Cílem kurzu je seznámit účastníky s klíčovými přístupy a technologiemi používanými při tvorbě moderních datových skladů a řešení pro analýzu velkých dat v cloudu Microsoft Azure. V rámci kurzu se seznámíte se službou Azure Synapse Analytics, [...]
 • MOC DP-203
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (29 600 Kč)

  Brno (29 600 Kč)

  Bratislava (1 500 €)

 • Mírně pokročilý

Cílem kurzu je seznámit účastníky s klíčovými přístupy a technologiemi používanými při tvorbě moderních datových skladů a řešení pro analýzu velkých dat v cloudu Microsoft Azure. V rámci kurzu se seznámíte se službou Azure Synapse Analytics, která v sobě kombinuje relační datový sklad postavený na Microsoft SQL Serveru spolu s moderními přístupy založenými na analýze velkých dat s využitím Apache Spark. Na kurzu se naučíte vybrat a navrhnout vhodné úložiště pro vaše data, dozvíte se, jak implementovat ETL procesy v cloudu a jak následně uložená data dotazovat a analyzovat včetně aplikace strojového učení a prezentace výsledků v Power BI.

»
 • Datovým specialistům, datovým architektům a BI architektům, kteří se chtějí naučit navrhovat řešení pro analýzu dat v cloudu Microsoft Azure
 • Datovým analytikům, kteří budou pracovat s analytickými řešeními v Microsoft Azure
 • Zorientujete se v nabídce služeb pro uložení a zpracování velkých objemů dat v Microsoft Azure
 • Seznámíte se službami Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Stream Analytics a Azure Databricks
 • Naučíte se implementovat ETL/ELT procesy v cloudu a načítat data z různých zdrojových systémů do úložiště v cloudu
 • Dozvíte se, jak ukládat a spravovat data v big data úložišti a jak navrhovat a používat relační datové sklady v cloudu
 • Seznámíte se s možnostmi sběru a zpracování událostí v reálném čase
 • Základní znalosti práce s prostředím Microsoft Azure a správou zdrojů v Microsoft Azure na úrovni kurzu AZ-900
 • Základní orientace v možnostech uložení a zpracování dat v Microsoft Azure na úrovni kurzu DP-900
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na našich počítačích
 • Oficiální elektronické studijní materiály společnosti Microsoft v anglickém jazyce.
Modul 1: Úvod do zpracování dat v Microsoft Azure
 • Pochopíte základní pojmy související se zpracováním dat v Microsoft Azure
 • Seznámíte se službou Azure Synapse Analytics a úložištěm Azure Data Lake Storage
Modul 2: Zpracování dat s využitím Azure Synapse Analytics serverless SQL pools
 • Naučíte se dotazovat a parsovat soubory uložené v data lake úložišti s pomocí Azure Synapse Analytics serverless SQL pools
 • Dozvíte se, jak používat Azure Synapse Analytics serverless SQL pools pro transformace uložených dat
 • Zjistíte, jak vytvářet ucelené databáze nad data lake úložištěm s využitím Azure Synapse Analytics serverless SQL pools
Modul 3: Zpracování dat s pomocí Azure Synapse Apache Spark Pools
 • Seznámíte se s technologií Apache Spark a její integrací do služby Azure Synapse Analytics
 • Naučíte se analyzovat, transformovat a vizualizovat data s pomocí Apache Spark v prostředí Azure Synapse Analytics
 • Dozvíte se, jak používat Delta Lake formát pro tvorbu a uložení tabulek
Modul 4: Práce s datovými sklady v Azure Synapse Analytics
 • Seznámíte se s principy návrhu tabulek v relačních datových skladech
 • Dozvíte se, jaká jsou specifika implementace tabulek v Azure Synapse Analytics
 • Naučíte se efektivně importovat data do tabulek ze souborových formátů s využitím EXTERNAL TABLES či příkazu COPY INTO
Modul 5: Přenosy a transformace dat pomocí Azure Synapse Analytics Pipelines
 • Pochopíte principy implementace ETL/ELT řešení pro extrakci, transformaci a načtení dat s využitím Azure Synapse Analytics Pipelines
 • Naučíte se implementovat control flows a data flows v Azure Synapse Analytics Pipelines
 • Seznámíte se s možnostmi použití Spark Notebooks v rámci Azure Synapse Analytics Pipelines
Modul 6: Hybridní transakční a analytické zpracování dat v Azure Synapse Analytics
 • Seznámíte se s principy přístupu Hybrid transactional and analytical processing (HTAP)
 • Naučíte se nasadit Azure Synapse Link v kombinaci s Azure Cosmos DB
 • Vyzkoušíte si implementovat Azure Synapse Link for SQL
Modul 7: Zpracování streamovaných dat v Azure Stream Analytics
 • Naučíte se v reálném čase zpracovávat proud událostí ve službě Azure Stream Analytics
 • Dozvíte se, jak zpracované události trvale uložit v rámci služby Azure Synapse Analytics
 • Seznámíte se s možnostmi vizualizace real-time událostí ve službě Power BI
Modul 8: Řízení dat napříč organizací
 • Pochopíte, proč je důležité řešit centrální katalogizaci a řízení dat ve vaší organizaci
 • Dozvíte se, jak využít službu Microsoft Purview pro objevení, katalogizaci a řízení dat ve vaší organizaci
 • Naučíte se integrovat Microsoft Purview a Azure Synapse Analytics
Modul 9: Zpracování dat v Azure Databricks
 • Seznámíte se s možnostmi služby Azure Databricks
 • Naučíte se pracovat s Apache Spark v prostředí Azure Databricks
 • Dozvíte se, jak spouštět Azure Databricks notebooks ve službě Azure Data Factory
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.