Kurz je určen všem, kteří doposud neprogramovali nebo mají s programováním jen minimální zkušenosti a potřebují získat základní dovednosti nutné pro studium konkrétních programovacích jazyků. Účastníci kurzu se naučí základům algoritmizace a [...]
 • PRG
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 15 termínů
 • Praha (11 400 Kč)

  Brno (11 400 Kč)

  Bratislava (500 €)

 • Začátečník

Kurz je určen všem, kteří doposud neprogramovali nebo mají s programováním jen minimální zkušenosti a potřebují získat základní dovednosti nutné pro studium konkrétních programovacích jazyků. Účastníci kurzu se naučí základům algoritmizace a programování, získají zkušenosti s vytvářením vývojových diagramů a jejich implementací a osvojí si používání proměnných, základních datových typů, řízení toku programu a používání logických operátorů.

»
 • Účastníci kurzu se naučí základům algoritmizace a programování a získají zkušenosti s vytvářením vývojových diagramů a jejich implementací. Naučí se používat proměnné, základní datové typy, řídit tok programu a používat logické operátory jako jsou AND, OR a NOT.
 • Uživatelská znalost operačního systému Microsoft Windows.

Základní pojmy

 • Program/Algoritmus
 • Proces vývoje
 • Kompilace
 • Debugging

Data a datové struktury

 • Proměnná
 • Datový typ
 • Pole

Práce s výrazy

 • Výrazy a operátory
 • Práce s čísly
 • Práce s textovými řetězci
 • Logické výrazy (AND, OR, XOR)
 • Binární soustava

Algoritmizace

 • Analýza problému
 • Sekvence, selekce, iterace
 • Diagram toku
 • Modularizace (předdefinované procesy)
 • Programovací jazyky
 • Přehled programovacích jazyků
 • Obecný zápis syntaxe

Event-Driven programování

 • Události
 • Událostní procedury

Základní příkazy jazyka Visual Basic

 • Deklarace proměnné
 • Rozsah platnosti proměnné
 • Deklarace pole
 • If…then…else
 • Select case
 • For…next
 • Do…while
 • Do…loop
 • Exit

Chyby

 • Syntaktické
 • Run-time
 • Logické

Závěrečné pokyny

 • Dokumentace programového kódu
 • Poskytnutí nápovědy uživateli
 • Modularita a budoucí rozšiřování programu
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.