Kurz se zabývá základními principy a specifiky projektů, jejichž produktem je software. Seznámíte se s podstatou vývoje softwaru a možnými způsoby přístupu k tvorbě softwaru. Uvedeme do problematiky řízení softwarových [...]
 • GOC261
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (13 600 Kč)

  Brno (13 600 Kč)

  Bratislava (460 €)

Kurz se zabývá základními principy a specifiky projektů, jejichž produktem je software. Seznámíte se s podstatou vývoje softwaru a možnými způsoby přístupu k tvorbě softwaru. Uvedeme do problematiky řízení softwarových projektů dle klasického i procesního přístupu. Naučíte se používat postupu plánování pomocí use case, techniky adaptivního a prediktivního plánování, metod „Risk Driven“ a „Test-First Development“ a dále metod odhadů nákladů na vývoj softwaru. Důraz je kladen na principy řízení evolučních projektů, řešení přechodu na interaktivní způsob vývoje a na způsob adaptace CASE nástroje. Rovněž se seznámíme s podstatou řízení a zajištění kvality softwaru z hlediska procesních metodik a standardů ISO, CMMI-SW a IEEE. Referenční metodikou pro většinu definovaných postupů je tzv. „Unified Process (UP)“.

»
 • Chápat specifika managementu softwarových projektů.
 • Efektivně plánovat.
 • Prakticky používat a využívat empirických metod odhadů nákladů.
 • Základní znalost UML
 • Znalost základních principů business analýzy a objektově orientované analýzy
 • a návrhu

Úvod do metodik tvorby softwaru (SW)

 • Metodiky tvorby SW
 • Vodopádový přístup k tvorbě SW – výhody a nevýhody
 • Iterační/evoluční přístup k tvorbě SW – těžké metodiky
 • Metodiky UP, RUP, EUP
 • Agilní přístup k tvorbě SW – manifesto, modelování
 • Metodiky XP, Scrum, AUP, Crystal
 • UC–centered metodiky a metodika FDD, princip feature list
 • Seznámení se SW nástroji (příp. instalace)

Metodika UP

 • Základní disciplíny a s nimi související artefakty
 • použití jazyka UML
 • ujasnění vzájemného vztahu UML a UP, resp. dalších metodik
 • princip RDD, TDD, Architecture–centric, UC–centered vývoje a řízení SW

Fáze incepce

 • prvotní nastavení projektových artefaktů a konfigurací
 • principy, postupy
 • příklad – case studie
 • IBM RUP best practices

Principy prototypování a řízení během prototypování

Metody odhadování nákladů softwarových projektů

 • metoda COCOMO II
 • COCOMO II a NASA case studie
 • metoda odhadu pomocí funkčních bodů (FP)
 • metoda odhadu funkčním rozkladem a její implementace

Fáze elaborace – 1. iterace v UP

 • artefakty elaborace a jejich management
 • princip artefaktu Development Case v UP

Efektivní metody verifikace, validace a testování modelů

Způsoby řízení kvality vývoje a kvality softwarového produktu

SW pro řízení vývoje SW

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.