Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s návrhem a vývojem distribuovaných aplikací nasaditelných do cloudového prostředí. Na kurzu se seznámíte s architekturou mikroslužeb, výhodami a nevýhodami tohoto přístupu, s postupy a nástroji pro [...]
 • JSPRINGBOOT1
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (46 500 Kč)

  Brno (46 500 Kč)

  Bratislava (2 100 €)

 • Mírně pokročilý

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s návrhem a vývojem distribuovaných aplikací nasaditelných do cloudového prostředí. Na kurzu se seznámíte s architekturou mikroslužeb, výhodami a nevýhodami tohoto přístupu, s postupy a nástroji pro úspěšné zvládnutí a implementaci mikroslužeb, a to na populární platformě Spring Boot a Spring Cloud, a to včetně nasazení a provozu tohoto typu aplikací.

»
 • Porozumět architektuře a modelování mikroslužeb
 • Naučíte se implementovat mikroslužby pomocí Spring Boot a Spring Cloud
 • Naučíte se mikroslužby integrovat, nasazovat, testovat a provozovat
 • Kurz je určen pro vývojáře na platformě Java
 • Základní znalost Java SE a Spring Framework
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Úvod do Mikroslužeb

 • Základní principy
 • Výhody a nevýhody

Modelování mikroslužeb

 • Funkční a modulová dekompozice
 • Základy Domain Driven Designu
 • Co je to doménový model?
 • Bounded context
 • Entity, Agregáty, Repozitáře, Eventy a Služby
 • Principy a Patterny

Implementace Mikroslužeb - úvod do Spring Boot

 • Základy a účel Spring Boot
 • Spring Boot starters
 • Web aplikace a embedovaný web server
 • Perzistence dat

Implementace Mikroslužeb - úvod do Spring Cloud

 • Spring cloud sub-projekty a Netflix OSS
 • Konfigurační server pro centralizovanou konfiguraci
 • Register služeb, server, klient – Netflix Eureka
 • Load balancing na straně klienta – Netflix Ribbon
 • Circuit breaker – Netflix Hystrix
 • Deklarativní REST klient - Feign

Integrace Mikroslužeb

 • Styly komunikace mezi službami
 • RestAPI - Swagger
 • Messaging, Spring Cloud Streams, RabbitMQ a Apache Kafka
 • API Gateway – Netflix Zuul

Nasazení Mikroslužeb

 • Virtualizace a kontejnery
 • Docker
 • Přehled Runtime Platforem
 • DevOps, CI/CD a automatizace
 • Škálovatelnost služeb

Testování Mikroslužeb

  Provoz Mikroslužeb

  • Centralizované logování
  • Monitorování
  • Spring Actuator a Spring Admin Server
  • Distribuovaný tracing – Spring Sleuth, Zipkin
  Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.