Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří hledají flexibilní nástroj pro analýzu dat, zájemce o zpracování dat v programovacím jazyce Python, kteří ho plánují použít pro manipulaci, analýzu a vizualizaci dat, resp. pro nasazení v oblasti Data [...]
 • PYTHON_DATAN
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 10 termínů
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (1 000 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří hledají flexibilní nástroj pro analýzu dat, zájemce o zpracování dat v programovacím jazyce Python, kteří ho plánují použít pro manipulaci, analýzu a vizualizaci dat, resp. pro nasazení v oblasti Data Science.

»
 • Účastníci kurzu se naučí používat knihovnu Pandas a další podpůrné knihovny, které jsou potřebné pro práci s daty, jejich analýzu a vizualizaci. Školení vede účastníky příklady reálných data setů a reálných projektů z oblasti zpracování dat. Uvedené příklady a postupy jsou samozřejmě použitelné proLinux/UNIX, WINDOWS a OS X.
 • Data Scientist, datoví analytici, zejména v Big Data prostředí, jsou primárním auditoriem pro tento intenzivní kurz.
 • Software vývojáři, kteří ovládají jazyk Python alespoň na střední az pokročilé úrovni a kteří mají za cíl vytvářet data-intenzivní aplokace pomocí enginu SPARK v prostredi Big Dat (Cloud).
 • Datoví architekti
 • Základní znalost jazyka Python na úrovni kurzu PYTHON_INTRO
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Úvod do prostředí IPython

 • Nástroje pro online práci s daty ( Jupyter Notebook a Jupyter Lab )
 • Export výstupů do PDF a jiných formátů

Přehled datových struktur v Pythonu

 • List,tuple,atd.

Modul Pandas

 • Objekty pro práci s tay ( Series, DataFrame )

Modul NumPy

 • Práce s vícerozměrnými datovými strukturami

Import dat z různých zdrojů

 • CSV
 • HTML
 • JSON
 • SQL

Práce s daty

 • Transformace
 • Doplňování chybějících hodnot
 • Mapování
 • Nahrazování

Pokročilá práce s daty

 • Concat, merge, join
 • Pivoting, stacking, unstacking
 • Melting

Agregace a seskupování dat

 • Split, apply, combine
 • Transformace
 • Filtrování

Časové řady

 • Reprezentace datumu, času a časových intervalů
 • Objekty Timestamp, Timedelta, DateTimeIndex a další

Vizualizace

 • Vytváření grafů v prostředí IPython
 • Načítání dat do grafů z objektů Pandas
 • Práce s grafy různých typů
 • Agregace dat do grafů
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.