Kurz poskytuje účastníkům jedinečný kompletní přehled administrace celého Microsoft SQL Serveru. V úvodu se seznámíte s architekturou a komponentami Microsoft SQL Serveru a procesem instalace a upgradu Microsoft SQL Serveru na nejnovější [...]
 • GOC6345
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 10 termínů
 • Praha (26 000 Kč)

  Brno (26 000 Kč)

  Bratislava (1 125 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz poskytuje účastníkům jedinečný kompletní přehled administrace celého Microsoft SQL Serveru. V úvodu se seznámíte s architekturou a komponentami Microsoft SQL Serveru a procesem instalace a upgradu Microsoft SQL Serveru na nejnovější verzi. Dále je zahrnuta kompletní správa databází, zálohování a obnova databází, zabezpečení přístupu k datům, automatizace s pomocí SQL Server Agenta a pravidelná údržba databáze (kontrola integrity a údržba indexů). Závěr kurzu se věnuje monitorování provozu Microsoft SQL Serveru a odstranění častých problémů. Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze SQL Serveru (2012-2019).

»
 • Orientovat se v komponentách Microsoft SQL Serveru
 • Provádět proces instalace a po instalační konfigurace
 • Konfiguraci a správu databází
 • Automatizovanou údržbu databází
 • Předejít ztrátě dat jejich zálohováním
 • Zabezpečit vaše data

Kurz je cílen na databázové specialisty, kteří mají za úkol provádět nasazení databázového systému Microsoft SQL Server a zajistit jeho kompletní správu a údržbu. Dále znalosti z kurzu využití vývojáři a IT architekti, kteří se chtějí obeznámit s možnostmi administrace Microsoft SQL Serveru.

 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Základní znalost konceptu relačních databází a jazyka T-SQL na úrovni kurzů GOC 276 nebo GOC 277
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích
 • Tištěné prezentace probírané látky
1 Představení platformy Microsoft SQL Server
 • Úvod do platformy Microsoft SQL Server
 • Přehled architektury Microsoft SQL Serveru
 • Přehled služeb a možnosti konfigurace
 • Přehled možností provozu Microsoft SQL Serveru v cloudu Microsoft Azure
2 Instalace Microsoft SQL Serveru
 • Možnosti a volby instalace
 • Konfigurace souborů tempdb databáze
 • Instalace Microsoft SQL Serveru na Windows a její automatizace
 • Instalace Microsoft SQL Serveru na Linux
3 Tvorba, správa a konfigurace databází
 • Přehled struktury databáze
 • Vytvoření databáze
 • Práce s databázovými soubory, správa jejich velikosti a vysvětlení konceptu FILEGROUP
 • Přesun databází v rámci serveru nebo mezi servery
4 SQL Server Recovery Models
 • Přehled strategií zálohování
 • Vysvětlení fungování transakčního logu
 • Návrh vhodné strategie zálohování
5 Zálohování databáze
 • Zálohování databází a transakčního logu
 • Správa záloh
 • Další možnosti konfigurace zálohování
6 Obnova databáze ze zálohy
 • Pochopení procesu obnovy databáze ze zálohy
 • Obnova databáze ze zálohy
 • Ukázka obnovy databáze ze zálohy ke konkrétnímu času
 • Přehled možností obnovy systémových databází
 • Pokročilé scénáře obnovy databáze - obnova vybraných souborů nebo FILEGROUPS
7 Autentizace a autorizace uživatelů
 • Autentizace připojení do SQL Serveru
 • Autorizace účtů pro přístup do databází
 • Autorizace napříč servery
 • Seznámení s Contained Databases
8 Serverové a databázové role
 • Přehled a účel rolí
 • Popis a použití fixních rolí
 • Tvorba a použití uživatelem definovaných rolí
9 Autorizace uživatelů při přístupu ke zdrojům
 • Autorizace přístupu k objektům
 • Autorizace k vykonávání kódu
 • Konfigurace oprávnění na úrovni schématu databáze
10 Ochrana dat šifrováním a možnosti auditu
 • Možnosti auditu přístupu k datům v SQL Serveru
 • Nasazení a správa auditu v SQL Serveru
 • Ochrana dat šifrováním
11 Automatizace správy Microsoft SQL Serveru
 • Přehled možností automatizace
 • Seznámení se službou SQL Server Agent
 • Úvod do správy úloh v SQL Server Agentovi
12 Údržba databází a její automatizace
 • Kontrola datové integrity
 • Údržba indexů
 • Automatizace údržby
13 Správa zabezpečení služby SQL Server Agent
 • Seznámení s bezpečnostním modelem SQL Server Agenta
 • Představení objektu Credential a jeho vhodného využití
 • Konfigurace proxy účtů v rámci SQL Server Agenta
14 Monitorování SQL Serveru s pomocí alertů a notifikací
 • Konfigurace služby Database Mail
 • Monitorování chyb v databázích a SQL Serveru
 • Konfigurace operátorů a vysvětlení mechanizmu alertů
15 Trasování přístupu k SQL Serveru s pomocí Extended Events
 • Představení základních principů fungování frameworku Extended Events
 • Ukázka práce s Extended Events a jejich využití pro sledování častých problémů v Microsoft SQL Serveru
16 Úvod do monitorování Microsoft SQL Serveru
 • Monitorování aktivity Microsoft SQL Serveru
 • Ukázka zachytávání výkonnostních dat popisujících stav Microsoft SQL Serveru
 • Nasazení technologie Data Collector a Management Data Warehouse
 • Analýza zachycených výkonnostních dat
17 Řešení častých problémů
 • Seznámení s metodikou, jak řešit problémy s Microsoft SQL Serverem
 • Přehled častých problémů a jejich řešení se službou Microsoft SQL Server
 • Ukázka řešení problémů s přihlášením k Microsoft SQL Serveru
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.