Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu [...]
 • GOC212
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (28 900 Kč)

  Brno (28 900 Kč)

  Bratislava (1 100 €)

 • Mírně pokročilý

Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu licence na klasický Microsoft SQL Server, který si nainstalujete do virtuálního serveru hostovaného v rámci služby Azure Virtual Machines a budete zodpovědní za jeho kompletní správu. Na tomto kurzu se seznámíte s oběma variantami z pohledu správce – budou porovnány rozdíly mezi oběma přístupy, migrace databáze do cloudu a z cloudu, pravidelná údržba, zabezpečení databáze a best-practices, které není dobré opomenout.

»
 • Seznámíte se s principy fungování cloudové platformy Microsoft Azure
 • Pochopíte rozdíly mezi různými způsoby hostování Microsoft SQL Server relačních databází v cloudu Microsoft Azure
 • Naučíte se vytvářet a migrovat databáze do PaaS služby Azure SQL Database
 • Dozvíte se, jak se Azure SQL Database odlišuje od Microsoft SQL Serveru a jaké to může způsobit problémy při migraci databáze do cloudu
 • Seznámíte se s Azure SQL Database Managed Instances a pochopíte jejich výhody i nevýhody
 • Osvojíte si práci s Azure Virtual Machines a seznámíte se specifickými požadavky pro provoz Microsoft SQL Serveru
 • Naučíte se optimalizovat databáze hostované v cloudu

Kurz je určen správcům Microsoft SQL Serveru i databázovým vývojářům, kteří zvažují, připravují nebo provádí migraci svých databází do Microsoft Azure.

 • Základní znalost správy Microsoft SQL Serveru
 • Základní znalost relačních databází
 • Základní znalost cloudového prostředí Microsoft Azure
1 Představení Microsoft Azure
 • Seznámení s klíčovými principy cloudového prostředí, jeho výhodami i nevýhodami
 • Představení cloudové platformy Microsoft Azure
 • Přehled nejčastěji používaných služeb v Microsoft Azure
 • Zřízení Azure Subscription a seznámení s portálem na správu služeb v Microsoft Azure
2 Možnosti provozu SQL Server databází
 • Porovnání různých možností, jak provozovat relační databáze kompatibilní s Microsoft SQL Serverem
 • Úvod do provozu Microsoft SQL Serveru v Azure Virtual Machine, porovnání výhod a nevýhod
 • Úvod do použití služby Azure SQL Database, představení jejích variant (Single Database, Elastic Pool, Managed Instance), porovnání výhod a nevýhod
 • Úvod do použití Azure SQL Data Warehouse, porovnání s Azure SQL Database
3 Seznámení s Azure SQL Database
 • Seznámení s klíčovými vlastnostmi PaaS služby Azure SQL Database (vysoká dostupnost, kompatibilita se SQL Serverem, kterou správu za nás řeší Microsoft)
 • Představení a porovnání variant Single Database, Elastic Pool a Managed Instance
 • Vysvětlení odlišností Azure SQL Database v porovnání se SQL Serverem
 • Seznámení s mechanizmy alokace výkonu (vysvětlení jednotky DTU, nový model vCore) a jejich zpoplatněním
 • Ukázka monitorování využití alokovaného výkonu databáze a ukázka změny alokovaného výkonu
 • Vysvětlení doporučených úprav aplikace pro provoz v Azure SQL Database
4 Migrace databáze do cloudu a z cloudu
 • Ukázka kontroly kompatibility databáze s Azure SQL Database před zahájením migrace
 • Migrace databáze ze SQL Serveru do Azure SQL Database s pomocí vygenerovaných T-SQL skriptů
 • Migrace databáze ze SQL Serveru do Azure SQL Database s pomocí průvodce Deploy Database to Microsoft Azure SQL Database
 • Migrace databáze ze SQL Serveru do Azure SQL Database s pomocí generovaného BACPAC balíčku a jeho uploadu do Azure Storage
 • Migrace databáze ze SQL Serveru do Azure SQL Database s pomocí transakční replikace
 • Ukázka migrace databáze ze služby Azure SQL Database zpět na vlastní SQL Server
5 Zabezpečení Azure SQL Database
 • Konfigurace SQL Server Firewall a Database Firewall
 • Izolace přístupu k Azure SQL Database s pomocí VNET
 • Vysvětlení možností autentizace proti službě Azure SQL Database (SQL ověřování, Azure Active Directory ověřování)
 • Opakování autorizace pro přístup ke zdrojům v rámci SQL Server databáze
 • Šifrování databáze s pomocí Transparent Database Encryption včetně ukázky použití vlastního šifrovacího klíče v Azure Key Vault
 • Vysvětlení šifrování uložených dat na straně klientské aplikace s pomocí Always Encrypted
 • Zabezpečení spojení s databází s pomocí šifrování
 • Klasifikace citlivosti uložených dat
 • Auditování přístupů k databázi
 • Automatická detekce útoků na databázi
6 Správa a údržba Azure SQL Database
 • Seznámení s tím, kterou údržbu řeší Microsoft a která údržba je v naší režii
 • Jak probíhá zálohování databází
 • Nastavení dlouhodobé retence záloh
 • Nastavení replikace databáze do jiného datacentra
 • Obnova smazané databáze
 • Jak je řešena kontrola integrity našich databází
 • Ukázka automatizace údržby indexů s pomocí služby Azure Automation
7 Azure SQL Database Managed Instance
 • Představení varianty Managed Instance služby Azure SQL Database
 • Vysvětlení odlišností oproti variantám Single Database a Elastic Pool
 • Odlišnosti od instance SQL Serveru, překážky migrace do Managed Instances
 • Nové možnosti migrace databáze ze SQL Serveru do Managed Instance
 • Vysvětlení rozdílů mezi General Purpose a Business Critical Service Tiers a kterou kdy vybrat
 • Pochopení odlišností v dostupných hardwarových generacích
 • Představení vnitřní architektury této služby
 • Konfigurace úložiště, rozdělení databáze na do více souborů a dopad na výkon
8 Azure SQL Database Hyperscale
 • Vysvětlení, kdy použít Azure SQL Database Hyperscale
 • Představení vnitřní architektury této služby, jenž umožňuje hostovat až 100 TB databáze
9 Sledování zátěže a výkonnostní optimalizace
 • Ukázka, jak sledovat vytížení databáze v Azure SQL Database a jak zjistit, jestli jsou vhodně alokovány výpočetní zdroje
 • Identifikace náročných dotazů v rámci databáze s pomocí technologie Query Store
 • Seznámení s možnostmi automatického ladění databáze včetně automatické tvorby chybějících indexů
 • Sledování zátěže nad databází s pomocí Extended Events
10 Nasazení a provoz SQL Serveru v Azure Virtual Machine
 • Seznámení s Azure Virtual Machine, výběr vhodného virtuálního serveru pro SQL Server, konfigurace úložiště s ohledem na potřeby SQL Serveru
 • Ukázka nasazení SQL Serveru do Azure Virtual Machine
 • Uložení souborů databáze přímo do Azure Storage
 • Performance best-practices při nasazení SQL Serveru do Azure Virtual Machine
 • Údržba databází, zálohování do Azure Blob Storage, šifrování záloh
 • Vysoká dostupnost SQL Serveru v Azure Virtual Machine, ukázka vytvoření SQL Server Always On clusteru
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.