Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-104 a seznamuje studenty s základy nasazení a správy klíčových Azure cloudových technologií. Kurz je složen z obsahu kurzu AZ-104T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - [...]
  • MOC AZ-104
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 8 termínů
  • Praha (29 600 Kč)

    Brno (29 600 Kč)

    Bratislava (1 240 €)

  • Začátečník

Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-104 a seznamuje studenty s základy nasazení a správy klíčových Azure cloudových technologií. Kurz je složen z obsahu kurzu AZ-104T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Associate: Azure Administrator.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Co je Azure Active Directory
Uživatelé a skupiny
Předplatné a účty
Politiky v Azure
Řízení přístupu pomocí Role-Based Access Control (RBAC)
Technologie Azure Resource Manager
Azure portál a příkazová řádka Cloud Shell
Skriptování Azure PowerShell a CLI
Šablony ARM
Virtuální sítě
IP adresování
Skupiny virtuálních sítí
Správa Azure Firewall
Správa Azure DNS
Párování VNet Peering
Přípojení přes VPN Gateway
Technologie ExpressRoute a Virtual WAN
Směrování ve virtuálních sítích a koncové body
Vysoká dostupnost a rozkládání zátěže Azure Load Balancer
Aplikační brána
Sledování zátěže sítě
Účty pro úložiště
Datová úložiště
Zabezpečení datových úložišť
Soubory v Azure a jejich synchronizace
Správa úložišť a souborů
Plánování virtuálních počítačů
Vytváření virtuálních počítačů
Vysoká dostupnost virtuálních počítačů
Rozšíření virtuálních počítačů
Plány pro Azure App Services
Technologie Container Services
Technologie Azure Kubernetes Services
Zálohy souborů a složek
Zálohy virtuálních počítačů
Sledování pomocí Azure Monitor
Výstrahy pomocí Azure Alerts
Analýza protokolů událostí
Sledování sítě pomocí Network Watcher

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.