V tomto kurzu získáte mnoho praktických dovedností, které jsou nutné při vývoji aplikací pro MS Excel. Naučíte se přistupovat k souborovému systému a psát vlastní procedury pro Import/Export, budete přistupovat k databázi SQL server a [...]
 • MSEX6
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (18 000 Kč)

  Brno (18 000 Kč)

  Bratislava (800 €)

 • Mírně pokročilý

V tomto kurzu získáte mnoho praktických dovedností, které jsou nutné při vývoji aplikací pro MS Excel. Naučíte se přistupovat k souborovému systému a psát vlastní procedury pro Import/Export, budete přistupovat k databázi SQL server a seznámíte se s objekty Connection, Command a recordset knihovny ADO, naučíte se vytvářet vlastní formuláře a pracovat s ovládacími prvky, budete vytvářet doplňky pro excel a poznáte mnoho dalších možností. Pro účast na kurzu je nutná znalost VBA a objektového modelu Excelu na úrovni kurzu MSEX5.

»
 • Pracovat se soubory a složkami.
 • Importovat/Exportovat data.
 • Přistupovat k datům z databáze.
 • Vytvářet doplňky (Add-ins).
 • Vytvářet vlastní formuláře a používat ovládací prvky.
 • Mnoho dalších praktických a užitečných postupů, které budete využívat ve svých aplikacích.
 • Znalost práce v programu Microsoft Excel.
 • Znalost jazyka VBA.
 • Znalost objektového modelu Excelu na úrovní kurzu MSEX5.

Úvod

 • Stručný přehled nahrávání maker
 • Stručný přehled VBA
 • Stručný přehled obejktového modelu Excelu

Dialogová okna

 • Vestavěné dialogy Excelu
 • Dialogy pro práci se soubory

Práce se soubory a složkami

 • Objekt FileSystemObject
 • Čtení a zápis z textového souboru
 • Import/Export z Excelu

Čtení a zápis z Windows Registry

 • Čtení a zápis z Windows Registry
 • Uložení a načtení nastavení aplikace

Základy objektového programování

 • Úvod do objektů
 • Použití vlastností, metod a událostí
 • Vytvoření a použití vlastní třídy
 • Vytvoření a použití vlastní vlastnosti
 • Vytvoření a použití vlastní události

Základy tvorby vlastních formulářů

 • Tvorba vlastního formuláře
 • Životní cyklus formuláře
 • Načtení a zavření formuláře
 • Základy použití ovládacích prvků

Přizpůsobení pracovního prostředí Excelu

 • Tvorba panelů nástrojů a nabídek
 • Tvorba vlastního Ribonu

Tvorba doplňků AddIn pro Excel

 • Co je to doplněk (Add-In)
 • Add-In manager
 • Vytvoření vlastního Add-Inu
 • Optimalizace Add-Inu

Komunikace s datovými zdroji

 • Knihovna ADO a OLEDB provider
 • Objekt Connection a připojení na SQL Server
 • Objekt Command
 • Objekt Recordset

.NET Framework

 • Architektura .NET Frameworku
 • Visual Basic .NET
 • Visual Studio .NET
 • Použití Excel.Application z prostředí .NET
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.