Tento kurz je určen pro vývojáře na platformě .Net, kteří se chtějí naučit techniky programování WinForms a Windows Presentation Foundation (WPF) aplikací pomocí Visual Studia.
 • DOTNET_WPF
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (1 000 €)

 • Mírně pokročilý

Tento kurz je určen pro vývojáře na platformě .Net, kteří se chtějí naučit techniky programování WinForms a Windows Presentation Foundation (WPF) aplikací pomocí Visual Studia.

»
 • Kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, kteří mají zkušenosti s vytvářením aplikací v některé z předchozích verzí Visual Studia.
 • Zkušenosti s platformou .NET
 • Zkušenosti s vývojem pomocí Visual Studio
 • Zkušenosti s objektově orientovaným programováním v jazyce C#
 • Zkušenosti s technologii LINQ
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Vlastní studijní materiály společnosti GOPAS v elektronické, nebo tištěné formě

Modul 1 Windows aplikace a WPF

 • Architektura aplikace pro Windows
 • Interoperabilita mezi Windows Forms a WPF

Modul 2 Úvod do Visual Studia a WPF

 • Základy tvorby WPF aplikací ve Visual Studiu
 • Základní prvky běžné WPF aplikace
 • Stand-alone vs. browser-based (XBAP) WPF aplikace

Modul 3 Návrh a vývoj uživatelského rozhraní UI

 • Vytvoření Page Layout
 • Použití Content Controls
 • Použití Items Controls
 • Co jsou to Resources a jak se používají

Modul 4 User Interface

 • Vytvoření konzistentního UI pomoci stylů
 • Změna vzhledu prvků pomocí šablon (Templates)
 • Zpracování událostí a infrastruktura Commands

Modul 5 Unit Testing a Debugging

 • Strategie testování WPF aplikace
 • Debugging XAML
 • Zpracování neodchycených Exceptions

Modul 6 Simple Data Binding a Validation

 • Základy WPF Data Binding
 • Vytvoření Data Binding
 • Implemetace Property Change Notification
 • Konverze dat
 • Validace dat
 • Zobrazení dat při návrhu (design-time data)

Modul 7 Data Binding na kolekce

 • Binding na kolekci objektů
 • Práce s objektem ObservableCollection
 • Načítání dat ze SQL Server databáze pomocí Entity Frameworku a LINQu
 • Použití Data Templates

Modul 8 Vylepšení chování UI

 • Implementace asynchronního zpracování
 • Implementace UI s rychlou odezvou
 • Práce se třídou Task
 • Použití klíčových slov async a await

Modul 9 Lokalizace a pomoc uživatelům aplikace

 • Lokalizace a Globalizace
 • Implementace User Assistance Features
 • Zajištění User Accessibility Features

Modul 10 WPF 2D grafika, multimédia a tisk

 • 2D grafika
 • Zobrazení obrázků
 • Přidání multimédií do WPF aplikace
 • Vytvoření a tisk dokumentů

Modul 11 Tvorba vlastních prvků

 • Základy tvorby prvků pro WPF
 • Vytvoření User Controls
 • Vytvoření Custom Controls
 • Řízení vzhledu prvků pomocí Visual States
 • Modul 12 Attached Properties a Behaviors ve WPF
 • Implementace Attached Properties
 • Implementace Expression Blend Behaviors, Triggers a Actions

Modul 13 Animace v WPF

 • Tvorba animací
 • Použití triggerů
 • Implementace datových vizualizací

Modul 14 Třída Application a aplikační nastavení

 • Třída Application
 • Vytvoření a využití aplikačních nastavení
 • Životní cyklus aplikace

Modul 15 Konfigurace a distribuce WPF aplikace

 • Možnosti pro distribuci
 • Distribuce samostatné WPF aplikace technologií ClickOnce
 • Distribuce XBAP aplikace
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.