Zásady ochrany osobních údajů

poskytnutých v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(„GDPR“)
 

Klíčovým zájmem a filozofií GOPASu je nejen spokojenost účastníků našich školení, ale také našich zákazníků/objednatelů, se kterými budujeme vzájemný obchodní vztah. K tomu nám slouží poskytnuté osobní údaje, které nejenom pečlivě chráníme, ale také zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

V Zásadách ochrany osobních údajů Vás GOPAS skládající se z

  • GOPAS, a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ 63911035 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7753
  • GOPAS SR, a.s. se sídlem Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČ 35881674, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka 3308/B

informuje o postupech ochrany soukromí, jaké údaje shromažďuje, používá, zveřejňuje a předává, jakož i o možnostech, které můžete učinit, a o právech, která můžete vykonávat ve vztahu k Vašim osobním údajům dle platné legislativy.

Jaké osobní údaje využíváme a k jakým účelům je potřebujeme

GOPAS zpracovává pouze osobní údaje obsahující jméno, příjmení a e-mail, které jsou nezbytné k účelům spojeným se splněním zakázky, zabezpečením organizace a realizace poskytovaných služeb, zahrnujících zejména školení, konference, semináře a certifikace.

Obecně GOPAS shromažďuje osobní údaje jen v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou či uzavřením smlouvy, tedy jen v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy.

Na jakém právním základě je zpracováváme

V případě osobních údajů poskytnutých za účelem plnění služeb v rámci zabezpečení organizace a realizace školení, konferencí, seminářů či jiných poskytovaných služeb GOPASu, zpracováváme výše uvedené osobní údaje v našem oprávněném zájmu spočívajícím v nutnosti identifikace osoby v nezbytně nutném rozsahu pro plnění smlouvy.

Ochrana soukromí dětí

Produkty a služby GOPASu nejsou zaměřeny na děti a GOPAS se vědomě nepodílí na shromažďování osobních údajů od dětí. Pokud jste rodič nebo opatrovník mladistvé(ho) a myslíte si, že nám poskytl(a) osobní informace, kontaktujte nás e-mailem: info@gopas.cz.

S kým osobní údaje sdílíme

GOPAS může sdílet osobní údaje s obchodními partnery zejména za účelem plnění objednávek, nebo marketingových kampaní. Mezi tyto obchodní partnery a poskytovatele služeb patří zejména přeprodejci školení, poskytovatelé školících materiálů a courseware, zpracovatelé plateb, finanční instituce, doručovací společnosti, nebo poskytovatelé služeb informačních technologií. Obchodní partneři jsou na základě smlouvy povinni uchovávat informace obdržené jménem GOPASu jako důvěrné a bezpečné a nepoužívat je k jinému účelu, než ke kterému jim byly poskytnuty.

GOPAS může sdílet osobní údaje požadované zákonem nebo právním postupem, jako je například reakce na řádně schválenou a zákonnou žádost policie nebo veřejného orgánu (včetně plnění požadavků státní bezpečnosti nebo vynucování práva), při prosazování nebo ochraně práv GOPASu, pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, jak to umožňuje platná legislativa, nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné protiprávní činnosti.

Mezinárodní přenosy dat

Informace, které GOPAS shromažďuje, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi zeměmi, ve kterých působí, aby mohl tyto informace používat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní údaje uchovávané a zpracované GOPASem jsou bezpečně umístěny v rámci Evropské unie. Neexistuje systematický přenos údajů mimo EU pro jakýkoli jiný účel. GOPAS se zavazuje používat ve všech smlouvách, ve kterých mohou být údaje přeneseny do USA, doložky o modelu EU.

Jak udržujeme osobní údaje zabezpečené

Aby GOPAS zabránil ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití či zveřejnění informací a zajistil správné používání Vašich informací, používá přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy k ochraně shromažďovaných a zpracovávaných informací.

Jak dlouho udržujeme osobní údaje

GOPAS uchovává osobní údaje pouze po dobu stanovenou v rámci zákaznických smluv a nesnaží se uchovávat údaje po dobu delší, než je nezbytné k plnění poskytovaných služeb a splnění zákonných a smluvních povinností. Když dále nepotřebujeme používat Vaše osobní údaje, odstraníme je z našich systémů a záznamů nebo podnikneme kroky k anonymizaci těchto informací.

