Třídenní kurz je určen správcům a architektům IT infrastruktury postavené na Active Directory a Azure Active Directory, kteří se chtějí dozvědět jak funguje bezpečnost uživatelských účtů, jak správně nakládat s privilegovanými účty správců, [...]
  • GOC159
  • Délka 3 dny
  • 30 ITK bodů
  • 6 termínů
  • Praha (17 100 Kč)

    Brno (17 100 Kč)

    Bratislava (750 €)

  • Mírně pokročilý

Třídenní kurz je určen správcům a architektům IT infrastruktury postavené na Active Directory a Azure Active Directory, kteří se chtějí dozvědět jak funguje bezpečnost uživatelských účtů, jak správně nakládat s privilegovanými účty správců, jak bezpečně spravovat celé on-prem i hybridní prostředí tak, aby nedocházelo ke kompromitacím přihlašovacích údajů správců a tím se buď úplně zamezilo, případně se alespoň izolovaly incidenty jako je ransomware a další dnešní nákazy i například se zabránilo vstupu a přežití APT.

»

Kurz je určen správcům a architektům bezpečnosti a IT infrastruktury primárně postavené na Active Directory (AD DS) a Azure Active Directory (AAD)

Pochopit proti jakým druhům útoků jsou principy SAE, tiering a red forest vhodné
Porozumnět základním bezpečnostním principům Active Diretory a Azure Active Directory, bezpečnosti jejich účtů a skupin/rolí, replikací a hesel a řízení přístupu uvnitř těchto adresářů
Porozumnět jejich schopnosti izolovat, nebo úplně omezit vstup malware obecně a zvláště ransomware, spyware, APT (advanced persistent threats) a jejich další šíření
Pochopit jak fungují bezpečnostní technická opatření jako je LDAPS, Kerberos Armoring, Kerberos Compound ID, Protected Users skupina, jak minimalizovat použití NTLM a dále zabezpečit přihlašovací údaje privilegovaných účtů
Jak vybudovat SAE (secure adminitrative environment) pro správu AD DS, serverů a stanic, Azure AAD, Office 365 i dalších a cizích cloudových služeb i ostatních systémů jako jsou síťové prvky, tiskárny apod.
Proč je zapotřebí a jak zavést tiering a účině separovat privilegované účty správců, jak k tomu využívat čipové karty a další více-faktorové přihlašovací metody (MFA - multi factor authentication)
Jak v takovém prostředí umožnit pohodlnou správu IT adminům i dodavatelům
Proč je forest tak zvaně security boundary, jak se kompromitují všechny domény v nich a proč je vhodné provozovat více oddělených forestů, například pro DMZ apod.
Jak a proč zavést red forest pro prostředí s více foresty

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Příklady útoků, proti kterým se chceme bránit
Spyware, ransomware, keyloggery, rizika heslovníčků (password managers)
Rizika uložených přihlašovacích údajů, rizika slabých hesel, rizika (ne)zamykání účtů
SSO injections (single sign on), rizika impersonace, rizika Kerberos delegací a Kerberos protocol transition
Rizika spojená s Enteprise AD CS (certification services) a vydáváním přihlašovacích certifikátů do čipových karet (smart card logon)
Kompromitace Domain Admins účtu vede na kompromitaci celého forestu
Možnosti nasazení více-faktorového ověřování (multifactor authentication), smart-card logon (PKINIT), TPM virtuální čipové karty, tokeny, využití Azure MFA
Účty a skupiny s právy a přístupem na úrovni Domain Admins, anebo možnosti elevace na tuto úroveň
Principy synchronizace účtů a hesel AD DS a Azure AD, ověřování pomocí AD FS (federation services) pro Office365 a Kerberos pass-through ověřování pro Azure
Řízení přístupu uvnitř AD DS LDAP a Azure AD, AdminSDHolder, LDAP permissions
Řízení přístupu ke správě Group Policy a Intune a rizika a ochrany s tím spojené, plus Advanced GPM
Bezpečnost DNS a nebezpečnost DHCP
Více-doménová prostředí, forest trust (vztahy důvěry) a ověřování uživatelských účtů a bezpečné použití skupin mezi nimi
Identifikace tier0 (DC) zařízení a privilegovaných účtů správců
Identifikace tier1 (servers) zařízení a privilegovaných účtů správců
Idnetifikace tier2 (endpoint) zařízení a privilegovaných účtů správců
Izolace tier0-tier1-tier2 privilegovaných účtů správců pomocí User Rights Assignment, Kerberos Authentication Policies, Selective Autentication
Využití Windows Firewall nebo Private VLAN technologií k rozbíjení jednotlivých bezpečnostních zón (tier)
Budování bezpečného prostředí pro správu (SAE - secure administrative environment)
Technologie a vhodná bezpečnostní opatření pro jump servery (JS), privileged access workstation (PAW) a privileged access management servery (PAM)
Přístup a jeho ochrana na JS, PAW a PAM, zabezpečení přihlašovacích údajů správců v takovém prostředí, přístup přes VPN a dočasný nebo trvalý přístup cizích dodavatelů
Integrace identity (IDM) a red-forest scénáře pro více doménové prostředí, oddělené foresty pro DMZ a dalších izolované sítě, OT a výrobní sítě postavené na Windows

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.