Jak kurzy v GOPASu probíhají

Typy kurzů

Počítačová škola GOPAS nabízí následující typy kurzů:

 • standardní otevřené kurzy s pevně danými osnovami
 • online / hybridní kurzy s pevně danými osnovami
 • kurzy na míru dle potřeb a požadavků zákazníků (možné i online)

Kurzy obvykle probíhají prezenční formou, některé naše učebny jsou navíc vybavené technologií GTT (GOPAS Telepresence Training). Toto školení probíhá ve speciálně vybavených účebnách, které umožňují propojení více lokalit v rámci jednoho kurzu. V případě zájmu jsme schopni vybrané kurzy školit i online formou, ve zvláštních případech také můžeme zajistit online připojení jednotlivého účastníka na prezeční kurz (tzv. hybrid). 

Místo konání kurzů

Kurzy se primárně konají na učebnách Počítačové školy GOPAS, a to v Praze, Brně nebo Bratislavě. Některá specializovaná školení jsou prováděna ve školicích střediscích našich partnerských firem.
Kurzy je možné sjednat i přímo v prostorách zákazníka, kdy výuka probíhá buď na vlastních zařízeních, nebo na výkonné mobilní učebně, kterou má GOPAS k dispozici.


Ceny kurzů

Ceny jednotlivých kurzů vždy zahrnují studijní materiály (není-li uvedeno jinak), vydání certifikátu o absolvování kurzu, poukaz na oběd a teplé či studené nápoje během celého dne.
Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

Doba konání kurzu

Všechny kurzy pořádané v prostorách Počítačové školy GOPAS standardně začínají v 9:00 a končí v 16:00. Na samotnou výuku, proloženou hodinovou pauzou na oběd a několika kratšími přestávkami během dne, připadá šest hodin.
Všichni účastníci kurzů před školením obdrží pozvánku s přesnými pokyny k času a místu školení.

Poskytování slev na kurzy

Zákazníci Počítačové školy GOPAS mohou využít následujících typů slev, počítaných z katalogových cen standardních otevřených kurzů: 

Množstevní sleva
Celkový počet dnů v kurzu 1-5 6-12 13-20 21 a více
Sleva z ceny 0 % 3 % 7 % 10 %

 

 

 

 

Letní sleva*

Celkový počet dnů v kurzu 1-20 21-60 61-120 121 a více
Sleva z ceny 12 % 17 % 22 % 27 %

 

 

  * Letní sleva – souvisí pouze s kurzy absolvovanými v období letních prázdnin. 

S letními slevami není možné kombinovat žádné další slevy a nevztahují se na kurzy: 
 • EC-Council
 • Oracle
 • Kurzy Řízení IT
 • Kurzy osobního rozvoje
 • Projektového a procesního řízení
 • SCRUM
Kurzy realizované v prostorách našich partnerů a ostatní kurzy označené ikonkou "beze slevy".
Výše uvedené slevy se nesčítají a vztahují se pouze na kurzy pořádané v prostorách Počítačové školy GOPAS.
U kurzů realizovaných v prostorách našich partnerských firem je poskytována sleva ve výši maximálně 7 %. U školení označených touto ikonkou    nejsou poskytovány žádné slevy.
        
Last minute sleva
Jedná se o časově omezené slevy na vybrané kurzy. Cena kurzů v nabídce Last minute je konečná, nelze na ni uplatnit žádnou z výše uvedených slev.

 

 

 

 

Výše slevy obchodních partnerů Počítačové školy GOPAS je vždy počítána na základě obratu z předchozího roku a stvrzena dle domluvy obou stran v partnerském programu pro aktuální rok.

Studijní materiály

Pro podporu kvality výuky u většiny kurzů účastníci obdrží tištěný nebo elektronický výukový materiál, což umožňuje strávit méně času zapisováním poznámek a je naopak více času na procvičování probírané látky.

Podmínky zrušení účasti

Každé zrušení účasti (storno) na kurzu musí být oznámeno písemně – mailem nebo poštou. Storno oznámené více než pět pracovních dnů předem nepodléhá žádným sankcím a účastnický poplatek bude vrácen v plném rozsahu.

Na storno oznámené méně než pět pracovních dnů předem se vztahují poplatky dle obchodních podmínek.
Změna účastníka na poslední chvíli je akceptovaná. Finanční vztahy mezi původním a náhradním účastníkem řeší výhradně původní účastník.
V případě oboustranné dohody mezi objednavatelem a Počítačovou školou GOPAS se mohou podmínky zrušení účasti lišit.
U kurzů pořádaných v prostorách našich partnerů se mohou storno podmínky taktéž různit, a to dle jejich vlastních pravidel.

Konání kurzů

Počítačová škola GOPAS si vyhrazuje právo přesunout původní termíny kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky energie, náhlé onemocnění lektora apod.). Počítačová škola GOPAS si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit naplánovaný kurz, pakliže se na něj ani tři pracovní dny před začátkem závazně nepřihlásili více než tři uchazeči. V tomto případě bude s již přihlášenými účastníky sjednán dohodou nový termín. Výjimku představují garantované termíny kurzů.

Garance GOPAS

Jako jediná poskytuje Počítačová škola GOPAS svým zákazníkům následující garance:

Garance termínu konání kurzu zaručuje zákazníkům 100% konání kurzu ve vypsaném termínu, aniž by byl kurz rušen či přeložen z důvodu nízkého počtu účastníků.

Garance získaných vědomostí poskytuje klientům možnost zdarma opakovat absolvovaný kurz, a to bez udání důvodu

Garance know-how poskytuje objednavateli (firmě) jistotu, že finanční prostředky vložené do IT vzdělání zaměstnance nepřijdou ani po personálních změnách ve firmě nazmar.