Třídenní kurz seznamuje posluchače praktickou cestou s principy a vlastnostmi aktuálně používaných šifrovacích a hash algoritmů, jako je AES, RSA, SHA256, SHA1, ECDSA, ECDH, RC4 a dalších, stejně jako certifikátů, PKI a protokolů vyšší úrovně [...]
 • GOC161
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 9 termínů
 • Praha (17 100 Kč)

  Brno (17 100 Kč)

  Bratislava (750 €)

 • Mírně pokročilý

Třídenní kurz seznamuje posluchače praktickou cestou s principy a vlastnostmi aktuálně používaných šifrovacích a hash algoritmů, jako je AES, RSA, SHA256, SHA1, ECDSA, ECDH, RC4 a dalších, stejně jako certifikátů, PKI a protokolů vyšší úrovně jako je TLS/SSL, Kerberos, nebo DPAPI, šifrováním disků (například BitLocker) a databází, ukládáním šifrovacích klíčů a hesel na webových serverech, v databázcích a prohlížečích a trezorech hesel, probírají se i časová razítka a kvalifikované zaručené certifikáty. Školení a příklady je prováděno na platformě Windows, ale všechny technologie jsou obecně platné a otevřeně standardní.

»
 • Kurz je určen jak správcům IT tak i vývojářům, návrhářům systémů a aplikací, kteří se chtějí orientovat v aktuálních technologiích a trendech.
 • Porozumnět principům kryptografie a vidět je v aktuálně používaných algoritmech
 • Chápat bezpečnostní a výkonové limity starších i aktuálních šifrovacích a hash algoritmů
 • Na aktuálních technologiích porozumnět použití nejmodernějších algoritmů i těch starších v případě nutné kompatibility
 • Umět si navrhnout zabezpečení databáze, datových disků i disků operačního systému, šifrování komunikace klient-server
 • Dokázat zabezpečit šifrovací klíče a hesla na webových serverech, v databázích, při přenosu mezi uživatelem a serverem, využívat vícefaktorové ověřování
 • Zvolit správně sílu a parametry PKI kryptografií a porozumnět souvisejícím technologiím, jako je CRL a OCSP, nebo časová razítka
 • Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
 • Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS
 • Základy matematiky pro kryptografii, XOR, modulo, polynomy, náhodná čísla a další
 • Kombinace a permutace, náročnost algoritmů a work-factor, aktuální výpočetní možnosti
 • Hesla versus hash funkce a CRC kontrolní součty
 • Historické okénko, Ceasar, Vernam a jejich kamarádi, transpoziční a substituční šifry, tabulky
 • Symetrické algoritmy a asymetrické algoritmy, časové náročnosti, výpočetní výkon a síla proti bruteforce
 • AES, RC4, DES a 3DES (TDEA), bloky a proudy, vliv délky textu, režimy ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, CCM, GCM a další jejich mutace
 • MD2, MD5, MD4, SHA1, SHA 2 (SHA256, SHA384, SHA512), HMAC, náhodná čísla
 • Útoky typu brute-force, dictionary, rainbow table, password guessing, offline password/hash analysis a jejich praktická (ne)proveditelnost
 • Historické a aktuální praktické příklady aplikace symetrických algoritmů na TLS/SSL, Kerberos, NTLM, BitLocker, DPAPI, ukládání a přenos hesel, trezory na hesla (KeePass) a další
 • Asymetrická kryptografie RSA a ECDSA, digitální podpis a jeho kombinace s hash algoritmy
 • Certifikáty a PKI, registrační autority RA, obsah certifikátů a jejich podpis, kombinace algoritmů a jejich bezpečnost
 • Domluva šifrovacích klíčů, RSA Key Exchange a (EC)DH Key Agreement
 • Kombinace algoritmů symetrických, asymetrických, hash a domluvy klíčů v reálných technologiích TLS/SSL, IPSec, VPN, (P)EAP/TLS, WiFi WPA/2 apod.
 • Návrh zabezpečení dat v databázích, při jejich přenosu a při přístupu k datům
 • Technologie ověřování uživatelských "hesel", formy přihlašovacích údajů, vícefaktorové a biometrické metody, jejich vhodnost a vlastnosti
 • Návrh bezpečného přihlašování do webových i GUI aplikací
 • Návrh metod ukládání a izolace dat pomocí kryptografických metod
 • Hardware zařízení jako jsou čipové karty, tokeny a HSM (hardware security moduly), jejich bezpečnost a (ne)izolace klíčů
 • Optimalizace výkonu a rychlosti za použití přiměřeně bezpečných algoritmů
 • Kurz není přímo přípravou na žádnou certifikační zkoušku, ale je může být vhodnou formou k doplnění základních znalostí obecných bezpečnostních technologií.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.