Kurz poskytuje účastníkům ucelený úvod do relačních databází na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu se seznámíte se základními koncepty relačních databází. Následuje představení Microsoft SQL Serveru, na který se naučíte připojit s pomocí [...]
 • GOC276
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 10 termínů
 • Praha (26 000 Kč)

  Brno (26 000 Kč)

  Bratislava (1 125 €)

 • Začátečník

Kurz poskytuje účastníkům ucelený úvod do relačních databází na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu se seznámíte se základními koncepty relačních databází. Následuje představení Microsoft SQL Serveru, na který se naučíte připojit s pomocí různých dostupných nástrojů. Seznámíte se základy jeho správy tak, abyste byli schopní SQL Server jednoduše nainstalovat a následně založit, připojit, zálohovat a obnovit databázi včetně základního zpřístupnění novému uživateli. Dále se seznámíte s principy modelování a návrhu tabulek v relačních databázích a vyzkoušíte si navržené tabulky vytvořit a naplnit daty. Seznámíte se s jazykem T-SQL a naučíte se vytvářet základní databázové dotazy včetně propojení více tabulek a seskupení dat pro tvorbu základních reportů. Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze Microsoft SQL Serveru (2012-2019). Pokud nevyužijete znalosti v oblasti správy a návrhu databází a chcete se naučit pouze psát databázové dotazy v jazyce T-SQL, doporučujeme vám kurz GOC277 Základy tvorby dotazů v jazyce T-SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru.

»
 • Seznámíte se s Microsoft SQL Serverem a naučíte se připojit k databázi s pomocí dostupných nástrojů
 • Naučíte se základy nasazení a administrace SQL Serveru
 • Pochopíte, jak se navrhují relační databáze a vyzkoušíte si založit vlastní tabulky
 • Seznámíte se s jazykem T-SQL a naučíte se vytvářet základní databázové dotazy
 • Naučíte se načítat data z více tabulek příkazem JOIN
 • Vyzkoušíte si používat zabudované funkce SQL Serveru
 • Dozvíte se, jak agregovat načtená data pro potřeby vašich reportů

Kurz je určen pro administrátory a vývojáře, kteří mají s Microsoft SQL Serverem minimální nebo nemají žádné zkušenosti a chtějí se uceleně seznámit s platformou Microsoft SQL Server v oblasti administrace, vývoje databází a tvorby T-SQL dotazů.

 • Základy práce v prostředí operačního systému Windows
 • Základní znalost relačních databází
1 Seznámení s Microsoft SQL Serverem a dostupnými nástroji
 • Představení platformy Microsoft SQL Server a jeho komponent, verzí a edic
 • Seznámení s nástroji Microsoft SQL Server Management Studio a Azure Data Studio
 • Ukázka připojení k databázi a spouštění databázových dotazů
2 Instalace SQL Serveru
 • Seznámíte se s možnostmi nasazení Microsoft SQL Serveru na váš server i do cloudu Microsoft Azure
 • Vyzkoušíte si Microsoft SQL Server nainstalovat a provést základní konfiguraci po instalaci
3 Úvod do správy databází
 • Naučíte se založit a nakonfigurovat novou databázi
 • Vyzkoušíte si existující databázi přesunout na jiný server
 • Seznámíte se se správou databázových souborů
 • Naučíte se provést základní zálohu databáze a její obnovu ze zálohy
4 Úvod do zabezpečení databází
 • Seznámíte se se základními koncepty zabezpečení Microsoft SQL Serveru
 • Vyzkoušíte si založit nového uživatele a přiřadit mu oprávnění pro přístup do databáze
5 Úvod do návrhu databází
 • Seznámíte se s principy návrhu tabulek relačních databází
 • Pochopíte, co je to primární a cizí klíč a jaké máme vztahy mezi tabulkami
 • Dozvíte se, co je to normalizace a jak ji aplikovat při návrhu databáze
 • Vyzkoušíte si navrhnout vlastní databázi podle business zadání
6 Úvod tvorby tabulek
 • Naučíte se namodelované tabulky založit v databázi
 • Seznámíte se s datovými typy používanými v SQL Serveru
 • Dozvíte se, jak vynutit integritu vkládaných dat integritními omezeními
 • Vyzkoušíte si vytvořené tabulky naplnit ukázkovými daty
7 Seznámení s jazykem T-SQL
 • Vysvětlení principů jazyka T-SQL, množinového zpracování a predikátové logiky
 • Představení jednotlivých jazykových konstrukcí jazyka T-SQL
 • Seznámení s pořadím zpracování logických operací při vyhodnocení dotazu
8 Úvod do příkazu SELECT
 • Seznámení se syntaxí příkazu SELECT
 • Definice sloupců výsledku dotazu a jejich aliasů
 • Práce s aliasy tabulek
 • Odstranění duplicitních řádků příkazem DISTINCT
 • Použití příkazu CASE
9 Spojení tabulek příkazem JOIN
 • Vysvětlení fungování příkazu JOIN, který spojí data z více tabulek
 • Seznámení s principem výpočtu kartézského součinu a příkazem CROSS JOIN
 • Představení příkazu INNER JOIN a podmínky ON
 • Porovnání INNER JOIN a OUTER JOIN a vysvětlení rozdílů i možností použití
 • Seznámení s technikou SELF-JOIN pro dotazování hierarchických vztahů
10 Filtrace a řazení výsledků
 • Představení klauzule WHERE pro filtraci výsledků dotazu s pomocí podmínky
 • Seznámení s hodnotou NULL a jejím správným dotazováním v podmínkách
 • Ukázka řazení výsledů pomocí klauzule ORDER BY
 • Vysvětlení filtrace výsledků pomocí stránkování klauzulí TOP nebo OFFSET-FETCH
11 Datové typy a zabudované funkce
 • Seznámení s dostupnými datovými typy v Microsoft SQL Serveru
 • Vysvětlení implicitních a explicitních konverzí datových typů, představení konverzních funkcí
 • Představení funkcí pro práci s datem, textem a hodnotou NULL
12 Agregace dat
 • Vysvětlení principu agregace data v jazyce T-SQL pomocí klauzule GROUP BY
 • Představení agregačních funkcí a jejich použití bez GROUP BY
 • Použití agregačních funkcí v kombinaci s GROUP BY
 • Filtrování skupin pomocí klauzule HAVING a vysvětlení rozdílů mezi WHERE a HAVING
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.