Kurz je určen pro všechny programátory, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti s vytvářením aplikací v jazyce C# na platformě Microsoft .NET. Na kurzu získáte přehled o platformě Microsoft .NET Framework a jejím vývojovém prostředí [...]
 • GOC2124
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 13 termínů
 • Praha (21 000 Kč)

  Brno (21 000 Kč)

  Bratislava (725 €)

Kurz je určen pro všechny programátory, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti s vytvářením aplikací v jazyce C# na platformě Microsoft .NET. Na kurzu získáte přehled o platformě Microsoft .NET Framework a jejím vývojovém prostředí Microsoft Visual Studiu .NET. Seznámíte se s jazykem C# s důrazem na objektově orientované programování. Kurz předpokládá základní znalosti programování v libovolném jazyce. Kurz není vhodný pro úplné začátečníky.

»
 • Přehled platformy Microsoft .NET
 • Proměnné a hodnotové datové typy
 • Použití bloků programu, podmíneky a cyklů
 • Zpracování výjimek
 • Základy objektově orientovaného programování
 • Práce s referenčními typy
 • Kontruktory, finalizéry a uvolňování zdrojů
 • Dědičnost, virtuální metody, abstraktní třídy a Interface
 • Registrovat se k událostem
 • Používat vlastnosti a indexery
 • Kurz předpokládá základní zkušenosti s programováním v libovolném jazyce

Přehled platformy Microsoft .NET

 • Úvod
 • Přehled Microsoft .NET Framework
 • Common Langueage Runtime
 • Jmenné prostory

Přehled jazyka C#

 • Struktura programu v jazyce C#
 • Základní I/O operace
 • Doporučené praktiky
 • Kompilace a debugging

Proměnné a datové typy

 • Systém obecných typů
 • Pojmenovávání proměnných
 • Využití základních datových typů
 • Uživatelské datové typy
 • Konverze datových typů

Příkazy a vyjímky

 • Selekce
 • Iterace
 • Správa vyjímek

Metody a parametry

 • Použití metod
 • Použití parametrů
 • Vstupní, výstupní parametry a parametry predávané referencí
 • Přetěžování (Overloading)
 • Volitelné parametry a pole parametrů

Pole

 • Deklarace pole
 • Vytvoření jednorozmerného pole
 • Vytvoření vícerozmerného pole
 • Rozdíl mezi polem a kolecí
 • Základy použití kolekcí ArrayList a List<>

Základy objektově orientovaného programování

 • Objektové třídy a jejich instance
 • Privátní a veřejné členy
 • Použití this
 • Statické členy

Referenční typy

 • Využití referencí
 • Objektové hierarchie

Vytváření a ničení objektů

 • Konstruktory a inicializace objektů
 • Destrukce objektů a Garbage Collector

Dědičnost

 • Dědičnost a odvozování objektových tříd
 • Polymorfismus
 • Virtuální metody
 • Konverze datových typů, přetypování/casting
 • Boxing/UnBoxing
 • Shadowing / Member Hiding
 • Abstraktní třída
 • Interface

Delegáti a události

 • EventHandler delegát
 • Registrace události

Vlastnosti a indexery

 • Použití vlastností
 • Použití indexerů
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.