Účastníci kurzu se naučí základům práce s databázovým systémem Oracle. Stručně se probírají základy jazyka SQL (neprocedurální jazyk, standard pro komunikaci s relační databází) a jazyka PL/SQL (procedurální nadstavba SQL pro systém Oracle). [...]
 • OFUN
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 9 termínů
 • Praha (23 625 Kč)

  Brno (23 625 Kč)

  Bratislava (990 €)

Účastníci kurzu se naučí základům práce s databázovým systémem Oracle. Stručně se probírají základy jazyka SQL (neprocedurální jazyk, standard pro komunikaci s relační databází) a jazyka PL/SQL (procedurální nadstavba SQL pro systém Oracle). Účastníci se seznámí s architekturou systému Oracle a s příkazy pro vytváření, změny a správu databázových objektů. Kurz může posloužit jako úvodní i v případě, že nevíte, zda je pro vás Oracle správné řešení.

»
 • Manažeři IT projektů
 • Systémoví analytici
 • Vývojáři aplikací
 • Správci databází
 • Pracovníci technické podpory

  Co Vás naučíme

  • Úvod do databázových systémů
  • Datové modelování
  • Tvorba a význam ER diagramu
  • Základy architektury systému Oracle
  • Úvod do jazyka SQL
  • Úvod do PL/SQL
  • Úvod do objektově-orientované technologie
  • Procvičení látky na příkladech

  Požadované vstupní znalosti

 • Obeznámenost s koncepty a technikami zpracování dat
 • Použití grafického uživatelského rozhraní

  Osnova kurzu

  Úvod do databázových systémů

 • Definice databázového systému
 • Tradiční databázové systémy
 • Relační databázové systémy

  Datové modelování

 • Popis vývojových fází životního cyklu software
 • Konceptuální datové modely
 • Reprezentace dat pomocí relační databáze, normalizace modelů

  Základy architektury systému Oracle

 • Proč je třeba rozumět architektuře
 • Logická a fyzická struktura relační databáze Oracle, paměťové struktury
 • Vlastnosti verze Oracle
 • Přehled produktů Oracle

  Úvod do jazyka SQL

 • Princip SQL
 • Popis možností příkazu SQL SELECT
 • Příkazy pro definici datových objektů (DDL)
 • Příkazy pro manipulaci s objekty (DML)
 • Řízení transakcí
 • Příkazy pro řízení přístupu k objektům
 • Rozdíly mezi příkazy SQL a SQL*Plus

  Úvod do PL/SQL

 • Co to je PL/SQL
 • Základní struktury PL/SQL
 • Řídicí struktury PL/SQL

  Objektově-orientované technologie

 • Principy OO přístupu
 • Struktura OO řešení
 • Použití objektově-relačních systémů pro řešení aplikací

  Workshop

 • Procvičení látky na příkladech

 • Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.