Pětidenní kurz seznámí posluchače se všemi principy a technikami plánování, nasazení, správy a řešení potíží s PKI na platformě Windows. V úvodu kurzu se zopakují principy kryptografie veřejných klíčů a dalších algoritmů a technologií, aby [...]
  • GOC173
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 6 termínů
  • Praha (34 500 Kč)

    Brno (34 500 Kč)

    Bratislava (1 500 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz seznámí posluchače se všemi principy a technikami plánování, nasazení, správy a řešení potíží s PKI na platformě Windows. V úvodu kurzu se zopakují principy kryptografie veřejných klíčů a dalších algoritmů a technologií, aby účastníci byli schopni plánovat nasazení algortmů jako je RSA, SHA-1, SHA2 (SHA-256, SHA-384 a SHA-512), AES, 3-DES, DH, EC-DSA, EC-DH, DSA, MD5 a dalších - nejen z pohledu bezpečnosti, ale také s důrazem na kompatibilitu v širokém rozsahu systémů od Windows 2000, přes XP, 2003, 7 a 2008 R2 až po Windows 10 a Windows 2019. Jedním z cílů je seznámit účastníky s požadavky na Suite-B kryptografii. Po zbytek kurzu se účastníci naučí naplánovat a nasadit hierarchii certifikačních autorit pomocí služby AD CS a definovat certifikační politiky (certificate templates) pro různé aplikace od SSL/TLS, přes digital a code signing, secure email a S/MIME až po přihlašování klientskými certifikáty a čipovými kartami pro Kerberos PKINIT. V průběhu celého kurzu se probírá životní cyklus certifikátů a jejich klíčů, zálohování klíčů i certifikačních autorit a řešení potíží při vydávání ručním i automatickém (autoenrollment). Všichni lektoři kurzu jsou certifikování na nejvyšší možnou technologickou úroveň v této oblasti MCM:Directory a/nebo MCSM:Directory.

»

Jedná se o pokročilé školení pro zájemce o principy, plánování, nasazení a správu, sledování a dlouhodobou údržbu PKI postaveného nad Windows platformou.
Kurz obsahuje kompletní tématiku AD od verzí Windows 2000 až po Windows 2019.

Zopakujeme základní principy kryptografie symetrické i veřejných klíčů a do detailu probere rozdíly mezi jednotlivými algoritmy
Porovnáme dnešní běžné hešovací algoritmy jako je MD4, MD5, SHA-1 a SHA2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512) a dáme je do vztahu s algoritmy šifrovacími
Budeme porovnávat sílu jednotlivých kombinací algoritmů a kryptografických systémů
Do detailu popíšeme (ne)podporu jednotlivých algoritmů v operačních systémech a aplikacích od Windows 2000 po Windows 8 a Windows 2012
Porozumíte SSL a TLS protokolům a jejich kompatibilitě a podpoře na Windows operačních systémech
Probereme všechna pole, která vůbec můžete spatřit uvnitř digitálních certifikátů
Naučíte se nainstalovat podnikové PKI postavení nad Active Directory a Windows 2012
Budete schopni definovat bezpečné a udržovatelné certifikační politiky a uvědomíte si, jaké jsou možnosti a podmínky životního cyklu certifikátů
Zvládnete procesy související se zálohováním, cestováním a obnovou privátních klíčů
Pochopíte, jak je třeba udržovat a nastavit životní cyklus certifikačních autorit, zvládnete hladce jejich obnovy a prodlužování i likvidaci
Vytvoříte spolehlivou infrastrukturu pro ověření platnosti a zneplatnění certifikátů pomocí CRL i OCSP
Naučíte se plánovat nasazení PKI v malých i rozlehlých podnikových sítích

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost Active Directory a Group Policy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Opakování kryptografie
Heše, symetrická kryptografie a kryptografie asymetrická
Veřejné a privátní klíče, digitální podpis, časová razítka
MD4 vs. MD5 vs. SHA-1 vs. SHA-2
RSA, DSA, ECDSA, DH, ECDH, AES, DES, 3DES, SuiteB
Porovnání bezpečnosti na základě délky klíčů a bitových sil algoritmů
Comparable Algorithm Strength
Podpora algoritmů a jejich kompatibilita ve Windows
CSP a CNG poskytovatelé a knihovny, podpora v aplikacích
Funkce SSL a TLS, algorithm suites a podpora přes verze Windows
Certifikáty, základní a rozšířená pole
SAN, EKU, Subject, Issuer, Serial Number, Thumbprint, AIA, CDP
Certifikační autority, stromy a certificate chain, verze autorit
Důvěryhodné autority, automatická instalace a stahování
Plánování certifikační autority, veřejné autority vs. soukromé podnikové CA
Předpoklady pro instalaci AD CS certifikační autority
Instalace offline root CA a issuing subordinate CA
Integrace AD CS a Active Directory
Separace rolí správců autority a certifikátů
Certifikační politiky a jejich životní cyklus, certificate templates (v1, v2, v3)
Parametry šablon certifikátů, issuance policies a renewal policies, registrační autority (RA)
Požadavky na aplikační certifikáty serverů SSL/TLS, RDS/TS, DC, LDAPS, SQL, System Center, Reporting Services, Exchange, SharePoint, UAG
Požadavky na aplikační ceritifkáty klientů a IPSec, přihlašování k SSL/TLS, Kerberos PKINIT a čipové karty, EFS
Šifrování a digitální podpis mailu, souborů, dokumentů a skriptů
Zneplatnění certifikátů, CRL a OSCP
Plánování a nasazení CRL a OCSP distribučních bodů
Životní cyklus certifikátů a jejich privátních klíčů, obnova a prodloužení, uložení klíčů, zálohování klíčů a jejich roaming
Životní cyklus certifikačních autorit, jejich prodloužení a zneplatnění
Plánování hierarchie certifikačních autorit
Zálohování, obnova, řešení potíží, odstranění, migrace a upgrade AD CS

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky.
Oficiální kurzy MOC společnosti Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE nebo MCM.
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem.
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška.
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.