Kurz Oracle Database: Programování s PL/SQL začíná úvodem do PL/SQL a následně představuje výhody tohoto mocného programovacího jazyka. Prostřednictvím praktických instrukcí od zkušeného lektora se naučíte vyvíjet uložené procedury, funkce, [...]
 • ORPL
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (66 400 Kč)

  Brno (66 400 Kč)

  Bratislava (2 595 €)

Kurz Oracle Database: Programování s PL/SQL začíná úvodem do PL/SQL a následně představuje výhody tohoto mocného programovacího jazyka. Prostřednictvím praktických instrukcí od zkušeného lektora se naučíte vyvíjet uložené procedury, funkce, triggery, balíčky a další.

»
 • Používat podmíněné kompilace k úpravě funkcionality v PL/SQL aplikaci bez odstraňování zdrojového kódu.
 • Navrhnou PL/SQL balíčky k seskupování souvisejících konstruktů
 • Vytvářet podprogramy pro přetížené balíčky k zajištění větší flexibility
 • Navrhnout PL/SQL anonymní bloky, které pracují efektivně
 • Používat Oracle PL/SQL balíčky ke generování výstupu na obrazovku, výstupu ze souboru a e-mailového výstupu
 • Psát dynamické SQL pro větší flexibilitu kódování
 • Popsat vlastnosti a syntax PL/SQL
 • Vytvářet a ladit uložené procedury a funkce
 • Používat PL/SQL programovacích konstrukty a podmíněně kontrolovat kód (smyčky, řídicí struktury, a explicitní kurzory)
 • Spravovat závislostí mezi PL/SQL podprogramy
 • Vypořádat se s chybami za běhu programu
 • Vytvářet spouštěcí mechanismy k řešení obchodních výzev
 • Oracle Database: Úvod do SQL
 • Oracle Database: SQL Workshop I
 • Oracle Database: SQL Workshop II

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Formáty školení Oracle

Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Studijní materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Úvod
• Cíle kurzu
• Agenda kurzu
• Popis schématu lidských zdrojů (HR)
•Vývoj PL/SQL prostředí, která jsou k dispozici v tomto kurzu
• Úvod do SQL Developer

Úvod do PL/SQL
• Přehled PL/SQL
• Identifikace přínosů PL/SQL podprogramů
• Přehled typů PL/SQL bloků
• Vytvoření jednoduchého anonymního bloku
• Jak vygenerovat výstup z PL/SQL bloku?

Deklarace PL/SQL identifikátorů
• Různé typy identifikátorů v PL/SQL podprogramu
• Využití deklarativní sekce pro definování identifikátorů
• Použití proměnných pro ukládání dat
• Identifikace typů skalárních dat
•% TYPE Atribut
• Co to jsou Vázané proměnné?
• Sekvence v PL/SQL výrazů

Napsání spustitelných příkazů
• Popis základních pokynů PL/SQL blokové syntaxe
• Naučte se komentovat kód
• Nasazení funkcí SQL v PL/SQL
• Jak převést datové typy?
• Popis vnořených bloků
• Identifikace operátorů v PL/SQL

Interakce se serverem Oracle
• Vyvolání příkazů SELECT v PL/SQL
• Získání dat v PL/SQL
• Koncept SQL kurzoru
• Vyvarování se chyb pomocí konvence pojmenování při použití získávacích a DML příkazů
• Manipulace s daty na serveru pomocí PL/SQL
• Pojem SQL kurzor
• Použití SQL kurzorových atributů k získání zpětné vazby na DML
• Uložení a smazání transakce
 
Řídicí struktury
• Podmíněné zpracovávání pomocí IF příkazů
• Podmíněné zpracovávání pomocí CASE příkazů
• Popis jednoduché příkazu smyčky (loop)
• Popis While Loop příkazu
• Popis For Loop příkazu
• Použijte Continue příkazu

Typy smíšených dat
• Použití PL/SQL záznamů
•% ROWTYPE atribut
• Vkládání a aktualizace s PL/SQL záznamy
• INDEX BY tabulky
• Prozkoumání INDEX BY tabulkových metod
• Použití INDEX BY tabulky záznamů

Explicitní kurzory
• Co jsou to explicitní kurzory?
• Určení kurzoru
• Otevření kurzoru
• Načtení dat z kurzoru
• Zavření kurzoru
• FOR smyčka kurzoru
•% NOTFOUND  a % ROWCOUNT atributy
• Popis klauzulí FOR UPDATE a WHERE CURRENT

Práce s výjimkami
• Porozumění výjimkám
• Zpracování výjimek s PL/SQL
• Izolace předdefinovaných chyb Oracle serveru
• Izolace nepředdefinovaných chyb Oracle serveru
• Izolace výjimek definovaných uživatelem
• Propagace výjimky
• Procedura RAISE_APPLICATION_ERROR

Uložené procedury
• Tvorba modulárního a vrstveného podprogramového designu
• Modularizace vývoje s PL/SQL bloky
• Porozumění PL/SQL prováděcímu prostředí PL
• Seznam přínosů použití PL/SQL podprogramů
• Seznam rozdílů mezi anonymními bloky a podprogramy
• Tvorba, vyvolání a odstranění uložených procedur
• Implementace procedurálních parametrů a režimů předávání parametrů
• Zobrazení informací o průběhu
 
Uložené funkce a vyladěné podprogramy
• Tvorba, vyvolání a odstranění uložené funkce
• Identifikace výhod používání uložených funkcí
• Identifikace kroků potřebných k vytvoření uložené funkce
• Vyvolat uživatelské funkce v příkazů SQL
• Omezení při vyvolání funkcí
• Kontrola vedlejších účinků při vyvolání funkcí
• Zobrazení informací o funkci
• Jak ladit funkce a procedury?