Automatické shromažďování údajů

Webové stránky GOPASu používají soubory cookies a další podobné technologie (společně - nástroje pro automatický sběr dat), které si pamatují podrobnosti o přihlašování, shromažďují statistiky pro optimalizaci funkčnosti webu, zlepšují uživatelské prostředí a poskytují obsah přizpůsobený Vašim zájmům. Více informací o nástrojích pro automatický sběr dat naleznete na www.allaboutcookies.org.

Cookies

Při návštěvě našich webových stránek můžeme automaticky shromažďovat informace, jako například Vaši IP adresu, typ a jazyk prohlížeče, operační systém, lokaci, datum a čas. Ke shromažďování informací při procházení našich webových stránek můžeme použít cookies. Cookies je malé množství dat, které je odesíláno do Vašeho prohlížeče z webového serveru a uloženo na Vašem zařízení.

GOPAS využívá některé cookies, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb na našich webových stránkách. Nezbytně nutné soubory cookies nám umožňují zlepšit bezpečnost a zabezpečení našich webových stránek a vyvážit provoz na našich webových stránkách. Cookies, které jsou naprosto nezbytné, se nepoužívají pro marketingové účely.

GOPAS také využívá cookies k vylepšení našich služeb a přizpůsobení uživatelského prostředí webových stránek, například tím, že lépe pochopí Vaše zájmy a požadavky týkající se našich webových stránek, našeho podnikání nebo našich produktů a služeb. Soubory cookies, které používáme k vylepšení našich služeb a uživatelského prostředí webových stránek, si mohou zapamatovat Vaše jazyková nastavení a předvolby stránek.

GOPAS také používá soubory cookies, které shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, včetně stránek, které navštívíte, a na kterých se vyskytnou chyby. Tyto soubory cookies používají souhrnné informace pro poskytování statistik o využití webových stránek, pomáhají nám je vylepšit měřením chyb, testováním různých designů na našich webových stránkách a pomáhají nám měřit provoz na našich webových stránkách, abychom mohli odpovídajícím způsobem optimalizovat náš obsah. Tyto soubory cookies slouží k tomu, aby nám pomohly zlepšit fungování našich webových stránek a abychom pochopili, co zajímá naše zákazníky.

Cookies na stránkách GOPAS

Technicky nezbytné cookiesSlužbaÚčelPlatnost
.Nop.Customer gopas.cz Využívá se k rozeznání uživatele 1 rok
.Nop.Authentication gopas.cz Využívá se k rozeznání uživatele session
.Nop.Antiforgery gopas.cz Využívá se k zajištění validity požadavků (CSRF) session
.Nop.Session gopas.cz Využívá se k usnadnění práce uživatele s webem session
__zlcmid zopim Využívá se k rozeznání uživatele 1 rok
Analytické cookiesSlužbaÚčelPlatnost
_ga google Využívá se k rozeznání uživatele 2 roky
_gid google Využívá se k rozeznání uživatele 24 hodin
_gat_* google Využívá se k regulování množství požadavků 1 minuta
_gat_gtag_UA_* google Využívá se k rozeznání uživatele 24 hodin
Reklamní cookiesSlužbaÚčelPlatnost
IDE / test_cookie doubleclick Využívá se pro vkládání relevantních reklamních sdělení 6 měsíců

 
Remarketing

GOPAS může použít remarketingovou technologii pro inzerci na jiných webových stránkách, které můžete navštívit. Pokud tak učiníte, třetí strana může v zařízení umístit nebo přečíst jedinečné soubory cookies pro poskytování reklam a použít technickou informaci o Vašem prohlížeči a Vaší aktivitě na webových stránkách GOPASu, aby Vám zobrazovala reklamy na webových stránkách jiných než GOPAS.

