V tomto kurzu získáte základní dovednosti pro vývoj aplikací pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA), který se používá především pro vývoj maker v MS Office. Na kurzu se naučíte používat základní konstrukce jazyka Visual Basic, [...]
 • MSVBA1
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 8 termínů
 • Praha (22 500 Kč)

  Brno (22 500 Kč)

  Bratislava (1 000 €)

 • Začátečník

V tomto kurzu získáte základní dovednosti pro vývoj aplikací pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA), který se používá především pro vývoj maker v MS Office. Na kurzu se naučíte používat základní konstrukce jazyka Visual Basic, definovat proměnné, používat datové typy, vlastní funkce a procedury, kolekce a cykly, naučíte se zpracovávat runtimové chyby aplikace, ladit program, používat vlastní formuláře a rovněž pochopíte základy objektově orientovaného programování. Pro účast na kurzu je nutná základní znalost algoritmizace a programování na úrovni kurzu PRG.

»
 • Používat proměnné a datové typy.
 • Vytvářet funkce a procedury.
 • Používat základní konstrukce jazyka jako jsou podmínky a cykly.
 • Ladit aplikaci.
 • Zachytávat runtimeové chyby.
 • Vytvářet vlastní formuláře a používat ovládací prvky.
 • Mnoho dalších praktických a užitečných postupů, které budete využívat ve svých aplikacích.

 

 • Znalost algoritmizace a programování na úrovní kurzu PRG.

Úvod do vytváření aplikací pomocí Microsoft Visual Basic

 • Vlastnosti Microsoft Visual Basic
 • Práce ve vývojovém prostředí

Práce s programovým kódem

 • Moduly
 • Použití okna editoru
 • Komentáře
 • Nastavení prostředí
 • Automatické doplňování kódu
 • Dialogová okna

Proměnné a procedury

 • Deklarace proměnných
 • Datové typy
 • Konverze datových typů
 • Konstanty
 • Pole

Procedury a funkce

 • Procedury a funkce
 • Parametry funkcí a procedur
 • Volitelné parametry
 • Předávání parametrů hodnotou a referencí
 • Vybrané vestavěné funkce

Řízení toku programu

 • Logické a porovnávací operátory
 • If..Then
 • Select..Case
 • Do..Loop
 • For..Next
 • Ukončení cyklu

Práce s kolekcemi

 • Co je to kolekce
 • Vytvoření kolekce
 • Průchod kolekcí pomocí cyklu For..Next
 • Průchod kolekcí pomocí cyklu For..Each
 • Ukázky kolekcí

Ladění programu

 • Typy chyb
 • Watch window
 • Immediate window
 • Call Stack
 • Locals window
 • Krokování programu

Zachytávání chyb

 • Run-time chyby
 • Objekt Err
 • Zřetězení chyb
 • Inline error handling

Základy tvorby vlastních formulářů

 • Vlastní formuláře
 • Základy použití ovládacích prvků

Základy objektového programování

 • Úvod do objektů
 • Použití vlastností, metod a událostí
 • Vytvoření a použití vlastní třídy
 • Vytvoření a použití vlastní vlastnosti
 • Vytvoření a použití vlastní události
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.