Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí nástroje Enterprise Architect (EA). Nástroj EA se používá pro analýzu, návrh, dokumentaci, podporu managementu, podporu transformací modelů (MDA) a podporu visuální komunikace v týmu. EA slouží zejména [...]
 • GOC260
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 8 termínů
 • Praha (16 800 Kč)

  Brno (16 800 Kč)

  Bratislava (720 €)

 • Začátečník

Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí nástroje Enterprise Architect (EA). Nástroj EA se používá pro analýzu, návrh, dokumentaci, podporu managementu, podporu transformací modelů (MDA) a podporu visuální komunikace v týmu. EA slouží zejména pro podporu týmových softwarových projektů. V tomto kurzu se zaměříme na široké spektrum funkcí nástroje EA a jejich praktického vyzkoušení. Cílem kurzu je účastníky seznámit s funkcemi nástroje Enterprise Architect, které mohou efektivně využít při tvorbě analytických a návrhových modelů v jazyce UML. Nástroj podporuje i některé jiné modelovací jazyky, jako např. BPMN. Funkce nástroje Enterprise Architect pokrývají většinu požadavků analytika a designera SW aplikací, které se vyskytují v běžné praxi. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří nemají s nástrojem Enterprise Architect žádné zkušenosti.

»
 • Ovládat funkce nástroje, provádět konfiguraci způsobu chování nástroje,
 • Navrhnout strukturu projektu, využít podporu pro řízení projektu,
 • Vytvářet různé diagramy,
 • Generovat kódy z grafické reprezentace tříd, generovat DDL z grafické reprezentace databázových tabulek,
 • Provádět zpětné inženýrství (Reverse Engineering) při návrhu tříd a databázových tabulek,
 • Provádět MDA transformaci tříd,
 • Generovat dokumentaci projektu.
 • Základní znalost UML a práce s EA na úrovni kurzu GOC26

Úvod do nástroje Enterprise Architect

 • Seznámení se s filosofií nástroje
 • Používaná terminologie

Seznámení se s:

 • Strukturou projektu
 • Strukturou kořenového modelu
 • Strukturou pohledu
 • Model View balíčky

Modelování v procesu analýzy a návrhu SW

 • Modelování procesů (diagram aktivit v UML, diagram BPMN).
 • Modelování požadavků (Requirements Model).
 • Model případů užití (Use Case Model), strukturovaný scénář, generování souvisejícího diagramu aktivit.
 • Modelování analytických tříd (Class Diagram), generování stavového diagramu objektu, sekvenční diagram.
 • Generování zdrojového kódu třídy, generování třídy v diagramu z kódu v souboru.
 • Modelování databázových tabulek, MDA transformace třída -> databázová tabulka. Generování DDL skriptu, import tabulek databáze do diagramu (Reverse Engineering).
 • Model uživatelského rozhraní (User Interface).

Generování dokumentace modelů, práce se šablonami

Matice relací, trasování vztahů mezi prvky modelu, okno Traceability

Funkce pro řízení projektu

Podpora spolupráce v týmu

 • Řízení přístupu k změnovým funkcím (Security by Role).
 • Export/Import částí projektu ve formátu XMI a CSV.
 • Export/Import UML profilu.
 • Export/Import referenčních dat.
 • Koordinace sdílení částí modelu mezi uživateli (Version Control)

Instalace Enterprise Architect s repozitory uloženou v databázi

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.