Kurz je určený pro začátečníky, kteří se chtějí naučit naučit základům moderního, elegantního a vysoce efektivního jazyka Python. V tomto kurzu se naučíte základním vlastnostem jazyka, používání funkcí a datových struktur a základům objektově [...]
 • PYTHON_INTRO
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 11 termínů
 • Praha (20 500 Kč)

  Brno (20 500 Kč)

  Bratislava (900 €)

 • Začátečník

Kurz je určený pro začátečníky, kteří se chtějí naučit naučit základům moderního, elegantního a vysoce efektivního jazyka Python. V tomto kurzu se naučíte základním vlastnostem jazyka, používání funkcí a datových struktur a základům objektově orientovaného programování v jazyce Python.

»
 • Pro začínající vývojáře, kteří se chtějí naučit programovat v jazyce Python. Zkušení vývojáři, kteří chtějí začít s Pythonem mohou zvážit přímo pokročilý kurz jazyka PYTHON_ADV, kde na se na začátku stručně zrekapitulují základy a probírají se pokročilekší témata
 • Základní znalost algoritmizace a programování na úrovni kurzy PRG
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Úvod

 • Historie a základní vlastnosti Pythonu
 • Instalace
 • Konvence psaní kódu, základy syntaxe
 • Vývojové prostředí

Základní datové typy a proměnné

 • Řetězce
 • Čísla
 • Boolean
 • Operátory pro práci s řetězci
 • Aritmetické operátory
 • Operátory porovnání a logické operátory
 • Konverze
 • Proměnné
 • Anotace typů a hints
 • Formátování řetězců

Řízení běhu programu

 • Příkaz if
 • Příkazy while a for
 • Range, break a continue

Funkce

 • Definice funkcí a procedur
 • Předávání parametrů
 • Standardní hodnoty parametrů
 • Rozsah platnosti proměnných
 • Rekurze

Ladění programu (debugging) a zachytávání výjímek

 • Ladění programu
 • Princip zpracování chyb v Pythonu
 • Mechanismus výjimek
 • Příkazy try, except, raise, finally

Základy práce s kolekcemi

 • List (seznam)
 • Indexování a řezy
 • Měnitelné vs. neměnitelné typy
 • Tuple (N-tice)
 • Množina (set)
 • Slovník (dictionary)
 • Operace s řetězci

Built-in Functions

 • Přehled základních vestavěných funkcí
 • Funkce pro práci se s stringem
 • Matematické funkce
 • Konverzní funkce

Moduly a balíčky

 • Princip modulů pro vytváření knihoven funkcí
 • Standardní moduly
 • Pip
 • Virtuální prostředí (venv)

Základy OOP

 • Mechanismy OOP, základní vlastnosti OOP
 • Třídy, instance, instanční proměnné a metody
 • Práce s objekty
 • Statické metody
 • Dědičnost, abstraktní třída, finální třída

Práce se soubory

 • Základy práce se soubory
 • Otevírání souborů, čtení, zápis
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.