Kurz poskytuje účastníkům ucelený úvod do tvorby T-SQL dotazů na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu se seznámíte se základními koncepty relačních databází. Následuje představení Microsoft SQL Serveru, na který se naučíte připojit s pomocí [...]
 • GOC277
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 10 termínů
 • Praha (20 900 Kč)

  Brno (20 900 Kč)

  Bratislava (675 €)

 • Začátečník

Kurz poskytuje účastníkům ucelený úvod do tvorby T-SQL dotazů na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu se seznámíte se základními koncepty relačních databází. Následuje představení Microsoft SQL Serveru, na který se naučíte připojit s pomocí různých dostupných nástrojů. Seznámíte se s jazykem T-SQL a naučíte se vytvářet základní databázové dotazy včetně propojení více tabulek a seskupení dat pro tvorbu základních reportů. Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze Microsoft SQL Serveru (2012-2019) i v rámci služby Azure SQL Database. Pokud chcete získat úvodní znalosti i v oblasti správy a návrhu databází a nechcete se naučit pouze psát databázové dotazy v jazyce T-SQL, doporučujeme vám kurz GOC276 Úvod do databází a tvorby T-SQL dotazů v prostředí Microsoft SQL Serveru.

»
 • Seznámíte se s Microsoft SQL Serverem a naučíte se připojit k databázi s pomocí dostupných nástrojů
 • Seznámíte se s jazykem T-SQL a naučíte se vytvářet základní databázové dotazy
 • Naučíte se načítat data z více tabulek příkazem JOIN
 • Vyzkoušíte si používat zabudované funkce SQL Serveru
 • Dozvíte se, jak agregovat načtená data pro potřeby vašich reportů

Kurz je určen pro administrátory, vývojáře, autory reportů a datové analytiky, kteří mají s jazykem T-SQL minimální nebo žádné zkušenosti a chtějí se naučit psát základní databázové dotazy v jazyce T-SQL. Pokud již máte zkušenosti s tvorbou dotazů v jazyce T-SQL, zvažte spíše absolvování navazujícícho školení GOC278 Tvorba pokročilých T-SQL dotazů v prostředí Microsoft SQL Serveru.

 • Základy práce v prostředí operačního systému Windows
 • Základní znalost relačních databází
1 Seznámení s Microsoft SQL Serverem a dostupnými nástroji
 • Představení platformy Microsoft SQL Server a jeho komponent, verzí a edic
 • Seznámení s nástroji Microsoft SQL Server Management Studio a Azure Data Studio
 • Ukázka připojení k databázi a spouštění databázových dotazů
2 Seznámení s jazykem T-SQL
 • Vysvětlení principů jazyka T-SQL, množinového zpracování a predikátové logiky
 • Představení jednotlivých jazykových konstrukcí jazyka T-SQL
 • Seznámení s pořadím zpracování logických operací při vyhodnocení dotazu
3 Úvod do příkazu SELECT
 • Seznámení se syntaxí příkazu SELECT
 • Definice sloupců výsledku dotazu a jejich aliasů
 • Práce s aliasy tabulek
 • Odstranění duplicitních řádků příkazem DISTINCT
 • Použití příkazu CASE
4 Spojení tabulek příkazem JOIN
 • Vysvětlení fungování příkazu JOIN, který spojí data z více tabulek
 • Seznámení s principem výpočtu kartézského součinu a příkazem CROSS JOIN
 • Představení příkazu INNER JOIN a podmínky ON
 • Porovnání INNER JOIN a OUTER JOIN a vysvětlení rozdílů i možností použití
 • Seznámení s technikou SELF-JOIN pro dotazování hierarchických vztahů
5 Filtrace a řazení výsledků
 • Představení klauzule WHERE pro filtraci výsledků dotazu s pomocí podmínky
 • Seznámení s hodnotou NULL a jejím správným dotazováním v podmínkách
 • Ukázka řazení výsledů pomocí klauzule ORDER BY
 • Vysvětlení filtrace výsledků pomocí stránkování klauzulí TOP nebo OFFSET-FETCH
6 Datové typy a zabudované funkce
 • Seznámení s dostupnými datovými typy v Microsoft SQL Serveru
 • Vysvětlení implicitních a explicitních konverzí datových typů, představení konverzních funkcí
 • Představení funkcí pro práci s datem, textem a hodnotou NULL
7 Agregace dat
 • Vysvětlení principu agregace data v jazyce T-SQL pomocí klauzule GROUP BY
 • Představení agregačních funkcí a jejich použití bez GROUP BY
 • Použití agregačních funkcí v kombinaci s GROUP BY
 • Filtrování skupin pomocí klauzule HAVING a vysvětlení rozdílů mezi WHERE a HAVING
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.