Kurz se zabývá aplikací návrhových vzorů "Design Patterns". Naučíte se používat vzory v analýze, architektuře, designu, programování, refaktoringu, ladění a testování. Během kurzu bude ukázáno mnoho technik nazývaných "Best Practices" [...]
 • GOC274
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (1 100 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz se zabývá aplikací návrhových vzorů "Design Patterns". Naučíte se používat vzory v analýze, architektuře, designu, programování, refaktoringu, ladění a testování. Během kurzu bude ukázáno mnoho technik nazývaných "Best Practices" používaných v jednotlivých etapách a disciplínách tvorby softwaru. Cílem kurzu je umožnit pochopení principů používání vzorů prostřednictvím praktických příkladů.

»
 • Správně chápat vzory ve vývoji softwaru
 • Aplikovat vzory v objektové analýze, architektuře a návrhu
 • Prakticky používat vzory v objektovém programování, testování a optimalizaci
 • Základní znalost UML na úrovni kurzu GOC26
 • Znalost jazyka c# nebo VB.NET a základů OOP

Vzory

 • Co je vzor?
 • Kategorie, vztahy a popis vzorů
 • Vzory a architektura softwaru

Vzorové systémy

 • Co je vzorový systém
 • Klasifikace a výběr vzorů
 • Vztahy mezi vzory a vztahy mezi vzorovacímy systémy

Idiomy

 • Co mohou idiomy zprostredkovat?
 • Idiomy a styl
 • Broker

Návrhové vzory

 • GoF
  • Vzory pro řízení vzniku instancí (Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton)
  • Strukturální vzory (Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy)
  • Vzory pro řízení chování (Chain of responsibility, Command + Command processor, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Straregy, Template method, Visitor)
 • GRASP
  • Creator (a vztah k GoF Factory Method)
  • Information expert
  • Controller
   • Presentation–Abstraction–Control
   • View handler
   • M-V-C
   • M-V-P
   • M-V-VM
  • Low coupling
  • High cohesion
  • Polymorphism
  • Pure fabrication
  • Indirection
  • Protected variations
 • Další vzory
  • Whole–Part
  • Master–Slave
  • Forwarder–Receiver
  • Client–Dispatcher–Server
  • Publisher–Subscriber
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.