Balíčky
• Výhody balíčků
• Popis balíčků
• Jaké jsou hlavní složky balíčku?
• Vývoj balíčku
• Jak povolit viditelnost komponent balíčku?
• Vytvoření specifikace balíčku a vlastní balíček pomocí SQL CREATE příkazu a SQL Developer
• Vyvolání konstruktů balíček
• Zobrazení PL/SQL zdrojového kódu pomocí datového slovníku

Nasazení balíčků
• Přetížené podprogramy v PL/SQL
• Použití balíčku STANDARD
• Použití časné deklarace k řešení hlášení o neznámé proceduře
• Implementace funkcí baličku v SQL a omezení
• Trvalý Stav balíčků
• Trvalý stav kurzoru balíčku
• Kontrola nežádoucích účinků PL/SQL podprogramů
• Vyvolání PL/SQL tabulky záznamů v balíčcích

Implementace Oracle balíčků při vývoji aplikace
• Jaké Oracle balíčky jsou k dispozici?
• Příklady některých Oracle balíčků
• Jak DBMS_OUTPUT balíček funguje?
• Použití UTL_FILE balíčku k interakci s soubory operačního systému
• Vyvolání UTL_MAIL balíčku
• Napsání UTL_MAIL podprogramů

Dynamické SQL
• Průběh provádění v SQL
• Co je dynamické SQL?
• Určení proměnných kurzoru
• Dynamické spuštění PL/SQL bloku
• Konfigurace domácího dynamického SQL k sestavení PL/SQL kódu
• Jak vyvolat DBMS_SQL balíček?
• Implementace DBMS_SQL parametrizovaným DML příkazem
• Funkční úplnost dynamického SQL
 
Co je potřeba zvážit při sestavování PL/SQL kódu
• Standardizace konstant a výjimek
• Porozumění lokálních podprogramů
• Napsání autonomní transakce
• Implementace doporučení NOCOPY kompilátoru
• Vyvolání PARALLEL_ENABLE doporučení
• Cross-Session cache výsledku funkce PL/SQL
• Klauzule DETERMINISTIC s funkcemi
• Seskupování velkých objemů dat pro zvýšení výkonu

Spouštěče (triggers)
• Popis triggerů
• Identifikace typu spouštěcí události a těla
• Scénáře obchodního využití pro implementaci triggerů
• Tvorba DML triggerů pomocí příkazu CREATE TRIGGER a SQL Developer
• Identifikace typu spouštěcí události, těla a spouštění (časování)
• Rozdíly mezi triggery příkazní úrovně a triggery řádkové úrovně
• Vytváření deaktivovaného triggeru a zástupného triggeru
• Jak spravovat, testovat a odstraňovat triggery?

Tvorba složených triggerů, triggerů DDL, triggery databázových událostí
• Co jsou to složené triggery?
• Identifikace Timing-Point sekce triggeru sloučené tabulky
• Porozumění struktuře složeného triggeru pro tabulky a zobrazení
• Implementace složeného triggeru k vyřešení mutující tabulkové chyby
• Srovnání databázových triggerů a uložených procedur
• Vytváření triggerů na příkazů DDL
• Vytvoření triggerů databázových a systémových událostí
• Systémová oprávnění nezbytná pro správu triggerů

PL/SQL kompilátor
• Co je to PL/SQL kompilátor?
• Popis parametrů inicializace pro PL/SQL kompilace
• Seznam nových upozornění PL/SQL kompilace
• Přehled upozornění PL/SQL kompilace pro podprogramy
• Seznam výhod upozornění kompilátoru
• Seznam kategorií zpráv upozornění PL/SQL kompilace
• Nastavení úrovní zpráv upozornění: Pomocí SQL Developer, PLSQL_WARNINGS parametru Inicializace a DBMS_WARNING podprogramy balíčku
• Zobrazení upozornění kompilátoru: Za použití SQL Developer, SQL * Plus, nebo náhledu datového slovníku

Správa závislostí
• Přehled závislostí objekt schématu
• Dotaz přímých závislostí objektu pomocí zobrazení USER_DEPENDENCIES
• Dotaz na status objektu
• Zrušení platnosti závislých objektů
• Zobrazení přímých a nepřímých závislostí
• Správa jemných závislostí Oracle Database 12c
• Porozumění vzdálených závislostí
• Opětovná kompilace PL/SQL jednotky programu

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.