pro hodnocení příspěvku IT k obchodnímu úspěchu [...]

IT Service Management / ITIL je integrace technologií, procesů a lidských zdrojů. HP vlastní prověřený IT Service Management Reference Model, vycházející ze standardů ITIL®. Pro hodnocení příspěvku IT k obchodnímu úspěchu organizace je klíčová kvalita a cena služeb, které IT poskytuje svým zákazníkům – uživatelům. Je otázkou strategického rozhodnutí organizace a vedení IT, zda budou služby zajišťovány z vlastních zdrojů nebo externím poskytovatelem (outsourcing).

HP Edu soustřeďuje svou nabídku služeb zejména do oblastí:
• sladění IT a obchodních procesů
• návrh, vývoj, zavádění a řízení IT služeb
• návrh a realizace vzdělávacích programů

Poskytujeme odpovídající ITSM vzdělání všem úrovním organizace. Od vrcholového managementu, přes liniové a IT managery až po odborné pracovníky zabývající se ITSM procesy a produkty.

Zobrazit více
HU0C6S | Délka 3 dny | 2 termíny
H38CMS | Délka 3 dny | 2 termíny
H38CJS | Délka 3 dny | 2 termíny
H38DRS | Délka 3 dny | 2 termíny

Top kurzy