Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s principy databází, porozumět již stávajícím databázím nebo se naučit navrhovat databáze nové. Účastníci kurzu se naučí správně navrhnout strukturu relačního databázového systému, určit [...]
 • NRD
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (6 600 Kč)

  Brno (6 600 Kč)

  Bratislava (300 €)

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s principy databází, porozumět již stávajícím databázím nebo se naučit navrhovat databáze nové. Účastníci kurzu se naučí správně navrhnout strukturu relačního databázového systému, určit optimální počet entit (tabulek a relací mezi nimi) a definovat atributy a integritní omezení, které zajistí datovou integritu (primární klíč, cizí klíč, unique, check, not null), a naučí se pracovat v některém z nástrojů pro návrh databáze (Case nástroj).

»
 • Účastníci kurzu se naučí navrhovat optimální strukturu relační databáze a získají nezbytné znalosti pro efektivní správu nebo dotazování relační databáze.
 • Základy práce na PC
 • Obecná orientace v oblasti databází

Úvod do návrhu relační databáze

 • Definice databáze
 • Tradiční systémy uložení dat
 • Relační systémy řízení báze dat
 • Jak postupovat při návrhu datové základny
 • Best practise

Terminologie a pojetí databázového modelování

 • Základní pojmy v datovém modelu
 • Identifikace objektů datového modelu
 • Entity
 • Atributy
 • Relace
 • Vlastnosti relací
 • Primární a cizí klíč
 • Speciální relace

ER diagramy

 • Co je E-R diagram
 • Výhody E-R diagramů v modelování
 • Tvorba E-R diagramu

Normalizace

 • Přednosti normalizovaných dat
 • Normální formy (práce s prvními třemi NF)
 • Denormalizace

Fyzický model databáze

 • Převod logického datového modelu (E-R diagramu) do fyzické databáze

Indexování

 • Výhody nevýhody
 • Index primárního klíče

Datová integrita v databázi a její význam

 • Doménová integrita
 • Entitní integrita
 • Referenční integrita a její zajištění

Nástroje pro návrh databáze Case nástroje

 • Použití CASE nástrojů v datovém modelování
 • Výhody použití
 • Praktické ukázky modelování v nástrojích jako je Enterprise architekt,
 • DB Designer a
 • MySQL Workbench

Praktické příklady

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.