Jednodenní základní přehledový kurz, který seznámí účastníky s možnostmi Microsoft Azure, s jeho nabízenými službami, orientačně vysvětlí principy licencování a možnostmi podpory. Cílem kurzu je poskytnout přehled a rychlý vstup do [...]
  • MOC AZ-900
  • Délka 1 den
  • 10 ITK bodů
  • 10 termínů
  • Praha (7 400 Kč)

    Brno (7 400 Kč)

    Bratislava (320 €)

  • Začátečník

Jednodenní základní přehledový kurz, který seznámí účastníky s možnostmi Microsoft Azure, s jeho nabízenými službami, orientačně vysvětlí principy licencování a možnostmi podpory. Cílem kurzu je poskytnout přehled a rychlý vstup do problematiky k přípravě na certifikační zkoušku AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals.

»

Definovat pojem cloudu a jeho využití
Vysvětlit pojmy veřejné, soukromé a hybridní cloudy
Vysvětlit pojmy jako je IaaS, SaaS a PaaS
Porozumět základním Azure architektonickým součástkám jako jsou regiony, geografické lokace a skupiny prostředků
Porozumět využití základních služeb a produktů, jako jsou virtuální počítače a úložiště
Pochopit smysl Azure řešení postavených na technologiích jako je Machine Learning, nebo Internet of Things (IoT)
Objevit nástroje pro správu Azure jako je jeho portál, nebo PowerShell a CLI
Popsat možnosti bezpečného připojení k cloudu a pojmy jako Network Security Group
Popsat možnosti správy účtů a identit a řízení přístupu k prostředkům Azure
Popsat možnosti využití bezpečnostních technologií Security Center a Key Vault, nebo ochrany proti hrozbám a úniku informací
Popsat zásady přístupu a role-based access control (RBAC)
Popsat smysl a využití součástí Azure Monitor a Azure Service Health
Popsat možnosti ochrany osobních údajů, a soulad s tím souvisejícími zákony a nařízeními
Využívat efektivně cenové plány
Plánovat a spravovat náklady
Prozkoumat možnosti podpory
Popsat nabízené SLA (Service Level Agreement)
Popsat životní cykly služeb v prostředí Azure

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Proč vůbec cloudové služby
Typy cloudových modelů
Typy cloudových služeb
Základní architektonické součástky Azure
Základní produkty a služby Azure
Řešení postavená na Azure
Nástroje pro správu
Zabezpečená síťová konektivita do cloudu
Základní služby pro správu účtů a identit
Bezpečnostní vlastnosti, služby a nástroje
Metodiky řízení Azure
Sledování výkonu, bezpečnosti a využití
Ochrana soukromí, soulad a noirmy ochrany údajů
Nájemci a plány Azure
Plánování a správa nákladů
Možnosti podpory
Nabídka SLA v Azure
Životní cyklus služeb v Azure

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.