Kurz je určený především pro architekty a programátory, kteří potřebují rozumět či vytvářet logické a fyzické modely svých řešení, a to jak za účelem návrhu a plánování, tak za účelem dokumentace. Studenti získají pokročilé znalosti o Class, [...]
 • GOC265
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 8 termínů
 • Praha (11 200 Kč)

  Brno (11 200 Kč)

  Bratislava (480 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určený především pro architekty a programátory, kteří potřebují rozumět či vytvářet logické a fyzické modely svých řešení, a to jak za účelem návrhu a plánování, tak za účelem dokumentace. Studenti získají pokročilé znalosti o Class, State Machine, Activity, Sequence, Component, Deployment a Composite Structure diagramech v kontextu technické specifikace a dokumentace SW řešení.

»
 • Kurz je určený pro architekty a vývojáře
 • Kurz předpokládá základní znalosti UML na úrovni kurzu GOC26
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Pokročilé diagramy tříd

 • Pojem “klasifikátoru” a jeho význam v UML
 • Generalizace a redefinice podrobně
 • Derivované atributy, union a subset atributy
 • Vícenásobná dědičnost a její důsledky
 • Vnořené třídy
 • Formální definice datových typů
  • DataType, Primitive type, Enumerace a jejich instance
  • Rozdíly mezi nimi způsoby popisu datových typů

Pokročilé interakce

 • Méně používané interakční fragmenty (strict, seq, critical, assert, neg…)
 • Komunikační diagram jako alternativní notace sekvenčního diagramu
 • Timing diagram
 • Diagram přehledu interakcí

Popis architektury systému

 • Diagram komponent
 • Diagram nasazení
 • Komponenty
 • Realizace
 • Manifestace
 • Artefakty

Diagram kompozitní struktury

 • Diagram interní struktury
 • Třída jako kompozitní struktura
 • Komponenta jako kompozitní struktura
 • Kolaborace a jejich využití

Pokročilé stavové stroje

 • Choice, junction a rozdíl mezi nimi
 • Komplexní stavy – entry a exit point
 • Deep a shallow history
 • Paralelní stavové stroje
 • Protokolový stavový stroj a souvislosti s rozhraním

Profily

 • Diagram profilu
 • Stereotypy a jejich struktura
  • Definice tagů
  • Definice alternativní notace pro stereotypované elementy
 • Formální aplikace profile na model
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.