Kurz napomáhá posluchačům překlenout nelehké počáteční stadium spojené se studiem jazyka C a C++. Informace podané na tomto kurzu ocení vývojáři, testeři i vedoucí IT projektů. Orientace na ANSI rozhraní jazyka činí osnovu kurzu vhodnou pro [...]
 • CPP_INTRO
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 8 termínů
 • Praha (19 000 Kč)

  Brno (19 000 Kč)

  Bratislava (850 €)

 • Začátečník

Kurz napomáhá posluchačům překlenout nelehké počáteční stadium spojené se studiem jazyka C a C++. Informace podané na tomto kurzu ocení vývojáři, testeři i vedoucí IT projektů. Orientace na ANSI rozhraní jazyka činí osnovu kurzu vhodnou pro posluchače se zaměřením na libovolnou platformu, ať je to Windows, UNIX, LINUX či embedded systémy a mikrokontroléry. Nejdůležitější na konec: Absolvováním tohoto kurzu se vám otevře brána nejen do jazyka C/C++, ale i všech jeho početných klonů, jako je Java, C#, Javascript, PHP, PERL atd.

»
 • Seznámíte se se syntaxí jazyka a základními programátorskými technikami
 • Používat vestavěné datové typy a vytvářet vlastní, uživatelské
 • Navrhovat a implementovat funkce, využívat rekurzi
 • Pracovat s polem a implementovat elementární statistické operace
 • Efektivně a hlavně bezpečně používat ukazatele
 • Pracovat se řetězci
 • Pracovat se soubory
 • Základní dovednosti spjaté s programováním a algoritmizací jsou pro efektivní absolvování kurzu nezbytné. Ideální je znalost jakéhokoliv jiného programovacího jazyka.

Základy jazyka

 • „Hello world“ ukázka
 • Kompilování C/C++ projektu, zdrojové a hlavičkové soubory, preprocesor
 • Základní vstup a výstup
 • Styly komentářů
 • Výraz, příkaz, blok a funkce

Funkce v jazyce C a v C++

 • Deklarace vs. Definice, prototyp funkce
 • Hlavička a tělo funkce
 • Vstupní parametry funkce
 • Návratová hodnota funkce
 • Procedury a prázdný datový typ (void)
 • Přetěžování funkcí a implicitní parametry

Vestavěné datové typy, konstanty

 • Celočíselné datové typy, znaménkové a bez znaménka
 • Znaky, ANSI a UNICODE
 • Reálná čísla, přesnost a porovnávání
 • Logické hodnoty
 • Zjištění velikosti typu (sizeof)
 • Vytváření nových typů (typedef)
 • Kvalifikátory typu
 • Celočíselné, znakové, reálné a řetězcové konstanty
 • Aritmetické výrazy a operátory

Proměnné

 • Deklarace a definice proměnné
 • Volba názvu proměnné, používané konvence
 • Globální, lokální a dynamické proměnné
 • Zastínění proměnné
 • Paměťové třídy, modifikátory proměnných

Řídící struktury

 • Logické výrazy a operátory
 • Větvení programu pomocí příkazu if
 • Větvení pomocí příkazu switch
 • Smyčka while
 • Smyčka do-while
 • Smyčka for
 • Předčasné ukončení smyčky příkazem break, příkaz continue
 • Vnořené smyčky, příkaz goto

Uživatelsky definované datové typy

 • Výčtový typ enum
 • Složený datový typ, struct a union
 • Inicializace struktury a přístup k jejím položkám

Pole

 • Základní pojmy - typ prvku, dimenze, kapacita, počet prvků
 • Definice a inicializace pole
 • Zjištění velikosti pole, preprocesorová makra
 • Indexování prvků, riziko přetečení bufferu
 • Vícerozměrná pole

Ukazatelé a reference

 • Princip reference a ukazatele
 • Nulový a vlající (neinicializovaný) ukazatel
 • Operátor reference a dereference
 • Výstupní parametry funkcí
 • void ukazatel, vícenásobné ukazatele a ukazatele na funkce
 • Použití ukazatele při práci s polem
 • Pointerová aritmetika

Práce s řetězci

 • Definice řetězce
 • Určení délky řetězce
 • Prohledávání řetězce
 • Kopírování a spojování řetězců
 • Porovnávání řetězců

Knihovny jazyka C

 • třídění polí
 • dynamická alokace
 • generování náhodných čísel
 • práce s datem a časem
 • binární a textové soubory
 • neformátovaný vstup a výstup
 • formátovaný vstup a výstup
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.