Kurz je určen pro všechny programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO. Na kurzu se naučíte pokročilejší prvky jazyka jako je OOP, používat generátory a iterátory, Lambda výrazy, anonymní [...]
 • PYTHON_ADV
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 11 termínů
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (1 000 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro všechny programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO. Na kurzu se naučíte pokročilejší prvky jazyka jako je OOP, používat generátory a iterátory, Lambda výrazy, anonymní funkce, dekorátory, JSON i mnoho dalších praktických a pro vývojáře v Pythonu potřebných témat.

»
 • Programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO
 • Zkušené vývojáře, kteří mají zkušenosti s jinými programovacími jazyky a chtějí přejít na jazyk Python. V tomto případě je vhodné předem se seznámit aspoň s úplnými základy jazyka.
 • Základní znalost Pythonu na úrovni kurzu PYTHON_INTRO
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.

Stručná rekapitulace základů Pythonu

 • Historie a základní vlastnosti Pythonu
 • Instalace a vývojové prostředí
 • Používání více verzí CPythonu
 • Pure funkce a variable scope
 • Mutabilita a ummutabilita objektů
 • Použití kolekcí
 • Použití *args a **kwargs

Collection Comprehensions

 • List Comprehensions
 • Set Comprehensions
 • Dictionary Comprehensions

Moduly, balíčky a distribuce aplikací (modules and packages)

 • Objekty, Namespaces and Scope
 • Module
 • Packages
 • Virtual Environment (venv)
 • Použití Pip
 • Freezing
 • Použití PyPi
 • Packaging a Distribuce

Techniky OOP

 • Třída o objekt
 • Použití self
 • Instanční metody
 • Class methody
 • Statické metody
 • Dědičnost, polymorfismus
 • Properties
 • Objekt jako dictionary

Error Handling

 • Exception handling
 • Raising Custom Exception

Generátory a iterátory

 • Iterators, iterables a sequence
 • Magic funtion iter()
 • Magic funtion next()
 • Custom iterable class
 • Generator function
 • yield return

Základy funkcionálního programování v Pythonu

 • Nested functions
 • Funce jako object
 • Keyword nonlocal
 • Closures
 • Anonymous / Lambda functions

Magic methods

 • String Conversion
 • Arithmetic Operations
 • Comparison Operations
 • Conversion

Decorátory

 • Built-in Decorators
 • Standard library Decorators
 • Custom Decorators

Resources a Perzistentní úložiště

 • Práce se zdroji (try / finally)
 • Kontext manager a magické metody enter a exit
 • Práce se soubory soubory (čtení, zápis)
 • Práce s formáty Python pickle,
 • Key-value databáze shelve
 • JSON, CSV, XLSX
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.