V tomto kurzu se seznámíte se základy jazyka Visual Basic for Application (VBA), který slouží pro tvorbu maker a automatizaci práce v Microsoft Excelu. Účastníci kurzu se naučí pracovat s objektovým modelem Microsoft Excelu, využívat [...]
 • MSEX5
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 7 termínů
 • Praha (20 000 Kč)

  Brno (20 000 Kč)

  Bratislava (900 €)

 • Začátečník

V tomto kurzu se seznámíte se základy jazyka Visual Basic for Application (VBA), který slouží pro tvorbu maker a automatizaci práce v Microsoft Excelu. Účastníci kurzu se naučí pracovat s objektovým modelem Microsoft Excelu, využívat základních objektů, jako jsou Workbook, Worksheet a Range pro práci se sešity, listy a oblastmi. V rámci výuky bude prezentováno a vyzkoušeno mnoho praktických a užitečných maker pro usnadnění práce s programem Microsoft Excel. Pro účast na kurzu je dobrá základní znalost algoritmizace a programování na úrovni kurzu PRG.

»
 • Základy jazyka Visual Basic for Application (VBA), který budete využívat pro tvorbu maker a automatizaci práce v Microsoft Excelu.
 • Základy práce s objektovým modelem Excelu, především pak objekty Range, Worksheet, Workbook a Application.
 • Znalost práce v programu Microsoft Excel.
 • Výhodou je základní znalost programování v libovolném jazyce.

Úvod do maker

 • Základní pojmy
 • Nahrávání maker
 • Absolutní, relativní záznam
 • Spouštění maker klávesovými zkratkami
 • Osobní sešit maker
 • Editace makra

Práce s programovým kódem

 • Moduly
 • Použití okna editoru
 • Komentáře
 • Nastavení prostředí
 • Automatické doplňování kódu
 • Dialogová okna

Proměnné a procedury

 • Deklarace proměnných
 • Datové typy
 • Konverze datových typů
 • Konstanty
 • Pole

Procedury a funkce

 • Procedury a funkce
 • Parametry funkcí a procedur
 • Volitelné parametry
 • Předávání parametrů hodnotou a referencí
 • Vybrané vestavěné funkce

Řízení toku programu

 • Logické a porovnávací operátory
 • If..Then
 • Select..Case
 • Do..Loop
 • For..Next
 • Ukončení cyklu

Ladění programu

 • Typy chyb
 • Watch window
 • Immediate window
 • Call Stack
 • Locals window
 • Krokování programu

Zachytávání chyb

 • Run-time chyby
 • Objekt Err
 • Zřetězení chyb
 • Inline error handling

Objektový model Excelu

 • Základní charakteristiky objektů
 • Vlastnosti, metody a události
 • Prohlížeč objektů
 • Kolekce

Objekt Range

 • Základy práce s objektem Range
 • Definice souvislých a nesouvislých oblastí
 • Průchod buňkami oblasti
 • Kolekce rows, columns a cells
 • Práce s aktuálně vybranou oblastí
 • Vládání hodnot
 • Vkládání vzorců

Objekt Worksheet

 • Kolekce Sheets, Worksheets a Charts
 • Vkládání a odstraňování listů
 • Ochrana listu
 • Viditelnost listu
 • Nastavení tisku
 • Události listu

Objekt Workbook

 • Vytvoření nového sešitu
 • Otevření a ukládání sešitů
 • Spolupráce sešitů a konsolidace dat
 • Zavření sešitu
 • Zamknutí sešitu
 • Události sešitu

Objekt Application

 • Objekt Application a MS Office
 • Vybrané vlastnosti a metody objektu Excel. Application
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.