V tomto výjimečném pětidenním kurzu získají účastníci znalosti sítí (převážně pak TCP/IP), které jsou nezbytně nutné pro každého administrátora a správce sítě zodpovědného za údržbu a správu sítí v podnikovém prostředí. Jedná se o autorizované [...]
 • GOC2
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 12 termínů
 • Praha (25 000 Kč)

  Brno (25 000 Kč)

  Bratislava (900 €)

 • Začátečník

V tomto výjimečném pětidenním kurzu získají účastníci znalosti sítí (převážně pak TCP/IP), které jsou nezbytně nutné pro každého administrátora a správce sítě zodpovědného za údržbu a správu sítí v podnikovém prostředí. Jedná se o autorizované školení CompTIA Network+, které slouží také jako příprava k certifikaci CompTIA Network+

»
Kurz je určen pracovníkům zodpovědným za údržbu a správu sítí v podnikovém prostředí.
V tomto kurzu získají účastníci znalosti sítí (převážně pak TCP/IP), které jsou nezbytně nutné pro každého administrátora, správce sítě

Uživatelské ovládání klientského oparačního systému Windows.

Úvod k sítím, příklady sítí, tvorba síťového prostředí

 • Rozsahy sítí.
 • Komponenty podílející se na tvorbě síťového prostředí.
 • Topologie sítí.
 • Síťové technologie.

  RM ISO/OSI model

 • Vznik ISO/OSI modelu
 • Sedm vrstev modelu
 • Přenos dat
 • Druhy služeb

  Síťové protokoly

 • Protokoly a přenos dat.
 • Obvyklé protokoly používané v síťovém prostředí.
 • Jiné komunikační protokoly.
 • Protokoly používané pro RAS spojení.

  Protokol TCP/IP

 • Sada protokolů TCP/IP.
 • Překlad jmen na sítích TCP/IP.
 • Popis procesu přenosu dat.
 • Směrování dat mezi sítěmi.

  Adresování pomocí protokolu IP

 • Třídy IP adres.
 • Subneting.
 • Plánování adresného prostoru.
 • Konfigurace protokolu TCP/IP.

  Optimalizace vyhledání hosta v síti používající IP adresu

 • Binární zápis IP adresy.
 • Binární zápis „subnet mask“.
 • Proces vyhledání hosta v síti a předání dat.

  Možnosti sledování sítě

 • Network monitor
 • Analýza síťového provozu
 • Řešení problémů v sítích

  Automatické přidělování Internet Protocol (IP) adres

 • Přehled o DHCP
 • Instalace služby DHCP
 • Autorizace služby DHCP
 • Tvorba a konfigurace DHCP "Scope"
 • Přizpůsobení funkcí služby DHCP
 • Konfigurace DHCP v směrovaném IP prostředí
 • Podpora DHCP

  Implementace rozlišování jmen pomocí DNS

 • Přehled dotazovacího procesu DNS
 • Instalace služby DNS
 • Konfigurace rozlišování jmen na klientech
 • Tvorba a konfigurace zón
 • Konfigurace DNS pro interní použití
 • Integrace DNS a DHCP
 • Podpora a řešení problémů na DNS serverech

  Konfigurace Windows serveru jako směrovače

 • Přehled směrovačů a směrovacích tabulek
 • Konfigurace síťových spojení
 • Zajištění směrování pomocí služeb Routing and Remote Access
 • Konfigurace statických cest ve směrování
 • Konfigurace směrovacího protokolu Routing Information Protocol

  Konfigurace přístupu k Internetu pro síť

 • Možnosti v připojení sítě k Internetu
 • Konfigurace přístupu k Internetu pomocí směrovače
 • Konfigurace přístupu k Internetu pomocí překladu adres (NAT)
 • Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.