Čtyřdenní kurz je určen pro všechny správce Active Directory Domain Services (AD DS) a Federation Services (AD FS) na Windows Serveru, které zajímá, jak funguje cloudové Active Directory. Kurz do hloubky pokrývá problematiku nasazení Azure [...]
  • GOC218
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 3 termíny
  • Praha (26 900 Kč)

    Brno (26 900 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Pokročilý

Čtyřdenní kurz je určen pro všechny správce Active Directory Domain Services (AD DS) a Federation Services (AD FS) na Windows Serveru, které zajímá, jak funguje cloudové Active Directory. Kurz do hloubky pokrývá problematiku nasazení Azure Active Directory (AAD), jeho provázání s existujícím Active Directory a integraci s aplikacemi třetích stran, včetně AAD Application Proxy. Nemalý prostor je věnován také správnému zabezpečení Azure Active Directory a potažmo Active Directory, včetně řízení přístupů, auditování a vícefázové autentizace (MFA). Důraz je kladen také na možnosti automatizace a auditování pomocí PowerShellu. Na rozdíl od oficiálních kurzů s širokým záběrem se opravdu jedná o deep-dive kurz.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Znalost technologie Active Directory Domain Services (AD) na administrátorské úrovni

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na virtuálních počítačích na platformě Hyper-V a Azure
Samostatná praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu

Vlastní studentské materiály firmy GOPAS v elektronické, nebo tištěné formě

Správa uživatelských účtů a skupin
Zabezpečení Azure AD
Vícefázové autentizace
Bezheslová autentizace, FIDO2, Windows Hello
Správa počítačů a mobilních zařízení
Hybridní identita
Synchronizace účtů pomocí Azure AD Connect
Synchronizace hešů hesel
Pass-through authentication
Seamless SSO
Federace pomocí Active Directory Federation Services
Samoobslužný reset hesel (SSPR)
AAD Identity Protection
AAD Privileged Identity Management (PIM)
AAD Password Protection
Poskytovatelé identity třetích stran, SAML, OpenID Connect
Registrace aplikací
Azure AD Application Proxy
Azure AD Domain Services
Azure PowerShell
Integrace s Azure, Office 365 a Intune
Licencování, Azure AD Premium

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.