Business analýza

V kurzech z oblasti Business Analysis se naučíte základní techniky, které potřebuje analytik a architekt ke grafickému popisu struktury a chování SW aplikací. Páteří těchto kurzů jsou grafické jazyky UML (Unified Modeling Language), BPMN [...]

V kurzech z oblasti Business Analysis se naučíte základní techniky, které potřebuje analytik a architekt ke grafickému popisu struktury a chování SW aplikací. Páteří těchto kurzů jsou grafické jazyky UML (Unified Modeling Language), BPMN (Business Process Model and Notation) a DMN (Decision Model and Notation). Kurzy z této skupiny jsou vhodné i pro programátory, kteří jsou často čtenáři modelů vytvářených v UML, BPMN a DMN.

Konkrétně se v kurzech z této oblasti naučíte:

  • písemně i graficky zobrazovat požadavky (nebo User Story).
  • v UML graficky navrhovat základní i detailní strukturu SW aplikace, graficky popsat chování SW aplikace, a to včetně popisu interakce s počítačem.
  • v BPMN graficky popisovat činnosti (aktivity), které SW aplikace podporuje. Součástí kurzu BPMN je i úvod do notace DMN, která standardizuje modelování rozhodovacích tabulek.
  • v UML navrhovat strukturu modelu SW aplikace, která je v souladu s použitou metodikou vývoje a diagramy vytvořené v UML, BPMN a DMN pak spolu propojit od prvotní analýzy, přes návrh obecné architektury až po vyjádření architektury kódu.
  • ovládat nástroj Enterprise Architect, který podporuje všechny výše vyjmenované grafické jazyky, a získat přehled i o dalších, zde nejmenovaných technikách, které Enterprise Architect podporuje.
    řídit administrativně SW projekty, seznámit se s hlavními metodikami pro řízení vývoje SW aplikací, naučit se vytvářet si vlastní metodiky vývoje, provádět sběr a analýzu požadavků (nebo User Story), odhadovat pracnost vývoje.
Zobrazit více
GOC26 | Délka 2 dny | 8 termínů
GOC265 | Délka 2 dny | 7 termínů
GOC260 | Délka 3 dny | 8 termínů
GOC261 | Délka 2 dny | 6 termínů
GOC28 | Délka 2 dny | 5 termínů
BEMOPU | Délka 2 dny | 1 termín
BEBA1 | Délka 3 dny | 2 termíny
BEBA2 | Délka 2 dny | 2 termíny
BEBABOK | Délka 3 dny | 1 termín
BEPECBA | Délka 3 dny | 1 termín
BEAA | Délka 3 dny | 1 termín
BEABA | Délka 2 dny | 1 termín
BESPARXEA | Délka 1 den | Žádné vypsané termíny
BESPARXMDG | Délka 2 dny | Žádné vypsané termíny
BEOCPFOUN | Délka 2 dny | 1 termín
BEOCPINT | Délka 2 dny | 2 termíny
BEOCPADV | Délka 2 dny | Žádné vypsané termíny

Top kurzy