Google

Pomocí služby Google Analytics zjišťujeme, jak používáte naše webové stránky a služby, abychom zvýšili jejich výkonnost a vyvíjeli je podle preferencí našich zákazníků a návštěvníků. Informace shromážděné cookies Google Analytics budou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech amerických v souladu s jejich postupy ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit přehled o ochraně osobních údajů společnosti Google a služby Google Analytics, navštivte stránku https://www.google.com/policies/privacy/. Sledování Google Analytics můžete zrušit na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 Sociální sítě a linky na ostatní weby

Stránky GOPASu mohou poskytovat funkce sociálních médií, které vám umožní sdílet informace se svými sociálními sítěmi a komunikovat s GOPASem na různých webových stránkách sociálních médií. Použití těchto funkcí může mít za následek shromažďování nebo sdílení informací o Vás, v závislosti na této funkci. Doporučujeme, abyste si prohlédli zásady a nastavení ochrany osobních údajů na webových stránkách sociálních médií, s nimiž spolupracujete, abyste se ujistili, že chápete informace, které mohou být shromažďovány, používány a sdíleny těmito webovými stránkami.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. GOPAS nekontroluje a nezodpovídá za informace shromážděné na webových stránkách, které jsou k dispozici prostřednictvím odkazů z našich webových stránek. Máte-li otázky ohledně postupů sběru dat na propojených webových stránkách, obraťte se přímo na organizace, které tyto webové stránky provozují.

Nastavení ochrany soukromí

Volby ohledně odběru vybraných newsletterů můžete provést nebo změnit v místě shromažďování údajů nebo způsoby, popsanými v následujících oddílech. Tyto možnosti se nevztahují na sdělení, jejichž primárním účelem je dokončení objednávky, smlouvy nebo jiné administrativní a transakční oznámení, jejichž primární účel není propagační povahy.

Newsletter

Newsletter GOPASu může obsahovat informace o všech našich novinkách, nových školeních, konferencích, seminářích, speciálních nabídkách, personalizovaném obsahu nebo cílené inzerci, o které jste buď výslovně požádali, nebo s jejich přijímáním souhlasili.

Poté, co o tato sdělení požádáte, můžete jejich odběr použitím odkazu pro odebrání “Unsubscribe” v e-mailové zprávě, nebo dle pokynů uvedených v příslušném e-mailu zrušit. Případně nám napište na info@gopas.cz.

Nástroje pro automatický sběr dat

Pokud nechcete povolit soubory cookies, přečtěte si prosím nastavení Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že zakázáním určitých kategorií souborů cookies může být zabráněno v přístupu k některým funkcím našeho webu nebo určitý obsah nebo funkce nemusí být k dispozici. Některé prohlížeče umožňují procházet webové stránky v inkognito nebo soukromém režimu, kde jakmile je relace prohlížeče uzavřena, jsou soubory cookies shromážděné během relace automaticky odstraněny.

Pokud jste v EU a chtěli byste se odhlásit ze souborů cookies třetích stran týkajících se inzerce založené na zájmových právech, přejděte na stránku www.youronlinechoices.eu.

Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na našich webových stránkách, přejděte na stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uplatnění Vašich práv

Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které jste nám poskytli nebo které o Vás uchováváme. Kromě toho máte právo odvolat dříve udělený souhlas nebo požádat o opravu, doplnění, omezení zpracování, anonymizaci či odstranění Vašich osobních údajů a požádat o vysvětlení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

V určitých případech může být Vaše žádost zamítnuta na základě legitimní výjimky, například pokud by zpřístupnění informací odhalilo osobní údaje jiné osoby, nebo nám zpřístupnění takových údajů zakazuje zákon.

Máte možnost odhlásit se od přijímání marketingových e-mailů z GOPASu kdykoli bez nákladů, kliknutím na příslušný odkaz obsažený v našich marketingových e-mailech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu.

Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Dozorovým úřadem v SR je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

GOPAS si vyhrazuje právo kdykoli provést opravy, změny nebo dodatky v Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud upravíme naše Zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme revidované změny s aktualizovaným datem revize. Pokud dojde k významným změnám v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které podstatně změní naše postupy ochrany osobních údajů, můžeme Vás upozornit například zasláním e-mailu nebo zveřejněním oznámení na naší úvodní webové stránce nebo na stránkách sociálních médií. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v červenci 2022.

Doporučujeme vám pravidelně sledovat naše Zásady ochrany osobních údajů ohledně změn a aktualizací.

Jak nás kontaktovat?

Máte-li dotazy týkající se Zásad ochrany osobních údajů společnosti GOPAS nebo použití Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@gopas.cz nebo na adrese:

GOPAS, a.s.                                 GOPAS SR, a.s.
Kodaňská 46                                Dr. Vladimíra Clementisa 10
101 00 Praha 10                           821 02 Bratislava         
Česká republika                           Slovenská republika