Garance

Počítačová škola GOPAS garantuje svým zákazníkům maximální možné využití finančních prostředků vynaložených do vzdělávání a zároveň co největší efektivitu při získávání nových znalostí a dovedností.

Garance termínů konání kurzů

Počítačová škola GOPAS přišla jako první školicí centrum v České republice s unikátní nabídkou v podobě Garance termínů konání kurzů. Našim zákazníkům tímto zaručujeme, že se všechny kurzy označené na našich internetových stránkách jako garantované uskuteční ve vypsaných termínech. Nestane se tedy, že by bylo školení, na které se zájemci přihlásí, zrušeno pro malý počet účastníků. Garance se vztahuje na většinu vypsaných termínů standardních otevřených kurzů. Na našich webových stránkách poznáte garantovaný termín podle ikony umístěné u příslušného termínu konání kurzu.

Podmínky Garance termínů konání kurzů

Počítačová škola GOPAS si vyhrazuje právo nepřijetí objednávky na Garantovaný termín v případě, že je doručena v období kratším než 7 pracovních dní před začátkem kurzu, na který do té doby nebyla žádná další objednávka přijata. V tomto případě není z logistického hlediska možné garantovaný termín dodržet a kurz zrealizovat. Školicí středisko si rovněž vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě bude s již přihlášenými klienty sjednán nový termín konání kurzu nebo bude domluvena jiná varianta náhrady školení.


Garance získaných vědomostí

Garance získaných vědomostí nabízí možnost určenou všem absolventům standardních otevřených kurzů pořádaných Počítačovou školou GOPAS (nikoli kurzů pořádanými partnery) v jejích interních prostorách ještě jednou, a navíc zcela bezplatně navštívit již absolvované školení. V případě, že si chce probrané téma ještě jednou připomenout či vyslechnout od jiného lektora, má u nás dveře otevřené. Jsme přesvědčeni, že je to nejlepší cesta k maximální efektivitě vzdělávání a také ke spokojenosti našich zákazníků.

Podmínky uplatnění Garance získaných vědomostí

Zájem o Garanci získaných vědomostí je potřeba nahlásit do 1 měsíce od posledního dne konání vámi absolvovaného kurzu na našem klientském servisu, kde si můžete rovnou domluvit konkrétní termín opakování kurzu. V případě, že se vybraný termín obsadí účastníky, kteří jdou na kurz poprvé, budeme vás kontaktovat a nabídneme vám další termín. Účastník garance nemá nárok na obědy zdarma, přístup do MLO (Microsoft Labs Online) a na učební materiály (ty mu zůstávají z předchozího kurzu). Nárok na opakování kurzu platí po dobu jednoho roku od absolvování prvního kurzu. Případné prodloužení této doby lze domluvit s naším klientským servisem. Nárok na garanci získaných vědomostí zaniká tehdy, je-li kurz stažen z naší nabídky kurzů nebo není-li již pro daný kurz vypsán žádný další termín.


Garance Know-how

Pokud školíte své zaměstnance v Počítačové škole GOPAS, máte jistotu zachování kontinuality vzdělání zaměstnanců i při jejich fluktuaci. Pokud s vámi v GOPASu vyškolený IT specialista rozváže pracovní poměr v době 12 měsíců od konání kurzu, vyškolíme vám nového zaměstnance stejném rozsahu a ve stejných kurzech jako vašeho bývalého zaměstnance ZDARMA.

Podmínky uplatnění Garance know-how

Garanci know-how lze uplatnit na všechny standardní otevřené kurzy pro IT specialisty realizované v interních prostorách Počítačové školy GOPAS (nikoliv v prostorách partnerů). Pokud s vámi v GOPASu vyškolený IT specialista náhle rozváže pracovní poměr, tak nám doručte jeho výpověď spolu s certifikáty z kurzů, které u nás v průběhu posledních 12 měsíců absolvoval. Náš klientský servis vám nabídne možné termíny těchto kurzů a my na nich pak zcela zdarma proškolíme vašeho nového kolegu. Účastník garance nemá nárok na obědy zdarma a na učební materiály (ty mu zůstávají po předcházejícím účastníkovi). V případě, že se vybraný termín obsadí lidmi, kteří jdou na kurz poprvé a nevyužívají při tom garance, budeme vašeho zaměstnance kontaktovat a nabídneme mu další termín garance kurzu.