Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s modelováním podnikových procesů v UML. Na kurzu se naučíte modelovat procesy tak, abyste dokázali systematicky vymezit požadavky na jejich re-design stejně jako na vývoj či úpravu [...]
 • GOC27
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 9 termínů
 • Praha (17 900 Kč)

  Brno (17 900 Kč)

  Bratislava (720 €)

 • Začátečník

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s modelováním podnikových procesů v UML. Na kurzu se naučíte modelovat procesy tak, abyste dokázali systematicky vymezit požadavky na jejich re-design stejně jako na vývoj či úpravu informačního systému. Cílem kurzu je ukázat a v praktickém cvičení kompletně vyzkoušet osvědčené postupy používané při modelování podnikových procesů, zachytit a optimalizovat průběh podnikových procesů z organizačního pohledu. Finanční, personální, motivační a další hlediska jsou diskutována jen okrajově.

»
 • Analyzovat a modelovat podnikové procesy
 • Vymezovat požadavky na procesy a informační systém
 • Optimalizovat průběh podnikových procesů
 • Základní znalost UML na úrovni kurzu GOC26

Úvod do terminologie a teorie modelování

 • Stručný úvod do objektové metodiky (OM) a jazyka UML
 • Úvod do problematiky podnikových procesů, procesního řízení a reengineeringu
 • Postup modelování procesů
 • Úvod do Case nástrojů

Modelování business objektů

 • Pojmový model (Class diagram)
  • Účel
  • Základní prvky diagramu
  • Postup sestavení
  • Návaznosti na další diagramy
  • Příklad a cvičení
 • Životní cykly objektů (State Chart)
  • Účel
  • Základní prvky diagramu
  • Postup sestavení
  • Návaznosti na další diagramy
  • Příklad a cvičení

Modelování business procesů

 • Globální model procesů (Eriksson/Penkerovo rozšíření UML)
 • Model průběhu procesu
  • Účel
  • Základní prvky diagramu
  • Postup sestavení
  • Návaznosti na další diagramy
  • Příklad a cvičení
  • Ostatní související diagramy UML

Souvislosti business procesů s business objekty

 • Konsistence modelů
 • Mapování business procesů na business objekty prostřednictvím jejich životních cyklů
 • Požadavky na podporu nástrojem CASE

Vazba na návrh IS

 • Postavení podnikových procesů v postupu vývoje IS
 • Vývoj IS versus vývoj aplikace
 • Specifikace požadavků na IS (katalog požadavků)

Případová studie modelování business procesů a business objektů

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.