Kurz je určen pro datové analytiky, Business Intelligence specialisty a tvůrce reportů, kteří se chtějí naučit analyzovat a vizualizovat data s pomocí nástroje Microsoft Power BI Desktop a cloudové služby Microsoft Power BI. Na kurzu se [...]
 • MOC PL-300
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 11 termínů
 • Praha (22 200 Kč)

  Brno (22 200 Kč)

  Bratislava (960 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro datové analytiky, Business Intelligence specialisty a tvůrce reportů, kteří se chtějí naučit analyzovat a vizualizovat data s pomocí nástroje Microsoft Power BI Desktop a cloudové služby Microsoft Power BI. Na kurzu se naučíte navrhnout datový model reportu, načíst do něj data z různých datových zdrojů a ta následně vizualizovat formou interaktivních reportů nebo dashboardů. V rámci kurzu se také naučíte vytvořené reporty publikovat a zabezpečeně sdílet se svými kolegy a optimalizovat výkon vašich reportů.

»
 • BI specialistům a datovým analytikům, kteří si chtějí osvojit používání nástroje a služby Microsoft Power BI
 • Uživatelům, kteří se chtějí naučit analyzovat vizualizovat data pomocí nástroje a služby Microsoft Power BI
 • Zorientujete se v nabídce nástrojů společnosti Microsoft pro analýzu dat
 • Seznámíte se s nástrojem a službou Microsoft Power BI
 • Naučíte se vytvořit vlastní report, napojit jej na vaše data, vytvořit jeho datový model a nad ním vytvořit působivé vizualizace dat
 • Dozvíte se, jak správě navrhnout datový model vašeho reportu a vyhnout se tak častým chybám
 • Seznámíte se s možnostmi publikace reportů i jejich zabezpečením
 • Vyzkoušíte si pokročilou analýzu dat s využitím umělé inteligence
 • Výhodou jsou znalosti relačních databází a zkušenosti s analýzou dat a jejich vizualizací
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích
 • Oficiální studijní materiály v anglickém jazyce jsou součástí kurzu.
Modul 1: Úvod do analýzy dat s využitím nástrojů společnosti Microsoft
 • Představení rolí a zodpovědností datových analytiků
 • Seznámení s rodinou produktů a služeb Microsoft Power BI
Modul 2: Příprava dat pro Power BI
 • Dozvíte se, jak načíst data do Power BI z různých zdrojů
 • Pochopíte, jaké jsou způsoby připojení k datovým zdrojům a jaký mají dopad na výkon
 • Seznámíte se s možnostmi připojení na úložiště Microsoft Dataverse
Modul 3: Čištění, transformace a načtení dat do Power BI
 • Naučíte se, jak objevit v datech anomálie a jak posoudit kvalitu načítaných dat
 • Dozvíte se, jaké kroky můžete učinit pro opravu chyb v datech jejich vhodnou transformací
 • Pochopíte, jak připravit data pro jejich načtení do modelu
Modul 4: Návrh datového modelu v Power BI
 • Seznámíte se s klíčovými koncepty tvorby datového modelu v Power BI s ohledem na jeho výkon a škálovatelnost
 • Naučíte se pracovat s tabulkami a jejich vztahy
 • Pochopíte, co jsou to měřítka a hierarchie
 • Naučíte se pracovat se zabezpečením dat v modelu s pomocí row-level security
Modul 5: Tvorba výpočtů v modelu s pomocí jazyka DAX
 • Seznámíte se s dotazovacím jazykem DAX
 • Naučíte se rozšířit svůj model o vypočítané tabulky, vypočítané sloupce a měřítka
 • Pochopíte, jak použít funkce Time Intelligence a počítat KPI
Modul 6: Ladění výkonu modelu
 • Dozvíte se, jaké jsou doporučené postupy pro ladění výkonu vašeho modelu
 • Pochopíte, proč jsou důležité proměnné a jak vytvořit a spravovat agregace
 • Naučíte se optimalizovat uložení dat v modelu
Modul 7: Tvorba reportů
 • Seznámíte se s klíčovými koncepty a principy návrhu reportů
 • Naučíte se vybrat vhodné vizualizace a navrhnout rozložení stránky
 • Dozvíte se, jak přidat navigaci a report udělat interaktivním
Modul 8: Tvorba dashboardů
 • Dozvíte se, jak s pomocí dashboardů poskytnout uživateli nový pohled na vaše data a navigovat jej efektivně na vybrané reporty
 • Naučíte se vytvořit dashboard nad vašimi daty a také dashboard zobrazující data měnící se v reálném čase
 • Pochopíte, jaké jsou možnosti umístění vizuálů do dashboardu a jak rozšířit použitelnost vytvářených dashboardů
Modul 9: Tvorba stránkovaných reportů v Power BI
 • Seznámíte se s možnostmi tvorby stránkovaných reportů v Power BI
 • Naučíte se pracovat s nástrojem Power BI Report Builder
 • Dozvíte se, jak v reportu definovat datový zdroj, sadu dat, vizualizace a parametry reportu
 • Naučíte se publikovat vytvořený stránkovaný report
Modul 10: Pokročilá analýza dat
 • Dozvíte se, jak dále rozšířit svůj report, aby poskytl pokročilý pohled na vaše data
 • Naučíte se provádět analýzu dat s využitím umělé inteligence pro předpovědi trendů a naučíte se používat vizualizace Decomposition Tree a Key Influencers
 • Pochopíte, jak provádět analýzu časových řad
Modul 11: Správa datových sad v Power BI
 • Seznámíte se s konceptem datových sad a naučíte se je publikovat a zabezpečit
 • Naučíte se pracovat s parametry
 • Pochopíte, jak nastavit obnovení dat
Modul 12: Tvorba a správa Workspaces v Power BI
 • Pochopíte koncept Workspaces v Power BI a naučíte se je využívat
 • Naučíte se sdílet vytvořené reporty a dashboardy s dalšími uživateli
 • Dozvíte se, co jsou to aplikace a jak je publikovat
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.