Pětidenní kurz se věnuje detailně a od základu správě Active Directory účtů, počítačů, skupin, organizačních jednotek (OU) a s tím související správy doménových počítačů pomocí Group Policy (GPO). Naučíte se do detailu znát všechny možnosti [...]
  • GOC220
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 10 termínů
  • Praha (22 500 Kč)

    Brno (22 500 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz se věnuje detailně a od základu správě Active Directory účtů, počítačů, skupin, organizačních jednotek (OU) a s tím související správy doménových počítačů pomocí Group Policy (GPO). Naučíte se do detailu znát všechny možnosti těchto technologií a řešit potíže s jejich funkcí a aplikací GPO na stanicích lokálně, nebo i vzdáleně. Naučíte se roumnět obsahu LDAP, jako je doména a jejich stromy, konfigurace, schema forestu apod. Pochopíte jak se AD řadiče domény (DC) třídí do různých sítí a jak se DNS integruje s Active Directory a jaké mají tyto služby vzájemné požadavky. Nedílnou součástí jsou také metodologie zálohování a obnovy tak, abyste se byli schopni bránit i proti nákazám typu ransomware.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Instalace AD DS řadičů domény
Vytváření a správa uživatelských účtů
Typy uživatelských skupin Active Directory
Organizační jednotky a jejich struktura
Oprávnění ke správě účtů a jeho delegace
Instalace dalších DC řadičů domény a replikace obsahu Active Directory
Sítě a lokality AD
Integrace DNS do Active Directory
Zálohování a obnova řadičů domény
Základy a principy Group Policy
Možnosti Group Policy jako security filtering a WMI filtering
Group Policy Preferences a jejich možnosti
Správa a replikace SYSVOL a GPO objektů a DFSR
SMB sdílené adresáře a jejich replikace pomocí DFSR
Technologie DFS Namespaces
Řízení přístupu ke sdíleným souborům
Základy integrace s Azure Active Directory (Azure AD)

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.