Během těchto 5 dnů budou účastníci mít příležitost získat základní a pokročilé znalosti v oblasti zpracování dat v Pythonu s použitím knihoven jako je numpy, pandas, modin, polars, vaex. Bude to kombinace teoretických přednášek a praktických [...]
 • PYTHON_DATAN2
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (26 500 Kč)

  Brno (26 500 Kč)

  Bratislava (1 150 €)

 • Mírně pokročilý

Během těchto 5 dnů budou účastníci mít příležitost získat základní a pokročilé znalosti v oblasti zpracování dat v Pythonu s použitím knihoven jako je numpy, pandas, modin, polars, vaex. Bude to kombinace teoretických přednášek a praktických cvičení, aby se účastníci stali schopnými efektivně pracovat s daty a provádět analýzu dat v Pythonu. Nedílnou součástí školení u každého přebíraného modulu je interaktivní vizualizace analyzovaných dat.

»
 • Data Scientist, datoví analytici, zejména v Big Data prostředí, jsou primárním auditoriem pro tento intenzivní kurz.
 • Software vývojáři, kteří ovládají jazyk Python alespoň na střední az pokročilé úrovni a kteří mají za cíl vytvářet data-intenzivní aplokace pomocí enginu SPARK v prostredi Big Dat (Cloud).
 • Datoví architekti

Požadované vstupní znalosti:

 • Znalosti jazyka Python a datové analýzy na úrovni kurzu PYTHON_ADV a PYTHON_DATAN

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály:

 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.

Osnova: Základy Pythonu a Úvod do NumPy

 • Úvod do Pythonu jako programovacího jazyka pro analýzu dat
 • Instalace a import modulu NumPy
 • Práce s NumPy poli a maticemi
 • Operace s NumPy poli (sčítání, násobení, indexování)
 • Statistické a matematické funkce NumPy

Pandas - Manipulace s daty

 • Úvod do knihovny Pandas
 • Načtení a ukládání dat v Pandas DataFrame
 • Práce s daty v DataFrame (výběr, filtrování, změna)
 • Skupinové operace a agregace dat
 • Merge a spojování datových rámců
 • Praktická cvičení s Pandas

Paralelní zpracování dat s Modin

 • Úvod do Modin - paralelní zpracování dat v Pandas
 • Instalace a konfigurace Modin
 • Porovnání rychlosti Pandas a Modin na reálných datech
 • Praktická cvičení pro optimalizaci datového zpracování

Polars - Moderní datové zpracování

 • Úvod do Polars - moderní knihovna pro manipulaci s daty
 • Porovnání Polars a Pandas
 • Práce s daty v Polars DataFrame
 • Analytické funkce a SQL dotazy v Polars
 • Praktická cvičení s Polars

Vaex - Rychlé a efektivní zpracování velkých dat

 • Úvod do Vaex - knihovny pro rychlé zpracování velkých dat
 • Práce s Vaex DataFrame
 • Čtení a zapisování velkých datových souborů
 • Optimalizace výkonu v Vaex
 • Praktická cvičení na zpracování velkých dat s Vaex
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.