Kurz je určen pro všechny programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO. Na kurzu se naučíte pokročilejší prvky jazyka jako je OOP, používat generátory a iterátory, Lambda výrazy, anonymní [...]
 • PYTHON_ADV
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 14 termínů
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (1 000 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro všechny programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO. Na kurzu se naučíte pokročilejší prvky jazyka jako je OOP, používat generátory a iterátory, Lambda výrazy, anonymní funkce, dekorátory, JSON, ale například i o testování nebo síťové komunikaci, ale i mnoho dalších potřebných témat.

»
 • Programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO
 • Zkušené vývojáře, kteří mají zkušenosti s jinými programovacími jazyky a chtějí přejít na jazyk Python. V tomto případě je vhodné předem se seznámit aspoň s úplnými základy jazyka.
 • Základní znalost Pythonu na úrovni kurzu PYTHON_INTRO
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.

Úvod

 • Historie a základní vlastnosti Pythonu
 • Instalace a vývojové prostředí

Stručná rekapitulace základů Pythonu

 • Deklarace proměnných
 • Použití podmínek
 • Použití cyklů
 • Definice funkcí
 • Stručná rekapitulace kolekcí List a Dictionary
 • Použití *args a **kwargs

Collection Comprehensions

 • List Comprehensions
 • Set Comprehensions
 • Dictionary Comprehensions
 • Použití Walrus operátoru

Moduly, balíčky a distribuce aplikací (modules and packages)

 • Stručný přehled tvorby modulů, použití pipu a venv
 • Znovunačtení modulu (reloading)
 • Freezování
 • Tvorba balíčku (package) a export na PyPi
 • Distribuce aplikací (pyinstaller / py2exe)

Techniky OOP

 • Stručná rekapitulace OOP v jazyce Python
 • Statické metody
 • Class methody
 • Properties
 • Dědičnost, polymorfismus
 • Magické metody

Pokročilé konstrukty jazyka

 • Generátory a iterátory
 • Generátorová notace
 • Dekorátory

Základy funkcionálního programování v Pythonu

 • Lambda výrazy
 • Anonymní funkce, first-class funkce, rekurze, closures
 • Map, reduce, filter
 • Zkrácené logické výrazy

CPython a jeho alternativy

 • Hlavní vlastnosti CPythonu
 • PyPy, Jython, IronPython, …
 • Python ve WWW prohlížeči, Brython

Perzistentní úložiště

 • Práce se zdroji (try / finally)
 • Kontext manager a magické metody enter a exit
 • Práce se soubory soubory (čtení, zápis)
 • Práce s formáty Python pickle, JSON
 • Key-value databáze shelve

Testování

 • Základní technologie testování
 • Modul pytest

Aplikace s GUI

 • Návrh jednoduché aplikace s GUI
 • Widget knihovny jako GTk+, wxWidgets, QT a Python
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.