Školení pro analýzu velkých dat pomocí Apache Spark zahrnuje přehled základních a pokročilých témat, praktická cvičení a diskuse k posílení znalostí o analýze velkých dat. Spark je výkonný nástroj pro zpracování velkých dat, který umožňuje [...]
 • PYTHON_DATAN3
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (26 500 Kč)

  Brno (26 500 Kč)

  Bratislava (1 150 €)

 • Mírně pokročilý

Školení pro analýzu velkých dat pomocí Apache Spark zahrnuje přehled základních a pokročilých témat, praktická cvičení a diskuse k posílení znalostí o analýze velkých dat. Spark je výkonný nástroj pro zpracování velkých dat, který umožňuje rychlé provádění analýz a podporuje různé úkoly, včetně dávkového zpracování, streamování, interaktivních dotazů a strojového učení.

»
 • Data Scientist, datoví analytici, zejména v Big Data prostředí, jsou primárním auditoriem pro tento intenzivní kurz.
 • Software vývojáři, kteří ovládají jazyk Python alespoň na střední az pokročilé úrovni a kteří mají za cíl vytvářet data-intenzivní aplokace pomocí enginu SPARK v prostredi Big Dat (Cloud).
 • Datoví architekti

Požadované vstupní znalosti:

 • Znalosti jazyka Python a datové analýzy na úrovni kurzu PYTHON_ADV a PYTHON_DATAN2

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály:

 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.

Osnova: Úvod do Apache Spark a ekosystému

 • Úvod do velkých dat a jejich význam.
 • Přehled ekosystému Apache Spark a jeho porovnání s jinými technologiemi elkých dat.
 • Instalace a konfigurace Apache Spark a příprava vývojového prostředí.
 • Základy RDD (Resilient Distributed Dataset) a jeho operace.
 • Praktické cvičení: Vytvoření prvního Spark aplikace s využitím RDD.
 • Diskuse o výhodách a nevýhodách RDD.
 • Úvod do Datasetů a DataFrames pro efektivnější práci s daty.

Pokročilé zpracování dat s Apache Spark

 • Podrobný pohled na DataFrames a operace s nimi.
 • SQL dotazy ve Sparku a práce s Spark SQL.
 • Praktické cvičení: Transformace dat a agregace pomocí Spark SQL a *taFrames.
 • Úvod do zpracování streamových dat s Apache Spark Streaming.
 • Praktické cvičení: Jednoduchá streamová aplikace.

Strojní učení a pokročilá analýza dat ve Sparku

 • Přehled MLlib (Machine Learning Library) ve Sparku.
 • Budování a evaluace modelů strojního učení.
 • Praktické cvičení: Klasifikace, regrese a shlukování s MLlib.
 • Integrace Sparku s jinými úložišti dat (např. HDFS, Amazon S3).

Optimalizace a tuning výkonu Spark aplikací

 • Monitorování a ladění Spark aplikací.
 • Práce s Spark UI pro analýzu výkonu aplikací.
 • Optimalizace výkonu pomocí particionování a persistence.
 • Praktické tipy a triky pro efektivní zpracování velkých dat.

Škálování a nasazení Spark aplikací

 • Architektura Spark clusteru a jeho konfigurace.
 • Skalování Spark aplikací vertikální a horizontální.
 • Nasazení Spark aplikací v produkčním prostředí.
 • Best practices pro práci s Apache Spark.
 • Závěrečná diskuse, odpovědi na otázky a zpětná vazba od účastníků.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.