Místo konání kurzů

Kurzy se primárně konají v učebnách Počítačové školy GOPAS, a to v Praze, Brně nebo Bratislavě. Některá specializovaná školení jsou prováděna ve školicích střediscích našich partnerských firem.
Kurzy je možné sjednat i přímo v prostorách zákazníka, kdy výuka probíhá buď na vlastních zařízeních, nebo ve výkonné mobilní učebně, kterou má GOPAS k dispozici.


Typy kurzů

Počítačová škola GOPAS nabízí následující typy kurzů:

  • standardní prezenční kurzy s pevně danými osnovami
  • online / hybridní kurzy s pevně danými osnovami
  • kurzy na míru dle potřeb a požadavků zákazníků (možné i online)

Některé naše učebny jsou navíc vybavené technologií GTT (GOPAS Telepresence Training).

Výuka GTT probíhá ve speciálně upravených učebnách. V první je přítomen lektor a několik účastníků a kurz zde probíhá standardním způsobem. V další, tzv. "teleprezenční učebně", je přítomno několik posluchačů a tato učebna je propojena s první učebnou videokonferenční technologií Cisco s oboustranným přenosem videa a zvuku ve vysoké kvalitě. Výsledkem je taková výuka, která se svoji interaktivitou a kvalitou neliší od výuky v jedné učebně. Více o GTT výuce v našem krátkém videu.

Ceny kurzů

Ceny jednotlivých kurzů vždy zahrnují studijní materiály (není-li uvedeno jinak), vydání certifikátu o absolvování kurzu, poukaz na oběd a teplé či studené nápoje během celého dne.
Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

Doba konání kurzu

Všichni účastníci kurzů před školením obdrží pozvánku s časem, místem školení a dalšími pokyny. Během výuky jsou kratší přestávky na občerstvení a hodinová přestávka na oběd.

Poskytování slev na kurzy

Zákazníci Počítačové školy GOPAS mohou využít následujících typů slev, které jsou počítané z katalogových cen standardních otevřených kurzů: 

Množstevní sleva
Celkový počet dnů kurzu 1-5 6-12 13-20 21 a více
Sleva z ceny 0 % 3 % 7 % 10 %

 

Letní sleva*
Celkový počet dnů kurzu 1-20 21-60 61 a více
Sleva z ceny 12 % 17 % 20 %

 

 * Letní sleva – souvisí pouze s kurzy absolvovanými v období letních prázdnin.

S letními slevami není možné kombinovat žádné další slevy a nevztahují se na kurzy: 
  • EC-Council
  • Kurzy Řízení IT
  • Kurzy osobního rozvoje
  • Projektového a procesního řízení
  • SCRUM
Výše uvedené slevy se nesčítají a vztahují se pouze na kurzy pořádané v prostorách Počítačové školy GOPAS. Letní slevy neplatí na projekt Jsem v kurzu od MPSV.
Last minute sleva
Jedná se o časově omezené slevy na vybrané kurzy. Cena kurzů v nabídce Last minute je konečná, nelze na ni uplatnit žádnou z výše uvedených slev.

 

Výše slevy obchodních partnerů Počítačové školy GOPAS je vždy počítána na základě obratu z předchozího roku a stvrzena dle domluvy obou stran v partnerském programu pro aktuální rok.

Studijní materiály

Pro podporu kvality výuky u většiny kurzů účastníci obdrží tištěný nebo elektronický výukový materiál, což umožňuje strávit méně času zapisováním poznámek a dává více času na procvičování probírané látky.

Podmínky zrušení účasti

Každé zrušení účasti (storno) na kurzu musí být oznámeno písemně – mailem nebo poštou. Storno oznámené více než pět pracovních dnů předem nepodléhá žádným sankcím a účastnický poplatek bude vrácen v plném rozsahu.

Na storno oznámené méně než pět pracovních dnů předem se vztahují poplatky dle obchodních podmínek.
Změna účastníka na poslední chvíli je akceptovaná. Finanční vztahy mezi původním a náhradním účastníkem řeší výhradně původní účastník.
V případě oboustranné dohody mezi objednavatelem a Počítačovou školou GOPAS se mohou podmínky zrušení účasti lišit.
U kurzů pořádaných v prostorách našich partnerů se mohou storno podmínky taktéž lišit, a to dle jejich vlastních pravidel.

Konání kurzů

Počítačová škola GOPAS si vyhrazuje právo přesunout původní termíny kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky energie, náhlé onemocnění lektora apod.). Počítačová škola GOPAS si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit naplánovaný kurz, pokud se na něj ani 5 pracovní dní před plánovaným začátkem kurzu závazně nepřihlásil dostatečný počet účastníků. V tomto případě bude s již přihlášenými účastníky sjednán dohodou nový termín. Výjimku představují garantované termíny kurzů.

Garance GOPAS

Počítačová škola GOPAS jako jediná poskytuje svým zákazníkům následující garance:

Garance termínu konání kurzu zaručuje zákazníkům 100% konání kurzu ve vypsaném termínu, aniž by byl kurz rušen či přeložen z důvodu nízkého počtu účastníků.

Garance získaných vědomostí poskytuje klientům možnost zdarma opakovat absolvovaný kurz, a to bez udání důvodu.

Garance know-how poskytuje objednavateli (firmě) jistotu, že finanční prostředky vložené do IT vzdělání zaměstnance nepřijdou ani po personálních změnách ve firmě nazmar.