Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky zkusit programování s využitím návrhových vzorů (Design Patterns). Na kurzu se řeší příklady od úvodního zadání přes návrh řešení až po aplikaci pomocí kódu. Návrh řešení vytvářejí účastníci [...]
 • GOC2741
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (1 100 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky zkusit programování s využitím návrhových vzorů (Design Patterns). Na kurzu se řeší příklady od úvodního zadání přes návrh řešení až po aplikaci pomocí kódu. Návrh řešení vytvářejí účastníci společně pod vedením lektora, následně mají čas na převedení návrhu do reálného kódu aplikace. Na kurzu je maximum času věnováno reálnému řešení daných zadání a aplikací teoretických znalostí z oblasti OOP a návrhových vzorů. Minimum času se věnuje teorii.

»
 • Pochopit na praktických příkladech principy OOP
 • Využívat návrhové vzory pro tvorbu kvalitního řešení
 • Naučit se brát do úvahy možné požadavky na změny v budoucnu
 • Znalost objektového programování v prostředí .NET
 • Znalost jazyka C# nebo VB .NET
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Knižní publikace dle nabídky odborných vydavatelství.

Sjednocení pojmů a výchozích znalostí

 • Dědičnost, polymorfizmus
 • Interface
 • Agregace
 • Open/Closed Principle
 • Single Responsibility Principle

Návrhové vzory v praxi

Kreacionální

 • Factory – továrna na objekty
 • Singleton – zatracovaný návrhový vzor
 • Builder – složitější tvorba objektů

Strukturální

 • Adapter – cesta ke sjednocení
 • Composite – jak se nemuset starat o typ objektu
 • Decorator – rekurze jinak
 • Facade – udělejte váš systém zvenku hezký
 • Proxy – jak doplnit co je potřeba bez dědění

Behaviorální

 • Command – zapouzdření akce
 • Chain of responsibility – ať někdo rozhodne
 • Iterator – milujeme foreach
 • Observer – distribuce a příjem informací
 • Strategy – dědičnost a interface
 • Template method – jak udělat to samé jinak

Návrhové vzory pouze informativně

 • Prototype
 • Bridge
 • Flyweight
 • Interpreter
 • Mediator
 • Memento
 • State
 • Visitor
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.