Přesto, že Microsoft SQL Server je relační databázový server, umožňuje nám ukládat a zpracovávat i data v oblíbených nerelačních formátech, kterými jsou: XML a JSON dokumenty, geografická a geometrická data, hierarchie, celé soubory uložené v [...]
 • GOC628
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (22 200 Kč)

  Brno (22 200 Kč)

  Bratislava (960 €)

 • Mírně pokročilý

Přesto, že Microsoft SQL Server je relační databázový server, umožňuje nám ukládat a zpracovávat i data v oblíbených nerelačních formátech, kterými jsou: XML a JSON dokumenty, geografická a geometrická data, hierarchie, celé soubory uložené v databázi nebo nově i data v podobě složitých grafů. Na tomto kurzu určeném pro databázové vývojáře se dozvíte, ve kterých případech je výhodnější využít nerelační datové typy a u každého datového typu se seznámíte s jeho vhodným využitím, naučíte se tato data ukládat a efektivně dotazovat a to vše si navíc vyzkoušíte na praktických úkolech.

»
 • Dozvíte se, jaké jsou možnosti uložení a zpracování nerelačních dat v Microsoft SQL Serveru a proč byste jich měli využít
 • Seznámíte se s možnostmi uložení a zpracování XML a JSON dokumentů
 • Vyzkoušíte si generovat a parsovat XML dokumenty v jazyce T-SQL
 • Zjistíte, jak se liší v Microsoft SQL Serveru zpracování XML a JSON dokumentů
 • Naučíte se ukládat a dotazovat geografická a geometrická data v Microsoft SQL Serveru
 • Dozvíte se, jak efektivně ukládat a dotazovat hierarchická data v databázi
 • Představíme si možnosti uložení a dotazování grafových dat v Microsoft SQL Serveru
 • Zjistíte, jak efektivně ukládat soubory do relační databáze a indexovat je full-text indexem

Kurz je cílen na databázové vývojáře, kteří se chtějí detailně seznámit s možnostmi uložení a zpracování XML, JSON a dalších nerelačních datových typů v Microsoft SQL Serveru nebo v Azure SQL Database.

 • Znalost prostředí Microsoft SQL Serveru a vývoje databází na úrovni kurzu GOC 632
1 Přehled podporovaných datových typů v SQL Serveru
 • Seznámení s principy nerelačních databází
 • Představení podporovaných nerelačních datových typů v Microsoft SQL Serveru
 • Vysvětlení případů, kdy je výhodnější data uložit v nerelační podobě, než pro ně vytvářet složité tabulky
2 Práce s XML dokumenty
 • Seznámení s principy značkovacího jazyka XML
 • Představení nativního datového typu XML v Microsoft SQL Serveru pro uložení XML dokumentů
 • Validace struktury XML dokumentů s pomocí XSD schémat uložených na Microsoft SQL Serveru
 • Generování XML dokumentů na základě výsledků SQL dotazu s pomocí příkazu FOR XML
 • Načítání a parsování XML dokumentů s využitím metod OPENXML a nodes()
 • Dotazování a transformace uložených XML dokumentů s pomocí xquery metod
 • Vysvětlení XML indexů pro zvýšení efektivity dotazů nad XML dokumenty
3 Práce s JSON dokumenty
 • Seznámení s formátem a využitím JSON dokumentů
 • Vysvětlení možností uložení a validace JSON dokumentů v Microsoft SQL Serveru
 • Porovnání možností uložení, zpracování a generování JSON a XML dokumentů
 • Generování JSON dokumentů na základě výsledků SQL dotazu s pomocí příkazu FOR JSON
 • Načítání a parsování JSON dokumentů s využitím metody OPENJSON
 • Dotazování a transformace uložených JSON dokumentů s pomocí zabudovaných funkcí
 • Představení vlastní implementace indexů nad JSON dokumenty
4 Uložení a dotazování geografických a geometrických dat
 • Seznámení s datovými typy geography a geometry
 • Představení podporovaných formátů dat a hierarchie objektů OGC (Open Geospatial Consorcium)
 • Vysvětlení postupu pro načtení geografických dat do databáze s použitím dostupných statických metod
 • Ukázka možností dotazování a transformace geografických dat
 • Zvýšení výkonu geografických dotazů s pomocí prostorových indexů
5 Uložení a dotazování hierarchických dat
 • Seznámení s možnostmi uložení a dotazování hierarchických dat v SQL Serveru
 • Představení možností uložení hierarchických dat s využitím cizích klíčů a ukázka pokročilých rekurzivních dotazů
 • Použití nativního datového typu hierarchyid pro uložení a dotazování hierarchických dat
 • Vysvětlení dostupných metod datového typu hierarchyid
6 Uložení souborů v databázi a jejich indexace s pomocí full-textového vyhledávání
 • Porovnání různých možností uložení souborů v Microsoft SQL Serveru
 • Vysvětlení použití datového typu FILESTREAM
 • Zpřístupnění tabulek typu FILETABLE přes SMB síťovou složku
 • Použití full-textových indexů pro dotazování rozsáhlých textů
 • Indexace obsahu podporovaných souborů pomocí full-textových indexů
7 Uložení a dotazování grafových dat
 • Seznámení s technologií SQL Graph v SQL Serveru
 • Tvorba tabulek typu uzel a hrana
 • Vysvětlení rozšíření syntaxe příkazu SELECT pro dotazování grafových tabulek
 • Ukázka implementace doporučovacího systému nad grafovou databází v Microsoft SQL Serveru
 • Optimalizace výkonu grafových dotazů
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.