Kurz je určen pro vývojáře a architekty na platformě .NET a poskytne studentům znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj datově orientovaných aplikací s použitím nejnovější technologie Entity Framework.
 • DOTNET_DB
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (13 800 Kč)

  Brno (13 800 Kč)

  Bratislava (600 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro vývojáře a architekty na platformě .NET a poskytne studentům znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj datově orientovaných aplikací s použitím nejnovější technologie Entity Framework.

»
 • Získáte celkový přehled
 • Naučíte se používat LINQ a dotazování do relačních databází
 • Naučíte se promítat změny do datového zdroje pomocí Savechanges
 • Naučíte se používat Migrace
 • Kurz předpokládá znalosti a zkušenosti s programováním v jazyce C# na úrovni kurzu GOC2125
 • Kurz lze absolvovat i bez předchozích znalostí jazyka c# a platformy .Net, ale v tom případě jsou nutné velmi dobré znalosti programování z jiných platforem a jazyků, jako je Java nebo C++.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Úvodní přehled

 • Historie
 • NuGet balicky
 • Model

Mapovani

 • Entity
 • Property
 • Klice, alternativni klice
 • Generovani ID
 • Associace
 • Backing fields
 • Owned types
 • Model Level Filters
 • Table Splitting, Table Sharing
 • Dedicnost, TPT, TPH
 • Value Converters, Value Comparers
 • Keyless entities
 • ctor parametry
 • Query tags
 • Shadow properties
 • Shared entities, property bags
 • Flexibilni mapovani
 • Seeding

Dotazovani

 • LINQ, parametry
 • ciste SQL
 • funkce
 • kompilace dotazu
 • Include, Explicit loading, Filtered Include
 • Lazy Loading
 • Split queries
 • tracking, no tracking queries

SaveChanges

 • validace
 • batching
 • generovani ID
 • transakce
 • ChangeTracker
 • concurrency

Migrace

 • prace s migracemi
 • dotnet ef
 • IMigrator
 • script, idempotent, transakce

Další platformy

 • Fungovani na jinych platformach
 • Prace s "jinymi" DB
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.