Úvodní kurz do problematiky získávání dat z SQL serveru pomocí dotazů napsaných v T-SQL. Na kurzu nepřijdou zkrátka žádní uživatelé, neboť kurz je cílen obecně na všechny aktuálně podporované verze Microsoft SQL Server. Cílovou skupinou kurzu [...]
 • GOC277
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 9 termínů
 • Praha (10 400 Kč)

  Brno (10 400 Kč)

  Bratislava (420 €)

Úvodní kurz do problematiky získávání dat z SQL serveru pomocí dotazů napsaných v T-SQL. Na kurzu nepřijdou zkrátka žádní uživatelé, neboť kurz je cílen obecně na všechny aktuálně podporované verze Microsoft SQL Server. Cílovou skupinou kurzu jsou juniorské pozice vývojářů a administrátorů SQL serveru a pokročilí uživatelé.

»
 • Juniorské pozice programátorů a administrátorů Microsoft SQL Serveru
 • Pokročilí uživatelé, kteří se s problematikou chtějí seznámit, nebo potřebují získávat data z SQL serveru
 • Používat příkaz SELECT
 • Spojovat tabulky pomocí JOIN
 • Využívat agregačních funkcí jazyka
 • Efektivně používat poddotazy
Základní znalosti relačních databází, pojmy tabulka, relace a podobně
Představení jazyka T-SQL
 • Skupiny příkazů jazyka (DCL, DML, DDL, komentáře, terminátory, proměnné, smyčka, podmínky IF a CASE)
 • Datové typy
 • Operátory (aritmetické, logické, stringový součet)
 • Příklady systémových funkcí (GETDATE, CHARINDEX, ISNULL)
 • Nástroje - SQL Server Management Studio (SSMS)
Jednoduchý příkaz SELECT
 • Příklad se stavbou celého příkazu
 • Rozebrání klauzule SELECT
 • Sloupce, konstanty, výrazy
 • Rozebrání klauzule FROM
 • Rozebrání klauzule WHERE
 • Psaní podmínek, užití operátorů (LIKE!)
 • Může být rozebrání ORDER BY
Spojování více tabulek (JOIN)
 • Smysl spojování - rozdíl mezi daty a informacemi
 • INNER JOIN
 • LEFT, RIGHT, FULL OUTER JOIN
 • CROSS JOIN
 • UNION
Agregační dotazy
 • Agregační funkce - důraz na NULL (kromě COUNT(*))
 • GROUP BY
 • HAVING jako výstupní podmínka
 • Test duplicity záznamů
 • Ranking funkce (ROW_NUMBER, NTILE, RANK, DENSE_RANK)
Poddotazy
 • Poddotazy v klauzuli SELECT
 • Poddotazy v kluzuli FROM
 • Poddotazy v klauzuli WHERE
    Aktuální nabídka
    Školicí místo
    Jazyk kurzu

    Uvedené ceny jsou bez DPH.