V tomto kurzu navážeme na ASPNET_INTRO a budeme pokračovat budeme jemným úvodem to Entity Frameworku Core a pak se vrhneme na Razor Pages, MVVM framework, který Microsoft nabízí jako alternativu k přece jenom poněkud fundamentalisticky [...]
 • ASPNET_ADV
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 8 termínů
 • Praha (27 000 Kč)

  Brno (27 000 Kč)

  Bratislava (1 250 €)

 • Mírně pokročilý

V tomto kurzu navážeme na ASPNET_INTRO a budeme pokračovat budeme jemným úvodem to Entity Frameworku Core a pak se vrhneme na Razor Pages, MVVM framework, který Microsoft nabízí jako alternativu k přece jenom poněkud fundamentalisticky pojatému MVC. Aplikace vyžadují konfiguraci a .NET Core opouští předchozí řešení založené na XML web.config souborech. Nabízí nový model mnoha konfiguračních zdrojů, objektovou nadstavbu i User Secrets pro bezpečnou úschovu citlivých konfiguračních údajů při vývoji. Téměř každá webová aplikace potřebuje odesílat e-maily. Ukážeme si, jaké možnosti v ASP.NET Core aplikacích máte a představíme si knihovnu Altairis.Services.Mailing. Tu můžete použít pro řešení svých e-mailovacích potřeb, ale také jako ukázku toho, jak se obecně píší univerzální knihovny pro .NET Core. Další velký blok je věnován internacionalizaci – přípravě aplikace na globální nasazení, překladu do různých jazyků, validaci uživatelských vstupů včetně klientské validace (a překladu jejích hlášek). Uživatelské rozhraní je možné – a vhodné – generovat na základě anotačních atributů dynamicky a ukážeme si, jak na to. Poslední část se týká zabezpečení a použití ASP.NET Identity. Naučím vás, jak ji správně nasadit, zabezpečit aplikaci pomocí rolí, dvoufaktorové autentizace, vlastních claimů, přihlašování pomocí externích identity providerů a další užitečné věci. Ukážu vám také, jak můžete do své nové krásné bezpečné aplikace dostat uživatele ze starších aplikací, které nejsou tak krásné (a hlavně tak bezpečné).

»
 • Znalost programování v jazyce C# na úrovni kurzu GOC2125
 • Znalosti na úrovni kurzu ASPNET_INTRO
 • Funkční subscription Microsoft Azure, stačí trial.
 • Subscription Digital Ocean
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Online prezentace probírané látky a cvičení.

Jemný úvod do Entity Frameworku Core

 • Změny proti EF 6
 • Migrace a jejich zákeřnosti
 • Vytvoření DAL v EF Core

ASP.NET Core Razor Pages

 • Razor Pages jako alternativa k MVC Core
 • Model-View-ViewModel (MVVM) versus Model-View-Controller (MVC) pattern
 • Základní použití Razor Pages
 • Metody pro zpracování requestů

Konfigurace

 • Změny proti ASP.NET 4 a zkáza souboru web.config
 • Zdroje konfigurace: soubory, proměnné prostředí, příkazová řádka a další
 • Objektová nadstavba nad key-value konfigurací
 • Validace konfiguračních hodnot
 • Sledování změn v konfiguračních souborech
 • User Secrets – úschova citlivých konfiguračních údajů při vývoji

E-mail v ASP.NET Core

 • Možnosti posílání e-mailů (vlastní server, externí služba)
 • Knihovna Altairis.Services.Mailing jako připravené řešení a zároveň ukázka typické praxe v .NET Core.

View Components

 • View Components jako náhrada child akcí
 • Rozdíly proti Server Controls v ASP.NET Web Forms
 • Registrace a tvorba vlastních view components

Validace vstupu a model binding

 • Standardní validační atributy
 • Vlastní validační atributy pro vlastnosti i celé entity
 • Rozhraní IValidatableObject
 • Klientská validace pomocí JavaScriptu a CSS

Dynamické generování uživatelského rozhraní

 • Proč UI vytvářet dynamicky na základě metadat
 • Generování UI na úrovni pole
 • Generování UI na úrovni modelu nebo jeho části
 • Tvorba vlastních šablon

Internacionalizace

 • Globalizace a lokalizace
 • Třída CultureInfo, neutrální a specifické kultury, Invariant Culture a proč se jí vyhnout
 • Nastavení kultury, request localization middleware
 • Lokalizace uživatelského rozhraní pomocí resources
 • Lokalizace data annotations atributů
 • Conventional Metadata Providers

Zabezpečení webových aplikací

 • Základní koncepty a pojmy
 • Autentizační faktory
 • Cookie Authentication Middleware
 • Claims-based Identity

ASP.NET Identity

 • Základní použití, vytváření uživatelů, přihlášení, odhlášení
 • Reset hesla jako slabé místo bezpečnosti aplikací a jak to dělat správně
 • Práce s rolemi a role-based autorizace
 • Dvoufaktorová autentizace, použití jednorázových hesel

Customizace ASP.NET Identity

 • Rozšíření údajů o uživateli
 • Identity Stores
 • Úschova hesel a proč se do toho nevrtat
 • Migrace legacy uživatelů, aneb když se do toho vrtat bohužel musíte
 • Třída SignInManager, logování a omezení přihlášení
 • SecurityStamp a jeho využití, odhlášení ze všech sessions
 • Přihlašování pomocí externích identity providerů a jiných facebooků
 • Ověření telefonního čísla pomocí SMS
 • Login Approvals: přihlašování bez hesel
 • Použití vlastních claimů v ASP.NET Identity

ASP.NET Data Protection

 • Použití v rámci .NET Core a vlastní využití
 • Výchozí konfigurace a její změny
 • Ukládání klíčů do souborového systému
 • Ukládání klíčů do databáze
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.