Kurz je učen pro .NET vývojáře kteří ctěhí využít výhod MVVM architektury v tvorbě WPF aplikací. Naučíte se rozumět výhodám a nevýhodám tohoto přístupu nejen po teoretické stránce, ale také jak jej aplikovat v reálných situacích, včetně [...]
 • DOTNET_WPF2
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (13 800 Kč)

  Brno (13 800 Kč)

  Bratislava (600 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je učen pro .NET vývojáře kteří ctěhí využít výhod MVVM architektury v tvorbě WPF aplikací. Naučíte se rozumět výhodám a nevýhodám tohoto přístupu nejen po teoretické stránce, ale také jak jej aplikovat v reálných situacích, včetně návrhových variant a souvysejících rozhodnutí, a to na reálných příkladech.

»
 • Předpokládá se zkušenost s programováním v jazyce c# na úrovni jazyka GOC2125 a DOTNET_WPF
 • Zkušenosti s vývojem pomocí Visual Studio
 • Zkušenosti s objektově orientovaným programováním v jazyce C#
 • Zkušenosti s technologii LINQ
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Architektura a MV* vzory

MVVM – co, proč, jak

Model

 • Souvyslost s třívrstvou architekturou
 • Požadavky na model
 • Užitečné vzory - Fasáda a Adaptér

ViewModel

 • Účel a zodpovědnosti
 • INotifyPropertyChanged a ObservableCollection
 • Stav modelu a viewmodelu - rozdíly
 • Hybridní architektura – MVP vs MVVM
 • Navigace a vzor Mediátor

View

 • XAML, zdroje, binding
 • Sled událostí a jak se vyhnout událostním smyčkám

Správa závislostí a vazeb

 • Manuální přístup
 • IoC/DI

Alternativy

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.