Kurz je určen pro všechny programátory, kteří již mají základní zkušenosti s programováním v jazyce C# a chtějí získat další sirší a praktické znalosti a dovednosti. Na kurzu se naučíte používat moderní rozšíření jazyka c#, generické datové [...]
 • GOC2125
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 13 termínů
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (1 000 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro všechny programátory, kteří již mají základní zkušenosti s programováním v jazyce C# a chtějí získat další sirší a praktické znalosti a dovednosti. Na kurzu se naučíte používat moderní rozšíření jazyka c#, generické datové typy, delegáty, extension metody, tuples, dekonstrukci, anonymní metody, lambda výrazy, LINQ, atributy, pochopíte jak funguje správa paměti pomocí Garbage Collectoru, naučíte se serializovat data a používat streamy. Kurz předpokládá základní znalosti programování v jazyce C# přibližně v rozsahu kurzu GOC2124.

»
 • Stručný přehled platformy .Net a jazyka C#
 • Stručná rekapitulace OOP
 • Generické datové typy
 • Vybraná rozšíření jazyka posledních verzí
 • Delegáti, Lambda výrazy a LINQ
 • Direktivy kompilátoru, Atributy a Assemblies
 • Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector
 • Čtení a zápis dat pomocí streamů.
 • Serializace dat
 • Kurz předpokládá znalosti a zkušenosti s programováním v jazyce C# na úrovni kurzu GOC2124
 • Kurz lze absolvovat i bez předchozích znalostí jazyka C# a platformy .Net, ale v tom případě jsou nutné velmi dobré znalosti programování z jiných platforem a jazyků, jako je Java nebo C++.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Stručný přehled platformy .Net a jazyka C#

 • Přehled platformy .Net
 • Základní nástroje příkazové řádky
 • Stručný přehled základních pojmů OOP
 • Třída a statické členy
 • Dědičnost a polymorfismus
 • Virtuální metody a zastiňování
 • Interface

Generické datové typy

 • Generické typy a typová bezpečnost
 • Generické třídy
 • Generický interface
 • Generické metody
 • Generické kolekce

Přetěžování operátorů operator overloading

 • Úvod do přetěžování operátorů
 • Implicitní a explicitní přetížení

Delegáti a události

 • Definice a použití delegátů
 • Použití callbacku
 • Použití událostí

Rozšíření jazyka předchozích verzí

 • Klíčové slovo „var“
 • Partial Classes
 • Nullable Types and Operators ??, ?., ?[
 • Automatic properties
 • Tuples
 • Discards, Out variables, Deconstructions
 • Extension methods
 • Volitelné a pojmenované parametry
 • Object Initializers

Delegáti Lambda výrazy a LINQ

 • Anonymní typy
 • Lambda výrazy
 • Generičtí delegáti
 • IEnumerable a IQueryable
 • Closure
 • Covariance a Contravariance

Pattern Matching

 • Pattern Matching Overview
 • Switch Pattern Matching
 • Is Pattern Matching
 • Switch Pattern Expression and Expression Bodies

Records

 • Úvod do Records
 • Mutability
 • Value Equality

Assemblies a atributy

 • Direktivy kompilátoru a podmíněná kompilace
 • Assemblies a použití atributů

Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector

 • Garbage Collector
 • Implicitní a Explicitní uvolňování zdrojů
 • Interface IDisposable
 • Using a IDisposable
 • Weak reference
 • Generace

Čtení a zápis dat pomocí streamů

 • Úvod do streamů
 • Použití třídy FileStream
 • BinaryReader a BinaryWriter
 • StreamReader a StreamWriter
 • Použití třídy FileInfo
 • Použití třídy FileSystemWatcher
 • Použití třídy CryptoStream

Serializace dat

 • Úvod do serializace
 • Shallow a deep serializace
 • Serializace XML
 • Serializace Binární
 • Serializace JSON
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.