Kurz je určen pro vývojáře, kteří se chtějí detailně seznámit s možnostmi programování databází v Microsoft SQL Serveru a to od vytvoření databáze, správného návrhu tabulek až po tvorbu velmi pokročilých objektů a indexů. U úvodu kurzu se [...]
 • GOC632
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (28 900 Kč)

  Brno (28 900 Kč)

  Bratislava (1 100 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro vývojáře, kteří se chtějí detailně seznámit s možnostmi programování databází v Microsoft SQL Serveru a to od vytvoření databáze, správného návrhu tabulek až po tvorbu velmi pokročilých objektů a indexů. U úvodu kurzu se naučíte navrhovat schéma databáze a následně vytvářet databázové tabulky, včetně vhodného vynucení integrity ukládaných dat. Dále se dozvíte, jak vytvářet databázové pohledy, uložené procedury, funkce a triggery. Stranou nezůstane ani úvod do monitoringu a optimalizace výkonu vaší databáze (pokud je ladění výkonu váš hlavní cíl, doporučujeme kurz GOC631). Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze SQL Serveru (2012-2019) včetně cloudové varianty Azure SQL Database.

»
 • Seznámíte se s platformou Microsoft SQL Server a nástroji, které využíváme pro vývoj databází
 • Naučíte se navrhovat schéma databáze a vytvářet databázové tabulky
 • Dozvíte se, jak vhodně vynutit integritu uložených dat s pomocí integritních omezení
 • Vyzkoušíte si vytvářet databázové pohledy
 • Naučíte se programovat uložené procedury
 • Dozvíte se, jak vytvořit a využít vlastní uživatelsky definované funkce
 • Naučíte se vytvářet různé typy triggerů
 • Seznámíte se s možnostmi zabezpečení databáze z pohledu vývojáře
 • Vyzkoušíte si monitorovat náročné databázové dotazy ve vaší databázi
 • Zjistíte, jak správně navrhovat indexy a kdy a proč se vaše indexy nepoužijí
 • Seznámíte se s možnostmi columnstore indexů a naučíte se je používat v datových skladech i OLTP aplikacích
 • Představíme si technologii In-Memory OLTP a vysvětlíme si, kdy je výhodné ji využít
 • Dozvíte se, jak funguje transakční zpracování v SQL Serveru, jaké jsou vlastnosti transakcí, jak fungují zámky a jaký dopad na výkon mají izolační úrovně

Kurz je cílen na databázové vývojáře, kteří se chtějí detailně seznámit s možnostmi programování databází v Microsoft SQL Serveru nebo v Azure SQL Database.

 • Znalost prostředí Microsoft SQL Serveru a jazyka T-SQL na úrovni kurzu GOC 278
1 Úvod do vývoje databází
 • Představení platformy Microsoft SQL Server
 • Seznámení s nástroji pro vývoj databází
 • Představení nejčastějších úkolů spojených s vývojem databází
2 Návrh a nasazení tabulek
 • Seznámení s principy návrhu relačních databází
 • Modelování schématu databáze s využitím ER diagramu
 • Vysvětlení principu normalizace schématu relační databáze
 • Představení dostupných datových typů
 • Seznámení se schématy
 • Ukázka vytvoření databázové tabulky
 • Vysvětlení možností úprav existující tabulky
 • Ukázka práce s dočasnými tabulkami
 • Představení historických tabulek, které automaticky verzují své změny
3 Zajištění datové integrity
 • Představení způsobů zajištění datové integrity a validace dat
 • Vysvětlení použití primárního a cizího klíče
 • Použití check constraints
4 Implementace a použití databázových pohledů
 • Vysvětlení principů použití a tvorby databázových pohledů
 • Ukázka implementace databázového pohledu
 • Vysvětlení výkonnostního dopadů databázových pohledů a tvorba indexovaného pohledu
5 Implementace a použití uložených procedur
 • Seznámení s implementací a vhodným použitím uložených procedur
 • Práce s vstupními i výstupními parametry uložené procedury
 • Ošetření výjimek při běhu uložené procedury
 • Předání tabulkového parametru uložené proceduře
6 Implementace a použití uživatelsky definovaných funkcí
 • Představení různých typů uživatelsky definovaných funkcí
 • Vysvětlení rozdílů mezi inline a multi-statement tabulkovými funkcemi a jejich dopad na výkon dotazů
 • Ukázka implementace vlastní tabulkové a skalární funkce
7 Implementace a použití triggerů
 • Seznámení s DML triggery a jejich použitím
 • Porovnání AFTER a INSTEADOF DML triggerů a ukázky jejich vhodného použití
 • Ukázka implementace DDL triggerů
8 Implementace databázových objektů v managed code (.NET)
 • Představení možností a omezení integrace .NETu do Microsoft SQL Serveru
 • Vysvětlení principů implementace uložených procedur a funkcí v .NETu
 • Nasazení .NET kódu do databáze
9 Zabezpečení databáze
 • Vysvětlení klíčových principů bezpečnostního modelu Microsoft SQL Serveru
 • Zabezpečení přístupu k databázovým objektům
 • Práce s databázovými rolemi
 • Vysvětlení principu ownership chain
 • Ukázka klasifikace citlivých dat v databázi
 • Představení možností ochrany citlivých dat s pomocí šifrování
10 Monitoring výkonu databázových dotazů
 • Vysvětlení klíčových metrik, jak měřit a porovnávat výkon databázových dotazů
 • Ukázka sledování náročných dotazů spouštěných aplikací s pomocí Extended Events
 • Představení technologie Query Store na efektivní monitoring všech spouštěných dotazů v databázi
11 Analýza, návrh a strategie použití indexů
 • Vysvětlení, jak jsou uložena data na SQL Serveru, jaký je formát datové stránky, řádku a jaké typy datových stránek existují
 • Porovnání datových struktur halda (Heap) a clustered indexu a doporučení pro vhodné použití
 • Ukázka uložení dat na haldě, porovnání výhod a nevýhod
 • Vysvětlení struktury B+ stromu v clustered indexu, doporučení pro správnou volbu clustered klíče
 • Seznámení s non-clustered indexy, vysvětlení principu fungování a ukázka volby vhodných klíčů
 • Vysvětlení, proč se někdy navržené non-clustered indexy nepoužijí a jak zde pomůže covering index
 • Ukázka filtrovaného indexu a indexovaných computed columns
 • Seznámení s údržbou indexů
12 In-Memory OLTP a Columnstore indexy
 • Představení technologie In-memory OLTP a ukázka jejího vhodného použití
 • Seznámení s columnstore indexy, vysvětlení principů fungování a jejich vhodného použití
 • Nasazení clustered columnstore indexů v datových skladech
 • Možnosti využití non-clustered columnstore indexů v OLTP aplikacích
13 Zámky, transakce a izolační úrovně
 • Vysvětlení vlastností databázové transakce
 • Ukázka správného použití transakcí
 • Představení mechanizmů pro řízení souběžného přístupu
 • Seznámení s fungováním zámků v SQL Serveru a problémů z toho vyplývajících
 • Vysvětlení vhodného nastavení izolační úrovně a problémů souběžného zpracování, před kterými nás chrání
 • Použití izolační úrovně SNAPSHOT s využitím verzování řádků
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.