Kurz je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet databázové aplikace pomocí Microsoft Visual Studia na platformě .Net Framework. Na tomto kurzu se naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a [...]
 • GOC311
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (15 900 Kč)

  Brno (15 900 Kč)

  Bratislava (750 €)

 • Začátečník

Kurz je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet databázové aplikace pomocí Microsoft Visual Studia na platformě .Net Framework. Na tomto kurzu se naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a DataSet. Pochopíte k čemu je dobrý connection pooling, naučíte se monitorovat komunikaci s databází, získáte zkušenosti s asynchronní komunikací, voláním uložených procedur a předávání parametrů, naučíte se jak se bránit proti útoku typu SQL Injection, dávkovým zpracováním, použitím BulkCopy, transakcemi a kešováním prostřednictvím objektu DataSet, ale i načítáním a validací XML dokumentů. Tento kurz je doporučen jako předcházející kurz pro kurz GOC312 - Entity Framework.

»
 • Naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a DataSet
 • Naučíte se jak se bránit proti útoku typu SQL Injection
 • Získáte zkušenosti s dávkovým zpracováním a použitím BulkCopy
 • Spouštět SQL příkazy nad databází, používat uložené procedury
 • Vytvářet lokální i distribuované transakce
 • Používat asynchronní příkazy, MARS a dávkové zpracování
 • Budete načítat XML dokumenty a validovat je pro XSD Schématu
 • Cacheovat data v objektu DataSet a mnoho dalších technik běžně používaných při práci s datovými zdroji
 • Základy .NET Framework
 • Zkušenosti s MS Visual Studio
 • Znalost jazyka pracujícího pod .NET Framework (C#, VB)
 • Základní znalosti jazyka SQL

Datastředné aplikace a ADO.NET

 • Běžné databáze a jejich typy
 • Architektura ADO.NET a použití .NET providerů
 • Připojené a odpojené prostředí při práci s daty

Práce v prostředí napojeném na datový zdroj

 • Objekt Connection a nastavení ConnectionString
 • Ukládání ConnectionString v konfiguračním souboru
 • Specifika zachytávání vyjímky SqlException
 • Connection Pooling
 • Zachytávání událostí objektu Connection
 • Použití ConnectionStringBuilderu aochrana proti ConnectionString injection
 • Monitoring komunikace s databází

Spouštění dotazů

 • Získávání a aktualizace dat pomocí objektu Command
 • Práce s parametry a uloženými procedurami
 • Získávání ReadOnly ForwardOnly datových streamů pomocí objektů typu DataReader
 • Použití dávkových příkazů
 • Použití BulkCopy
 • Multiple Access Result Set (MARS)
 • Assynchronní komunikace s databází
 • Object factory a univerzální přístup k datům

Tvorba transakcí

 • Co je to tansakce
 • Lokální a distribuované transakce
 • Isolace transakcí

Práce v prostředí odpojeném od zdroje dat

 • Použití objektu DataSet
 • Použití objektů DataAdapter, TableAdapter
 • Netypový a typový DataSet
 • Definice tabulek a relací v DataSetu
 • Modifikace dat v DataSetu
 • Ukládání modifikovaných dat na datový server
 • Technika LastInWins a technika optimistické konkurence
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.