Pětidenní kurz se detailně věnuje nasazení a správě síťových služeb na platformě Windows Server jako je DNS server a jejich farmy a spolupráce, DHCP servery a jejich vysoká dostupnost, nebo směrování a vzdálený přístup, VPN jako jsou PPTP, [...]
  • GOC219
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 6 termínů
  • Praha (22 500 Kč)

    Brno (22 500 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz se detailně věnuje nasazení a správě síťových služeb na platformě Windows Server jako je DNS server a jejich farmy a spolupráce, DHCP servery a jejich vysoká dostupnost, nebo směrování a vzdálený přístup, VPN jako jsou PPTP, SSTP nebo IKEv2 a IPSec, stejně jako ověřování přístupu do VPN a WiFi pomocí RADIUS technologie postavené na NPS.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Konfigurace statických IPv4 a IPv6 adres a konfigurací
Možnosti NIC teaming
Základy fungování Windows Firewall
Blokování historických broadcast NetBIOS a multicast LLMNR překladů jmen pomocí Windows Firewall
Správa DNS serverů
DNS zóny a jejich replikace a zabezpečení
Integrace s Active Directory
Složité DNS scénáře, přeposílání a další mechanismy
Balancování zátěže DNS serverů
Skriptování a centrální konfigurace DNS služeb
Zabezpečení záznamů pomocí digitálních podpisů DNSSEC
Řízení přístupu na DNS a jeho správu pomocí Windows Firewall
Správa DHCP serverů a jejich autorizace
Přidělování IPv4 a IPv6 adresových konfigurací
Vysoce dostupné DHCP servery a jejich replikace
Řízení přístupu na DHCP servery a jejich správu pomocí Windows Firewall
Sledování a řízení IP adresových rozsahů pomocí IPAM
Směrování a vzdálený přístup
Využití a konfigurace NAT routeru na IPv4
Technologie DHCP Relay a její konfigurace
VPN technologie PPTP, SSTP, IKEv2 a IPSec, AlwaysOn VPN, DirectAccess
Ověřování uživatelů do VPN pomocí RADIUS NPS serveru
Technologie ověřování PAP, SPAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP, PEAP, EAP-TLS
Reverzní HTTP a HTTPS proxy WAP (Web Application Proxy)
IPSec transportní end-to-end a IPSec tunelování pomocí Windows Firewall

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.