Použití jakékoliv metodiky bez odborného zhodnocení charakteru dané metodiky a následné úpravy metodiky pro reálné prostředí může vést ke zklamání a finančním ztrátám. Naučíme vás upravovat a kombinovat stávající metodiky tak, že konečný [...]
 • GOC261
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (13 600 Kč)

  Brno (13 600 Kč)

  Bratislava (600 €)

 • Začátečník

Použití jakékoliv metodiky bez odborného zhodnocení charakteru dané metodiky a následné úpravy metodiky pro reálné prostředí může vést ke zklamání a finančním ztrátám. Naučíme vás upravovat a kombinovat stávající metodiky tak, že konečný výsledek bude mít pro vás maximální přínos. Metodik používaných při vývoji SW existuje v současné době velmi mnoho, tento kurz ale nepropaguje žádnou konkrétní metodiku. Na kurzu vás naučíme, jaké existují kategorie metodik, v čem se jednotlivé metodiky liší a k čemu vlastně jsou metodiky určeny. Seznámíte se s technikami vývoje softwaru, které nejsou závislé na žádné konkrétní metodice a objevují se v mnoha metodikách. Uvedeme vás do problematiky řízení softwarových projektů dle klasického i agilního přístupu. Představíme vám stručně metodiky: PMBOK ®, PRINCE2®, IPMA®, OpenUP, MMSP AV, Scrum, Lean Software Development, Agile Modeling, Simple Agile Modeling (SAM), Feature Driven Development. Uvedeme vás na praktických příkladech do technik: Atomic Requirement, User Story, Use Case Scenario, Gantt Diagram, Task Board, Kanban, Planning Poker, COCOMO II, Conceptual Component Diagram a mnoha dalších.

»
 • Tento kurz nevyžaduje žádné předchozí kurzy. Vše, co potřebujete znát pro pochopení probíraných témat se dozvíte během kurzu.
 • Vytvořit si z existujících metodik vlastní upravenou metodiku, která bude pro vaši firmu maximálně přínosná.
 • Racionálně určit strukturu SW produktu a posloupnost prací při vývoji.
 • Prakticky používat různé metody odhadu pracnosti.
 • Propojit analytické a architektonické modely s vývojem kódu.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.
 • Úvod do kategorizace metodik tvorby softwaru (SW)
 • Kategorie metodik používaných při vývoji SW
  • metodiky pro plánování, financování a reporting,
  • metodiky pro řízení lidí,
  • metodiky pro provádění vývoje SW.
 • Projektové řízení versus Agilní vývoj. Co nám vlastně sděluje Agilní manifest?
 • Metodiky pro plánování, financování a reporting (PMBOK®, PRINCE2®).
 • Metodika programuj a opravuj.
 • Vodopádový přístup k tvorbě SW.
 • Iterativní metodiky pro vývoj SW (OpenUp, česká metodika MMSP AV).
 • Procesy (postupy činnosti), které se objevují při vývoji SW.
 • Role, které se objevují při vývoji SW.
 • Artefakty vytvářené při vývoji SW.
 • Metodiky pro sběr požadavků na SW aplikaci.
 • Určení struktury SW produktu a posloupnosti prací při vývoji.
 • Metody odhadování pracnosti softwarových projektů:
  • základní principy odhadování pracnosti,
  • odhadování pracnosti dle elementů modelu SW produktu,
  • Planning Poker,
  • metoda COCOMO II (odhad pracnosti pomocí funkčních bodů).
 • Úvod do metodiky Scrum, rozbor vlastností metodiky.
 • Agilní vývoj SW a Modelování SW produktů.
  • Agilní vývoj SW versus Modelování SW produktů.
  • Stručný úvod pro manažery do Modelování SW produktů.
  • Stručný úvod pro manažery do využívání analytických, architektonických a návrhových vzorů.
  • Úvod do metodik Agile Modeling (AM), Simple Agile Modeling (SAM), a Feature Driven Development (FDD).
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.