Kurz je určen pro začínající vývojáře, kteří se chtějí seznámit s moderním jazykem Visual Basic .NET, objektovým přístupem vývoje a programováním na platformě Microsoft .NET Framework. Na kurzu se naučíte vytvářet jednoduché aplikace, [...]
 • GOC301
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (1 000 €)

 • Začátečník

Kurz je určen pro začínající vývojáře, kteří se chtějí seznámit s moderním jazykem Visual Basic .NET, objektovým přístupem vývoje a programováním na platformě Microsoft .NET Framework. Na kurzu se naučíte vytvářet jednoduché aplikace, deklarovat a používat proměnné a pole, vytvářet procedury a funkce, pracovat s výjimkami. Velká část kurzu je zaměřena na objektově orientované programování a seznamuje účastníky s pojmy jako je třída, dědičnost, polymorfismus, interface, delegáti a mnoho dalších.

»
 • Vytvářet jednoduché aplikace v jazyce Visual Basic .NET
 • Vytvářet a používat proměnné a pole
 • Vytvářet a používat metody typu Sub, Function a Property
 • Implementovat struktury pro řízení toku programu
 • Vypořádat se s chybami v programu
 • Používat objektově–orientované programování a využívat v praxi pojmy jako dědičnost, polymorfismus, interface nebo například abstraktní třídy či sdílené členy
 • Získáte znalosti a dovednosti, které jsou nutným předpokladem k tomu, abyste mohli dál pokračovat ve studiu databázových, webových, mobilních nebo windows aplikací.
 • Základní znalosti programovacích technik a pojmů jako jsou proměnné, smyčky a selekce

Úvod

 • Základní koncepty platformy .NET
 • Vývojové prostředí
 • Vytvoření Visual Basic .NET projektu

Proměnné

 • Úvod do datových typů
 • Vestavěné datové typy
 • Vlastní datové datové typy
 • Rozsah platnosti proměnné
 • Konverze datových typů

Bloky programu

 • Struktury pro řízení toku programu
 • Použití podmiňovacích výrazů
 • Použití rozhodovacích struktur
 • Smyčky

Správa chyb a výjimek

 • Správa výjimek
 • Zachytávání výjimek
 • Vyvolávání výjimek

Práce s metodami

 • Vytváření procedur a funkcí
 • Vstupní a vstupně výstupní parametry
 • Volitelné parametry
 • Přetěžování (overloading)

Práce s polem

 • Deklarace pole
 • Inicializace pole
 • Procházení pole
 • Vícerozměrná pole
 • Omezení polí a práce s kolekcemi

Úvod do objektově–orientovaného programování

 • Úvod
 • Práce s objektovými třídami
 • Použití sdílených členů
 • Polymorfismus, dědičnost a jmenné prostory

Vytváření a ničení objektů

 • Konstruktory
 • Garbage Collector, finalizace a disposing objektů

Dědičnost

 • Použití dědičnosti
 • Virtuální metody a přepisování metod (overriding)
 • Zastiňování (shadowing)
 • Interface
 • Abstraktní třída

Vlastnosti (properties)

 • Definice a použití vlastnosti
 • ReadOnly vlastnosti
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.